Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych

Zarządzanie - Studia online drugiego stopnia (magisterskie)

Studia magisterskie na kierunku Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych to studia dla ambitnych i myślących przyszłościowo adeptów szeroko pojętej sztuki zarządzania.

Umiejętne kierowanie i administrowanie procesami produkcyjnymi, ich automatyzacją i cyfryzacją to kompetencje cenione w każdej nowoczesnej i dostosowującej się do współczesnych realiów firmie.

Studenci, którzy zdecydują się na kontynuowanie kształcenia wyższego na kierunku Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będą w stanie realnie wpływać na nowoczesny rozwój przedsiębiorstwa, na wielu jego różnych płaszczyznach! Jeżeli pragniesz zgłębić swoją wiedzę w zakresie automatyzacji nowoczesnej produkcji i planujesz ambitną ścieżkę zawodową w sektorze zarządzania, dołącz do nas!

Dlaczego warto studiować kierunek Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych?

Nasi studenci, wybierający kierunek Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych, zyskują szeroki wachlarz kompetencji i ugruntowaną wiedzę, ale również możliwość pracy z najnowocześniejszymi sprzętami i programami, na co dzień używanymi w branży. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry naukowo-dydaktycznej. Cztery semestry studiów magisterskich to wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne oraz ciekawe i rozwijające spotkania z przedstawicielami sektorów zarządzania produkcją. Dzięki holistycznemu podejściu do kształcenia, nasi absolwenci doskonale radzą sobie między innymi z:

  • efektywnym wprowadzaniem niezbędnych zmian i optymalizacji,
  • przeprowadzaniem lub kierowaniem procesami automatyzacji, zgodnymi z najnowszymi trendami,
  • analizą i doskonaleniem wprowadzanych zmian,
  • kierowaniem zespołem podczas przemian technologicznych,
  • posługiwaniem się specjalistycznym oprogramowaniem,
  • nadzorem nad złożonymi systemami produkcyjnymi.

Opłaty za studia

598,00 zł / miesiąc (10 rat w roku)

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość