Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Czy studia liczą się do emerytury i stażu pracy?

Czy studia liczą się do emerytury

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez pracowników jest to, czy studia liczą się do emerytury i stażu pracy. Odpowiedź brzmi - tak, ale pod pewnymi warunkami. Co do okresu stażu pracy za studia, to zależy on od konkretnych przepisów dotyczących danego kraju lub systemu emerytalnego. Więcej informacji na te zagadnienia znajduje się poniżej.

Czy okres studiów wlicza się do emerytury?

Czas studiów jest wliczany do okresu składkowego, pod warunkiem że pracownik odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku studiów zaocznych, emerytura przysługuje zwykle po ukończeniu odpowiedniego wieku i uzyskaniu określonego stażu pracy. Co ciekawe ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub dwupoziomowych umożliwia zaliczenie do 8 lat w ramach pracy zawodowej.

Co na temat studiów możemy znaleźć w kodeksie pracy?

Kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące zatrudnienia oraz warunków pracy pracowników. W odniesieniu do studiów, kodeks pracy określa m.in. minimalny wiek osób zatrudnionych, prawo do urlopu szkoleniowego oraz urlopu wypoczynkowego, minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia za pracę oraz szczególne przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz matki pracującej.

Czy pracę podczas studiów zalicza się do stażu pracy?

Tak, praca wykonywana podczas studiów może zostać zaliczona do stażu pracy, pod warunkiem że jest to praca wykonywana na podstawie umowy o pracę. Staż pracy to okres zatrudnienia w danej firmie, który jest brany pod uwagę przy określaniu uprawnień pracowniczych, takich jak długość urlopu wypoczynkowego czy wysokość wynagrodzenia.

Jak liczy się studia do lat pracy?

Ile lat pracy za studia? W Polsce studia nie są zaliczane do okresu pracy zawodowej, ponieważ nie są one formą zatrudnienia. Jednak, jeśli pracownik podczas studiów był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to okres ten może być uwzględniony w okresie jego stażu pracy. W Polsce studia są traktowane jako forma kształcenia, a nie zatrudnienia.

Jak udokumentować okres studiów do emerytury?

Aby udokumentować okres studiów i zaliczyć go do okresu składkowego podczas ustalania emerytury, należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie studiów.

Osoby, które ukończyły studia w Polsce, mogą przedstawić dyplom ukończenia studiów lub suplement do dyplomu, który zawiera informacje o odbytych zajęciach, godzinach i programie nauczania.

Osoby, które ukończyły studia za granicą, powinny przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów lub inny dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, takie jak suplement do dyplomu lub dokument potwierdzający równoważność wykształcenia.

Uzyskane dokumenty należy przedstawić w ZUS-ie, który przeliczy okres składkowy uwzględniając okres odbytych studiów.

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.