Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania

W ofercie edukacyjnej naszej uczelni znajdziesz atrakcyjne kierunki podyplomowe, stworzone z myślą o absolwentach takich kierunków, jak zarządzanie czy informatyka, ale również osobach, które ukończyły inne studia i które poszukują dalszych możliwości rozwoju.

Dużą popularnością cieszy się na naszej uczelni podyplomowy kierunek Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych. Są to studia przyszłościowe i wyjątkowo praktyczne, przede wszystkim ze względu na niemal wszechobecną cyfryzację i automatyzację. W dzisiejszym świecie coraz więcej procesów produkcyjnych staje się coraz bardziej zautomatyzowana, a zarządzający jej procesami specjaliści są szczególnie cenieni na rynku pracy. Jeżeli więc wiążesz swoją zawodową przyszłość z tym jakże przyszłościowym kierunkiem, dołącz do nas!

Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych

Dlaczego warto studiować Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych na studiach podyplomowych?

Wybór studiów podyplomowych na kierunku Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych to wybór praktyczny i przyszłościowy. Harmonogram zajęć to kompleksowy, starannie przemyślany i skrupulatnie ułożony pakiet teoretycznych wykładów oraz praktycznych, rozwijających ćwiczeń. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, na którą składają się doświadczeni wykładowcy, ale i praktycy, aktywni zawodowo, którzy na co dzień pracują z użyciem metod, opisywanych następnie studentom podczas ćwiczeń. Tak skomponowany plan studiów sprawia, że absolwenci kierunku Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych to osoby kompleksowo wykształcone i doskonale przygotowane do rzetelnego oraz efektywnego pełnienia swoich zawodowych obowiązków!

Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 650 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość