Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Co to jest problem badawczy w pracy magisterskiej i licencjackiej?

Co to jest problem badawczy w pracy magisterskiej i licencjackiej

W pracy magisterskiej i licencjackiej, problem badawczy jest kluczowym elementem, który definiuje cel badania. Wybór właściwego problemu badawczego jest kluczowy dla sukcesu pracy magisterskiej lub licencjackiej. W tym artykule przedstawimy wskazówki dotyczące wyboru i opracowywania problemu badawczego w pracy magisterskiej i licencjackiej.

Jak wybrać odpowiedni problem badawczy?

Wybór odpowiedniego problemu badawczego jest kluczowy dla pracy magisterskiej lub licencjackiej. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru:

 • Wybierz temat, który Cię interesuje - to pozwoli Ci na bardziej angażujące i efektywne badania.
 • Wybierz problem badawczy, który jest aktualny i istotny dla Twojego obszaru tematycznego.
 • Wybierz problem badawczy, który jest odpowiednio zdefiniowany i ma jasno określony cel.
 • Metody opracowywania problemu badawczego

Istnieje wiele metod opracowywania problemu badawczego, a oto kilka z nich:

 • Analiza literatury - przeprowadź analizę literatury, aby znaleźć nisze w swoim obszarze tematycznym i określić istotne pytania badawcze.
 • Obserwacja - przeprowadź obserwację, aby zidentyfikować problemy, z którymi borykają się ludzie w Twoim obszarze tematycznym.
 • Badania jakościowe - przeprowadź badania jakościowe, aby zebrać szczegółowe informacje o problemie badawczym.

Jak udokumentować problem badawczy w pracy magisterskiej?

Aby udokumentować problem badawczy w pracy magisterskiej, warto opisać go w sposób klarowny i jednoznaczny. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, które pomogą Ci w udokumentowaniu problemu badawczego:

 1. Opisz kontekst badawczy - przedstaw czytelnikowi kontekst badawczy, czyli ogólny obszar, w którym będzie się koncentrowała Twoja praca magisterska lub licencjacka. Możesz tu również wskazać problemy, z którymi związany jest Twój temat.
 2. Zdefiniuj problem badawczy - w jasny sposób przedstaw czytelnikowi problem badawczy, który będzie przedmiotem Twojej pracy. Dobrze sformułowany problem badawczy powinien być związany z kontekstem badawczym i uwzględniać ważne zagadnienia.
 3. Opisz cel badania - określ, jakie cele chcesz osiągnąć w ramach swojego badania. Wskazując cele, ułatwisz czytelnikowi zrozumienie, dlaczego podjęto badania nad danym problemem.
 4. Przedstaw pytania badawcze - aby dokładnie określić zakres badania, warto przedstawić pytania badawcze, które będą kluczowe dla realizacji celów.
 5. Wskazanie hipotezy badawczej - jeśli w Twojej pracy magisterskiej lub licencjackiej będzie obecna hipoteza badawcza, warto ją tutaj wymienić i krótko opisać.

Dokumentując problem badawczy w pracy magisterskiej lub licencjackiej, należy pamiętać o jego jasnym i jednoznacznym przedstawieniu, tak aby czytelnik mógł łatwo zrozumieć, o czym będzie mowa w pracy.

Wskazówki dotyczące formułowania hipotez badawczych

Hipotezy badawcze powinny być oparte na literaturze naukowej, której analiza pozwoli na zidentyfikowanie istotnych zjawisk i problemów badawczych. Dobrze sformułowane hipotezy powinny zawierać precyzyjne założenia dotyczące badanego zjawiska lub problemu, a także sprecyzowane zmienne oraz ich relacje. Ważne jest również, aby hipotezy były weryfikowalne poprzez odpowiednie metody badawcze, a wyniki badań mogły pozwolić na potwierdzenie lub odrzucenie tych założeń.

Jak przeprowadzać analizę literatury w celu wyboru problemu badawczego?

Przeprowadzenie analizy literatury jest ważnym etapem w wyborze problemu badawczego. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak krok po kroku przeprowadzić analizę literatury w celu wyboru odpowiedniego problemu badawczego:

 1. Określ obszar badawczy - przed przystąpieniem do analizy literatury należy określić, w jakim obszarze chcemy prowadzić badania. Może to być na przykład konkretny temat, dziedzina naukowa lub problem społeczny.
 2. Przeprowadź wyszukiwanie literatury - skorzystaj z różnych źródeł, takich jak bazy danych, biblioteki, artykuły naukowe, raporty badawcze, książki i czasopisma. Wyszukaj publikacje, które są najbardziej aktualne, autorzy z dobrym doświadczeniem i o największej wartości naukowej.
 3. Dokonaj selekcji literatury - po przeprowadzeniu wyszukiwania, dokonaj selekcji publikacji, które są najbardziej istotne i wartościowe dla Twojego badania. Skup się na artykułach, które odnoszą się do Twojego obszaru badawczego lub problemu, który chcesz zbadać.
 4. Przeczytaj i przeanalizuj literaturę - po selekcji literatury, przeczytaj każdą publikację, starając się zidentyfikować kluczowe pojęcia, pytania badawcze, metody badawcze i wyniki. Analizując literaturę, poszukaj luk w dotychczasowych badaniach, które mogą stać się punktem wyjścia dla Twojego badania.
 5. Wybierz problem badawczy - na podstawie analizy literatury wybierz problem badawczy, który jest ważny i potrzebuje dalszych badań. Zidentyfikuj nisze lub luki w dotychczasowych badaniach i zastanów się, jakie pytania badawcze możesz na ich podstawie sformułować.

Podsumowanie

Wybór i opracowanie problemu badawczego jest kluczowy dla pracy magisterskiej lub licencjackiej. Odpowiednio zdefiniowany i jasno określony problem badawczy pomoże Ci osiągnąć cel badania. Wykorzystaj powyższe wskazówki, aby wybrać odpowiedni problem badawczy i przeprowadzić skuteczne badania.

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.