Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Czy uczelnia może ubezpieczyć studenta? Źródła ubezpieczenia osób studiujących

Źródła ubezpieczenia osób studiujących

Wiele osób rozpoczynając studia zastanawia się, jak będzie wyglądała sprawa ich ubezpieczenia. To bardzo ważna kwestia i świadczy o dojrzałym podejściu. Im bardziej jesteśmy świadomi tego, co może nas czekać w obliczu, np. choroby, wypadku czy innej nieszczęśliwej sytuacji, tym lepiej wiemy, jak podczas niej postąpić. Co trzeba wiedzieć na temat ubezpieczenia studenta? Czy uczelnia ma obowiązek zapewnić każdemu stosowne zabezpieczenie?

Ubezpieczenie na studiach. Czy każdy student zostaje automatycznie ubezpieczony w chwili przyjęcia na studia?

Przed podjęciem studiów, przyszły student powinien upewnić się, że posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne. To istotna kwestia, której dla własnego bezpieczeństwa nie należy zaniechać! W tym celu należy skontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak to zrobić?

Do ubezpieczenia się w NFZ może przystąpić bezpośrednio student, jego członek rodziny, pracodawca, czy uczelnia. W tym ostatnim przypadku wystarczy jedynie złożenie odpowiedniego wniosku o chęć objęcia ubezpieczeniem. Uczelnia następnie automatycznie ubezpieczy studenta w NFZ, co zapewni mu prawo do świadczeń medycznych.

Pamiętać należy, że jedna osoba może mieć tylko jeden tytuł uprawniający do ubezpieczenia. Oznacza to, że studenta ubezpieczyć może - przykładowo - pracodawca ALBO uczelnia. Nie możliwe jest posiadanie dwóch źródeł ubezpieczenia jednocześnie. Podkreślamy więc, że przed złożeniem wniosku o ubezpieczenie przez ubezpieczenie przyszły student powinien dokładnie rozważyć, czy nie posiada już ubezpieczenia z innego tytułu.

Ubezpieczenie studenta a inni członkowie rodziny

Na początku podkreślmy, że osoby studiujące, które są w wieku od 18 do 26 roku życia, są niejako z automatu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli są oni wpisani do ubezpieczenia bliskiej osoby. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem ubezpieczenie zdrowotne osoby dorosłej obejmuje nie tylko tę osobę, ale również wszystkie uczące się jej dzieci, do momentu ukończenia przez nie 26-go roku życia. Można więc dopisać się do ubezpieczenia NFZ rodziców lub opiekunów prawnych.

Do swojego ubezpieczenia studenta może dopisać również jego pracujący lub prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą współmałżonek. Konieczne będzie tutaj wykazanie przez osobę ubezpieczającą dowodu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia. 

Kto dokładnie może zgłosić studenta do ubezpieczenia?

Studenta do ubezpieczenia mogą zgłosić następujące osoby:

  • matka,
  • ojciec,
  • współmałżonek,
  • dziadek / babcia (jeśli rodzice nie posiadają prawa do ubezpieczenia w Polsce),
  • oficjalny opiekun prawny.

Po ukończeniu 26-go roku życia, studenci tracą prawo do świadczeń zdrowotnych na podstawie ubezpieczenia rodzica. Nie dotyczy to jednak studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności - oni mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przy rodzicu bez względu na wiek.

Kiedy uczelnia może ubezpieczyć studenta? Student zaoczny a ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z prawem obowiązującym obecnie w Polsce, uczelnia może ubezpieczyć każdego swojego studenta. Dzieje się najczęściej w przypadku, gdy student jest w wieku powyżej 26 lat, a nie posiada innego tytułu uprawniającego do otrzymania ubezpieczenia (czyli np. nie pracuje). Aby uczelnia ubezpieczyła studenta w NFZ, powinien on wnieść odpowiedni wniosek. W takim przypadku uczelnia ubezpiecza studenta aż do momentu zakończenia przez niego nauki - chyba, że wcześniej podejmie on pracę lub zyska inny tytuł uprawniający do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie z uczelni w takiej sytuacji dotyczy każdego studenta - również tego kształcącego się w formie studiów zaocznych (niestacjonarnych), jak i tych w formule RealTime Online w przypadku Uniwersytetu Wirtualnej Edukacji. Posiada on bowiem takie same prawa studenta, jak osoba kształcąca się na studiach dziennych. 

Ubezpieczenie studenta przez pracodawcę

Oprócz wyżej wymienionych osób i instytucji, studenta do ubezpieczenia może zgłosić również jego pracodawca. Powinien on zrobić to za każdym razem, gdy podpisuje z danym studentem nową umowę o pracę. Chcielibyśmy jednak przypomnieć, że w takim przypadku ubezpieczony student traci prawo do wcześniejszej polisy. Oznacza to, że jeśli w przyszłości, nadal studiując straci pracę lub z niej zrezygnuje, będzie musiał uzyskać uprawnienia do ubezpieczenia w inny sposób - na przykład składając odpowiedni wniosek do władz uczelni.

Powyższe informacje dotyczą jedynie studentów przyjętych do pracy na podstawie umowy o pracę. Studenci, którzy podpisali umowę o dzieło, lub umowę-zlecenie nie zostaną ubezpieczeni przez pracodawcę - musi to zrobić członek rodziny lub uczelnia.

O czym jeszcze należy pamiętać w kwestii ubezpieczenia studenta?

Pamiętać należy, że nawet po ukończeniu studiów, lub rezygnacji z nich (a w najgorszym wypadku - skreślenia z listy studentów), polisa ubezpieczeniowa nie wygasa natychmiast.

Przepisy przewidują, że ubezpieczenie zdrowotne obejmuje nadal taką osobę przez 4 miesiące od dnia, w którym oficjalnie przestała być studentem. Oznacza to, że jeśli studia ukończyłem w czerwcu 2021 roku, prawo do ubezpieczenia powinniśmy posiadać jeszcze do października. Rozpoczynając nowy kierunek studiów w październiku, będziemy jednak zmuszeni na nowo pozyskać ubezpieczenie zdrowotne.

W razie jakichkolwiek pytań dot. ubezpieczeń na naszej Uczelni skorzystaj z numeru 18 44 99 120.

Pamiętaj, że studia podyplomowe nie uprawniają do ubezpieczenia uczelnianego.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.