Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Co to są punkty ECTS? Jak liczyć i ile trzeba mieć?

co to są punkty ects

Bardzo często jedno z pierwszych pytań studentów, rozpoczynających naukę na uczelni wyższej, brzmi: co to są punkty ECTS? System ich przyznawania wydaje się dość skomplikowany, dlatego też warto powiedzieć o nim nieco więcej.

Tym bardziej, że jego znajomość może być bardzo przydatna wielu studentom – zwłaszcza tym, którzy chcą kontynuować naukę na uczelniach zagranicznych. Czym są punkty ECTS, jak się je liczy i do czego są potrzebne? Sprawdźmy!

System punktów ECTS - co to jest?

System punktów ECTS ma dość długą historię – został wprowadzony w drugiej połowie lat 80-tych XX wieku, a za jego opracowanie odpowiedzialna jest Komisja Europejska. ECTS (z ang. European Credit Transfer System) to europejski system transferu punktów, którego celem jest z jednej strony ujednolicenie reguł prawnych dotyczących organizacji studiów, a z drugiej usprawnienie systemu studiowania na europejskich uczelniach.

Pierwotnie miał umożliwiać prawidłowe rozliczanie okresów studiów, odbywanych za granicą i był wykorzystywany w programie Erasmus – dzięki niemu Komisja Europejska chciała promować współpracę uczelni w zakresie wymiany studentów. Dzięki niemu możliwe jest czytelne przedstawienie programu studiów i rozliczanie studentów. To jednak nie wszystko.

System ECTS pozwala również na:

 • skuteczną współpracę nie tylko między uczelniami, ale także środowiskami akademickimi i biznesowymi;
 • łatwe rozliczanie okresu studiów odbytego poza uczelnią macierzystą – nie tylko za granicą, ale również w kraju;
 • zaliczanie przez studenta kolejnych etapów studiów i tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia.

Liczba przyznanych punktów ECTS jest adekwatna do nakładu pracy studenta – im bardziej wymagające są przedmioty, jakie zalicza na uczelni wyższej, tym więcej „kredytów” otrzymuje i tym samym łatwiej mu zaliczyć semestr.

Podsumowując – system ECTS pozwala na ujednolicenie przyznawania punktów zaliczeniowych i tym samym studiowania na europejskich uczelniach.

Kiedy przydają się te punkty?

Punkty ECTS są szczególnie istotne dla tych studentów, którzy pragną podjąć albo kontynuować naukę na innych uczelniach wyższych, znajdujących się w Europie. System jest bardzo istotnym elementem systemu Socrates-Erasmus, ponieważ umożliwia płynną i kontrolowaną wymianę studentów pomiędzy zagranicznymi uniwersytetami. Wpływa pozytywnie na współpracę między nimi i rozliczanie studentów z efektów ich nauki.

Jak liczyć punkty ECTS na studiach?

Skoro wiesz już co to są punkty ECTS, możemy przejść sposobu ich naliczania. Jak wspomnieliśmy wcześniej, liczba punktów ECTS uzależniona jest od nakładu pracy studenta.

1 punkt ECTS przyznawany jest za 25-30 godzin pracy studenta, co w przeliczeniu na jeden semestr daje 30 punktów, zaś cały rok – 60 punktów ECTS. Przekłada się to na około 1500-1800 godzin studiowania i nauki.

W przypadku studiów I stopnia łączna liczba punktów ECTS wynosi 180, zaś II stopnia 120. Ich liczenie polega na wzięciu pod uwagę kilku kryteriów – do tych najważniejszych zaliczamy:

 • liczbę godzin poszczególnych przedmiotów w danym semestrze;
 • czas, jaki student poświęcił na indywidualną naukę (w tym przygotowanie do zajęć, zbieranie materiałów czy pisanie prac zaliczeniowych);
 • czas, jaki student poświęcił na przygotowanie do egzaminu i zaliczenie danego przedmiotu;
 • liczbę godzin praktyk studenckich.

Warto wiedzieć, że możliwe jest zdobywanie dodatkowych punktów ECTS (tzw. punktów wolnego wyboru). Są one przyznawane np. za udział w zajęciach dodatkowych, wydarzeniach sportowych itd. – ich liczba i to, za co można je otrzymać, ustalane są odrębnie przez każdą uczelnię wyższą.

Ile punktów trzeba mieć w ciągu roku akademickiego?

Liczba punktów ECTS, niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego, wynosi 60. Jest ona niezależna od uzyskanej oceny, ale ściśle związana ze stopniem studiów. I tak w przypadku:

 • studiów I stopnia, trwających 3 lata (6 semestrów) łączna liczba punktów ECTS wynosi 180;
 • studiów inżynierskich II stopnia, trwających 4 lata (8 semestrów) łączna liczba punktów ECTS wynosi 240;
 • studiów II stopnia, trwających 2 lata (4 semestry) łączna liczba punktów ECTS wynosi 120;
 • studiów jednolitych magisterskich, trwających 5 lat (10 semestrów) łączna liczba punktów ECTS wynosi 300.

W przypadku niedoboru punktów ECTS niezbędne jest ich nadrobienie jeszcze przed końcem ostatniego semestru. Ich nadmiar często skutkuje z kolei możliwością zmniejszenia liczby przedmiotów w kolejnym semestrze.

Wszelkie kwestie związane z deficytami czy ograniczonymi limitami punktów ECTS, określone są w regulaminach poszczególnych uczelni.

Punkty ECTS a Erasmus

Studenci, którzy chcą wziąć udział w programie Erasmus, a więc wymianie studenckiej i rozpocząć lub kontynuować naukę na uczelni zagranicznej, zobowiązani są do zdobycia 30 punktów ECTS w jednym semestrze, czyli 60 punktów ECTS w ciągu roku. Biuro współpracy międzynarodowej i biuro programu Erasmus Plus jest dostępne dla wszystkich studentów – wszelkie potrzebne informacje można otrzymać, pisząc pod adres erasmus.office@wsb-nlu.edu.pl.

Wszelkie kwestie wymiany w ramach programu Erasmus+, określa porozumienie o programie zajęć, a więc umowa zawarta między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą. Informuje ona o wykazie zajęć, w jakich brać będzie udział student oraz liczbie punktów ECTS, przyznawanych za ich zaliczenie. O wy-tycznych związanych ze studiami zagranicznymi oraz konieczności wypełnienia wszelkich wniosków poinformuje Cię Twoja uczelnia – nie jest to proces skomplikowany, co znacznie ułatwia kontynuowanie nauki za granicą.

Dzięki systemowi ECTS i jego przejrzystym zasadom, każdy student może bez problemu przeliczyć ile przedmiotów powinien wybrać na Erasmusie, aby zostały one zaliczone jako jeden rok studiów na macierzystej uczelni. Oczywiście niezbędne jest w tym wypadku zaliczenie odpowiednich przedmiotów, adekwatnych do studiowanego kierunku – wszystkie określone są w punktach ECTS (podobnie, jak liczba godzin), co znacznie ułatwia kwestię studiowania na uczelni zagranicznej.

Punkty ECTS a studia podyplomowe

W przypadku studiów podyplomowych, które trwają 1 rok (2 semestry), kwestia przyznawania punktów ECTS jest analogiczna – na jednym roku zdobywa się ich 60. Uzyskuje się je za udział w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez nauczy-cieli akademickich, zaliczone egzaminy, a także pracę własną. Sprawdź też, czy studia podyplomowe są płatne.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.