Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Co to jest program Erasmus+? Na czym polega program wymiany?

Jesteś studentem polskiej uczelni, ale chciałbyś przekonać się, jak wygląda edukacja za granicą? A może interesują cię praktyki? Najlepszym rozwiązaniem będzie unijny program Erasmus+, który organizuje wyjazdy studentów w celu kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach europejskiej współpracy.

Niektórzy twierdzą, że udział w programie Erasmus+ jest stratą czasu, a studenci w tym okresie jedynie imprezują. Nic bardziej mylnego! Osoby uczestniczące w programie na terenie Unii Europejskiej kształcą się, mają okazję znaleźć zatrudnienie i zdobyć praktykę, bardzo niezbędną w dalszej karierze zawodowej. Co trzeba wiedzieć o programie Erasmus+?

Program Erasmus Plus - co to jest?

To  program edukacyjny działający w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest wspieranie kształcenia i szkolenia zawodowego studentów i pracowników uczelni wyższych. Oferuje wiele możliwości zarówno osobom pracującym z młodzieżą, jak i studentom, ponieważ powstał w wyniku połączenia aż siedmiu innych programów w ramach europejskiej współpracy.

Głównym celem programu Erasmus+, oprócz edukacji szkolnej i ciekawych programów edukacyjnych jest także działanie na rzecz wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Oferta kształcenia i szkolenia w ramach Erasmus Plus skierowana jest zarówno organizacji, w tym ośrodków analitycznych, instytucji badawczych, szkolnictwa wyższego, jak i firm prywatnych, ale również do osób fizycznych w różnym wieku.

Wymiany studenckie

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć szkoły wyższe, a co za tym idzie, przede wszystkim studenci. Uczelnie w ramach tego programu edukacyjnego mogą prowadzić wymianę studentów, ale też i pracowników. To właśnie studenci, stażyści, praktykanci czy uczniowie stanowią główną grupę docelową programu Erasmus+.

Korzystanie z programu oznacza możliwość studiowania i korzystania z programu edukacyjnego jednego z zagranicznych uczelni, która bierze udział w akcji Erasmus Plus. Europejscy studenci mogą ubiegać się o wyjazd na studia na dowolnym etapie studiów: licencjacie, inżynierskich, magisterskich, ale jedynie raz.

Erasmus+ to ogromna szansa dla wszystkich osób, które chcą uczyć się za granicą. Program daje szansę na podróżowanie, zdobycie nowych znajomości, poznawanie kultury i tradycji w krajach partnerskich, ćwiczenie języków obcych, nawiązania możliwości na europejską współpracę.

Wyjazdy na praktyki

Erasmus+ to nie tylko wymiana studencka, ale znacznie więcej! Osoby uczestniczące w programie mają okazję uczestniczyć w praktykach zagranicznych. W przeciwieństwie do programu wymiany studenckiej, gdzie lista uczelni wyższych jest jasno określenia, studenci i pracownicy, którzy chcą wziąć udział w praktykach, muszą na własną rękę znaleźć firmę. W drugiej kolejności należy skontaktować się z organizacją i dowiedzieć, czy istnieje szansa na odbycie praktyk dla osób uczestniczących w programie Erasmus Plus.

Praktyki w ramach międzynarodowej współpracy organizowanej przez Unię Europejską można odbyć w różnych miejscach, np.:

  • Firmach,
  • Placówkach naukowo-badawczych,
  • Organizacjach non profit,
  • Uczelniach,
  • Jednostkach administracji państwowej,
  • Instytucjach użytku publicznego, jak biblioteki czy muzea.

Na praktyki organizowane przez Erasmus Plus można jechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Wymiany nauczycieli akademickich i administracyjnych

Erasmus+ skierowany jest także do nauczycieli akademickich oraz osób pracujących na uczelniach wyższych. Dla nich również został przygotowany szereg interesujących wymian. W ramach Erasmus Plus wspierana jest mobilność kadry dydaktycznej uczelni wyższych. To okazja, by zawiązać nowe sojusze, zdobyć perspektywy, czy zyskać nową wiedzę w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży.

Jednym z działań prowadzonych w ramach Erasmus+ jest program „Jean Monnet”. Jego celem jest wspieranie przede wszystkim akademickich modułów, katedr oraz centr doskonałości, których zadaniem jest pogłębianie nauczania w ramach studiów. Dodatkowo działania „Jean Monnet” prowadzone w trakcie Erasmus+ to okazja do debaty politycznej ze światem akademickim oraz wsparcie stowarzyszeń zajmujących się studiami nad Unią Europejską.

Jak wyjechać na Erasmusa?

Zastanawiasz się, jak możesz wziąć udział w programie Erasmus? Wystarczy, że będziesz studentem wyższej Szkoły Biznesu – National Louis Univeristy ! Procedura ubiegania się jest ustalona przez każdą uczelnię indywidualnie. Warto dowiedzieć się, jakie kryteria należy spełnić albo jaką kwotę stypendium można otrzymać w ramach uczestnictwa w Erasmusie.

Jak ubiegać się o wyjazd? Rekrutacja prowadzona jest przez uczelnię, dlatego należy pamiętać, że wyjazd w ramach Erasmus+ może odbyć się wyłącznie do uczelni partnerskiej. Warto złożyć wymagane przez uczelnie dokumenty, a następnie czekać na ewentualną rozmowę rekrutacyjną.

Podstawowym kryterium oceny kandydatów są oczywiście wyniki w ocenie. Konieczna jest również znajomość języka obcego, ale bardzo elitarne uczelnie biorą pod uwagę również osiągnięcia naukowe lub aktywny udział w życiu uczelni.

Ile trwa?

Długość trwania wyjazdów studentów wynosi od 3 do nawet 12 miesięcy. W tym czasie można ubiegać się zarówno o możliwość studiowania w zagranicznej placówce, jak i odbycia praktyk. Można dowolnie dzielić czas pomiędzy obie te aktywności, np. decydując się na 10 miesięcy studiów, a dwa miesiące praktyk. Dodatkowo wyjazdy można rozplanować na czas studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: erasmus.office@wsb-nlu.edu.pl

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube