Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Adwokat z urzędu - kim jest, wynagrodzenie i wykształcenie

Osoba rozważająca studiowanie prawa, musi zdawać sobie sprawę, że reprezentowanie w sprawach przydzielonych z urzędu jest nieodłącznym elementem praktyki adwokackiej. Studia prawnicze dostarczają ogromu wiedzy, którą można stosować w reprezentowaniu osób, których nie stać na wynajęcie adwokata. Przyznanie prawnika z urzędu, to dla wielu szansa na rozwiązanie problematycznych sytuacji. Wynajęcie prawnika na własny koszt bywa niemożliwe, a samodzielne reprezentowanie może doprowadzić do przegrania procesu lub popełnienia błędów formalnych. Co trzeba wiedzieć o pracy adwokata z urzędu?

Adwokat z urzędu - kim jest i czym się zajmuje?

Adwokat to zawód zaufania publicznego. Przede wszystkim jest specjalistą z dziedziny prawa, który szczyci się znajomością i umiejętnością stosowania aktualnie obowiązujących przepisów. Występuje w imieniu osoby fizycznej lub podmiotów, reprezentując ich interesy przed sądem i jest obecny podczas rozprawy. Przygotowuje pozwy, dokumenty, udziela porad i czuwa nad przebiegiem procesów.

Adwokat z urzędu, co warto wiedzieć?

Jeśli osoby lub organizacji nie stać na poradę prawną czy reprezentowanie w sądzie przez prawnika, może ona uzyskać tzw. adwokata z urzędu. O jego przyznanie może starać się każdy - co nie oznacza, że w każdym przypadku wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. O prawnika z urzędu może starać się osoba, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych zasądzone przez sąd, jak i osoba, która go nie otrzymała..

Adwokat z urzędu. Jakie wykształcenie musi posiadać?

Prawnik z urzędu nie odbiega wiedzą, znajomością prawa oraz kompetencjami od prawnika, którego wynagrodzenie pokrywa się samodzielnie. Co więcej, osoba, która działa probono, czyli jest adwokatem z urzędu, może na co dzień pracować również za pełną stawkę.

Czym więc różni się adwokat z urzędu? Tak naprawdę różnicę stanowi tutaj jedynie podmiot finansujący jego honorarium.

Prawnik z urzędu musi zdobyć wykształcenie prawnicze, dokładnie takie samo, jak każdy ubiegający się o rolę adwokata. Na podstawę wykształcenia prawniczego składają się:

  • ukończone studia prawnicze,
  • zdanie egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką,
  • ukończenie 3-letniej aplikacji zakończonej egzaminem.

Bezpłatni prawnicy przyznani do sprawy z urzędu nie zostali w żaden sposób zwolnieni ze studiowania prawa. Z reguły równolegle prowadzą kancelarie i reprezentują swoich klientów odpłatnie. Jeśli zatem analizować ich zarobki należy wziąć pod uwagę zarówno wynagrodzenia z prowadzonych spraw na rzecz klientów bezpośrednich, jak i wynagrodzenia ze spraw przydzielonych z urzędu.

Kiedy można się ubiegać o adwokata z urzędu?

W życiu zdarzają się sytuacje, w których rozwiązanie wymaga porady prawnika lub radcy prawnego. Najczęściej zalicza się do nich: popełnienie przestępstwa lub wykroczeń, przygotowanie umów, składanie pozwów rozwodowych czy występowanie przed organami administracji. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na płatną poradę prawną. Konsultacja z prawnikiem, napisanie odpowiedniego pisma czy pozwu oraz obecność adwokata podczas rozprawy bywa kosztowne. Wysokość honorarium prawniczego różni się wysokością w zależności od przedmiotu sprawy. Wpływ na jego wysokość ma także lokalizacja kancelarii.

Jeśli chodzi o to, kto może ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, reguluje to ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w artykułach od 117 do 124. Jak głosi prawo prawnika z urzędu wyznacza właściwa Okręgowa Rada Adwokacka lub Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych. Co istotne - osoba ubiegająca się o prawnika z urzędu może wnioskować o przyznanie konkretnego adwokata, czyli takiego, którego zna z poprzednich postępowań lub takiego, który specjalizuje się w danej dziedzinie.

Prawnik z urzędu dla osoby fizycznej i firmy

Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia prawnika lub radcy prawnego, składa stosowne oświadczenie. Powinno z niego wynikać, że pokrycie honorarium adwokata spowodowałoby straty dla niego oraz jego rodziny, lub negatywnie wpłynęło na sytuację finansową, utrudniając normalne funkcjonowanie.

Jeśli o reprezentację prawnika stara się firma lub jednostka organizacyjna oświadczenie również jest konieczne. Należy także wykazać, że podmiot nie posiada wystarczających środków, aby pokryć wynagrodzenie adwokata lub radcy.

Adwokat z urzędu - zarobki, na jakie może liczyć

Wynagrodzenie dla adwokata z urzędu ponosi Skarb Państwa lub strona przeciwna. Pełnomocnik z urzędu musi jednak wskazać, od kogo żąda pokrycia swojego wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji strona ubiegająca się o adwokata z urzędu nie zostanie wezwana do pokrycia jego wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia prawnika z urzędu ustalana jest w oparciu o stawki opłat za czynności adwokackie. Ich wysokość została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Z powyższego rozporządzenia wynika, że koszty wynagrodzenia prawnika z urzędu nie mogą być wyższe niż 150% stawek minimalnych ujętych w akcie prawnym. Koszty uwzględniają także udokumentowane i niezbędne poniesione przez adwokata wydatki.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube