Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Co to jest karta obiegowa studenta?

karta obiegowa studenta

Karta obiegowa to dokument, który należy wypełnić i oddać przed zakończeniem współpracy z uczelnią. Na karcie obiegowej - zwanej popularnie przez studentów “obiegówką”, powinny się znaleźć najważniejsze informacje potwierdzające, że student uregulował wszystkie zobowiązania w stosunku do swojej Alma mater. To sposób na tzw. rozliczenie się z uczelnią, dlatego karta obiegowa musi być wypełniona przed odbiorem dyplomu lub przed skreśleniem z listy studentów. Taki dokument można złożyć fizycznie lub elektronicznie w zależności od opcji oferowanych przez placówkę. Dlaczego to takie istotne, by “rozliczyć” się z uczelnią? I co jeszcze warto wiedzieć o karcie obiegowej studenta?

Co to jest karta obiegowa studenta?

Kartę obiegową studenta trzeba wypełnić, jeśli student planuje przenieść się na inną uczelnię, zrezygnować z aktualnej uczelni lub po prostu kończy studia i nie będzie już kontynuował edukacji w danej placówce. Dlatego tak istotne jest, aby przed zakończeniem studiów wywiązać się ze wszystkich swoich obowiązków. A tych jest kilka!

W ramach tego dokumentu student musi zdobyć szereg podpisów, które będą poświadczały, że nie ma on już żadnych zobowiązań - zarówno fizycznych, jak i finansowych, względem: biblioteki uczelni, praktyk studenckich, osiedla studenckiego i pracowni związanych z uczelnią, oraz że nie posiada żadnego sprzętu, który należy do placówki. Prościej mówiąc - karta obiega ma służyć potwierdzeniu, że wykonałeś wszystkie swoje obowiązki, jesteś w pełni rozliczony z uczelnią i nie zalegasz z żadnymi opłatami, zwrotami czy dokumentacją.

Poza podpisami na takim dokumencie powinny znaleźć się również takie dane osobowe jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer telefon,
  • adres e-mail studenta,
  • nazwa wydziału,
  • lata studiów,
  • numer indeksu,
  • numer grupy,
  • data egzaminu dyplomowego.

Po zebraniu wszystkich podpisów kartę obiegową trzeba oddać w dziekanacie, a dla bezpieczeństwa warto zrobić sobie jej kopię lub poprosić pracownika dziekanatu o pisemne potwierdzenie, że danego dnia otrzymał kompletną obiegówkę.

Czy karta obiegowa jest obowiązkowa na studiach?

Karta obiegowa studenta jest obowiązkowa na studiach, ponieważ bez niej nie można odebrać dyplomu oraz nie można zostać skreślonym z listy studentów. Ponadto taka karta musi być właściwie wypełniona, a jeśli choć jeden podmiot nie podpisze dokumentu lub wskaże na nieprawidłowości czy zaległości w płatnościach, to taka karta obiegowa nie zostanie zaakceptowana przez Dziekanat.

Co można wtedy zrobić? Wówczas student powinien skontaktować się z danym działem, by uregulować ewentualne zaległości lub zdać sprzęt, bądź książki wypożyczone z biblioteki. Niektóre uczelnie do kart obiegowych dołączają również badanie satysfakcji oraz oferują możliwość udziału w badaniu losów absolwentów. Takie dodatkowe opcje zazwyczaj nie są obowiązkowe, ale warto je rozważyć, by przyczynić się do ulepszenia systemu edukacji w danej placówce.

Jak otrzymać kartę obiegową studenta?

Kartę obiegową studenta powinna otrzymać każda osoba, która właśnie zakończyła studia i zgłosiła się obrony dyplomu lub przedłożyła pismo, że chce być skreślona z listy studentów. Najczęściej obiegówki wydawane są przez pracowników dziekanatu, niekiedy można je również wydrukować na przykład w dedykowanym Centrum Obsługi Studenta. Coraz częściej można się też spotkać z elektroniczną formą obiegówki, a e-karta jest dostępna po zalogowaniu się do właściwego systemu, np. w przypadku Uniwersytetu Wirtualnej Edukacji jest to CloudA™. Forma elektroniczna obiegówki jest bardzo wygodna, ponieważ system powiadomi studenta o wystawieniu dokumentu oraz o jego statusie. Natomiast w przypadku papierowej wersji obiegówki student będzie musiał zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu, aby odwiedzić wszystkie wskazane w dokumencie instytucje i zebrać stosowne podpisy. Dlatego na ten cel warto przeznaczyć co najmniej kilka dni. Wcześniej można też telefonicznie ustalić, w jakich godzinach dany dział jest czynny i co trzeba będzie zrobić, aby otrzymać podpis.

Karta obiegowa studenta to dokument przeznaczony dla studentów opuszczających daną uczelnię, a w każdej szkole wyższej może on wyglądać odrobinę inaczej. Wypełnienie karty obiegowej w zależności od tego, jak bardzo rozbudowana pod względem strukturalnym jest dana uczelnia, może zająć od jednego do kilku dni i zwykle jest tylko formalnością. Ponieważ nawet jeśli student ma pewne zaległości, to będzie mógł od razu je uregulować, a wówczas szybko otrzyma wymagane podpisy.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube