Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Co to jest problem badawczy w pracy magisterskiej i licencjackiej?

Co to jest problem badawczy w pracy magisterskiej i licencjackiej

W pracy magisterskiej i licencjackiej, problem badawczy jest kluczowym elementem, który definiuje cel badania. Wybór właściwego problemu badawczego jest kluczowy dla sukcesu pracy magisterskiej lub licencjackiej. W tym artykule przedstawimy wskazówki dotyczące wyboru i opracowywania problemu badawczego w pracy magisterskiej i licencjackiej.

Jak wybrać odpowiedni problem badawczy?

Wybór odpowiedniego problemu badawczego jest kluczowy dla pracy magisterskiej lub licencjackiej. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru:

 • Wybierz temat, który Cię interesuje - to pozwoli Ci na bardziej angażujące i efektywne badania.
 • Wybierz problem badawczy, który jest aktualny i istotny dla Twojego obszaru tematycznego.
 • Wybierz problem badawczy, który jest odpowiednio zdefiniowany i ma jasno określony cel.
 • Metody opracowywania problemu badawczego

Istnieje wiele metod opracowywania problemu badawczego, a oto kilka z nich:

 • Analiza literatury - przeprowadź analizę literatury, aby znaleźć nisze w swoim obszarze tematycznym i określić istotne pytania badawcze.
 • Obserwacja - przeprowadź obserwację, aby zidentyfikować problemy, z którymi borykają się ludzie w Twoim obszarze tematycznym.
 • Badania jakościowe - przeprowadź badania jakościowe, aby zebrać szczegółowe informacje o problemie badawczym.

Jak udokumentować problem badawczy w pracy magisterskiej?

Aby udokumentować problem badawczy w pracy magisterskiej, warto opisać go w sposób klarowny i jednoznaczny. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, które pomogą Ci w udokumentowaniu problemu badawczego:

 1. Opisz kontekst badawczy - przedstaw czytelnikowi kontekst badawczy, czyli ogólny obszar, w którym będzie się koncentrowała Twoja praca magisterska lub licencjacka. Możesz tu również wskazać problemy, z którymi związany jest Twój temat.
 2. Zdefiniuj problem badawczy - w jasny sposób przedstaw czytelnikowi problem badawczy, który będzie przedmiotem Twojej pracy. Dobrze sformułowany problem badawczy powinien być związany z kontekstem badawczym i uwzględniać ważne zagadnienia.
 3. Opisz cel badania - określ, jakie cele chcesz osiągnąć w ramach swojego badania. Wskazując cele, ułatwisz czytelnikowi zrozumienie, dlaczego podjęto badania nad danym problemem.
 4. Przedstaw pytania badawcze - aby dokładnie określić zakres badania, warto przedstawić pytania badawcze, które będą kluczowe dla realizacji celów.
 5. Wskazanie hipotezy badawczej - jeśli w Twojej pracy magisterskiej lub licencjackiej będzie obecna hipoteza badawcza, warto ją tutaj wymienić i krótko opisać.

Dokumentując problem badawczy w pracy magisterskiej lub licencjackiej, należy pamiętać o jego jasnym i jednoznacznym przedstawieniu, tak aby czytelnik mógł łatwo zrozumieć, o czym będzie mowa w pracy.

Wskazówki dotyczące formułowania hipotez badawczych

Hipotezy badawcze powinny być oparte na literaturze naukowej, której analiza pozwoli na zidentyfikowanie istotnych zjawisk i problemów badawczych. Dobrze sformułowane hipotezy powinny zawierać precyzyjne założenia dotyczące badanego zjawiska lub problemu, a także sprecyzowane zmienne oraz ich relacje. Ważne jest również, aby hipotezy były weryfikowalne poprzez odpowiednie metody badawcze, a wyniki badań mogły pozwolić na potwierdzenie lub odrzucenie tych założeń.

Jak przeprowadzać analizę literatury w celu wyboru problemu badawczego?

Przeprowadzenie analizy literatury jest ważnym etapem w wyborze problemu badawczego. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak krok po kroku przeprowadzić analizę literatury w celu wyboru odpowiedniego problemu badawczego:

 1. Określ obszar badawczy - przed przystąpieniem do analizy literatury należy określić, w jakim obszarze chcemy prowadzić badania. Może to być na przykład konkretny temat, dziedzina naukowa lub problem społeczny.
 2. Przeprowadź wyszukiwanie literatury - skorzystaj z różnych źródeł, takich jak bazy danych, biblioteki, artykuły naukowe, raporty badawcze, książki i czasopisma. Wyszukaj publikacje, które są najbardziej aktualne, autorzy z dobrym doświadczeniem i o największej wartości naukowej.
 3. Dokonaj selekcji literatury - po przeprowadzeniu wyszukiwania, dokonaj selekcji publikacji, które są najbardziej istotne i wartościowe dla Twojego badania. Skup się na artykułach, które odnoszą się do Twojego obszaru badawczego lub problemu, który chcesz zbadać.
 4. Przeczytaj i przeanalizuj literaturę - po selekcji literatury, przeczytaj każdą publikację, starając się zidentyfikować kluczowe pojęcia, pytania badawcze, metody badawcze i wyniki. Analizując literaturę, poszukaj luk w dotychczasowych badaniach, które mogą stać się punktem wyjścia dla Twojego badania.
 5. Wybierz problem badawczy - na podstawie analizy literatury wybierz problem badawczy, który jest ważny i potrzebuje dalszych badań. Zidentyfikuj nisze lub luki w dotychczasowych badaniach i zastanów się, jakie pytania badawcze możesz na ich podstawie sformułować.

Podsumowanie

Wybór i opracowanie problemu badawczego jest kluczowy dla pracy magisterskiej lub licencjackiej. Odpowiednio zdefiniowany i jasno określony problem badawczy pomoże Ci osiągnąć cel badania. Wykorzystaj powyższe wskazówki, aby wybrać odpowiedni problem badawczy i przeprowadzić skuteczne badania.