Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Czy warto studiować zarządzanie zasobami ludzkimi? Perspektywy na rynku pracy

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Pod pojęciem zarządzania zasobami ludzkimi kryje się wiele aktywności związanych z relacją pracodawca-pracownik. Zarządzanie kapitałem ludzkim to pożądana umiejętność na rynku pracy, a także wiedza przydatna przedsiębiorcom. Ludzie są fundamentem każdej organizacji niezależnie od jej rozmiaru a umiejętne zarządzanie ich talentami to klucz do sukcesu firmy. Na rynku pracy nie brakuje ofert dla HR-owców, a potencjał zarobków w tym obszarze jest wysoki.

Czym jest HR?

Pochodzący z angielskiego skrót HR („human resources”) to termin, który obejmuje szeroki zakres działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. HR-owcy zajmują się:

 • rekrutacją,
 • wdrażaniem nowych pracowników,
 • szkoleniami kadry,
 • motywacją pracowników,
 • systemami oceny pracowniczej w firmie,
 • zarządzaniem talentami w organizacji,
 • nadzorowaniem przestrzegania prawa pracy w firmie,
 • systemem wynagrodzeń..

W zależności od rozmiaru organizacji ten sam dział może odpowiadać za kilka z tych obszarów jednocześnie lub każdym z nich może zajmować się inny zespół. Poszczególne specjalizacje różnią się od siebie. HR dzieli się na obszar miękki i twardy. Obszar miękki HR zajmuje się rekrutacją odpowiednich pracowników, motywacją kadry, szkoleniami, systemem oceny pracowniczej i zarządzaniem talentami w firmie. HR twardy koncentruje się na sprawach kadrowych, związanych i z systemem płac i administracją.

Pracownicy działu HR dbają o zapewnienie kompletnej dokumentacji pracownika: umów, badań, właściwych na dane stanowisko szkoleń. Obliczają przysługujący pracownikowi wymiar urlopu i wyliczają wynagrodzenie. W tej dziedzinie HR-u konieczna jest znajomość odpowiedniego oprogramowania oraz przepisów prawa pracy, ponieważ oba aspekty są dynamiczne, na bieżąco należy zdobywać nową wiedzę. Pomimo różnic pomiędzy różnymi rodzajami HR-owymi wspólnym mianownikiem jest relacja pracodawca – pracownik.

Specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi mają za zadanie stać na straży, aby relacja ta była jak najbardziej efektywna i korzystna dla obu stron. Oprócz działań HR-u, które mają za zadanie motywować pracowników, specjaliści HR chronią też firmę przed potencjalnymi problemami: finansowymi, wizerunkowymi czy prawnymi. Brak zgodności z prawem pracy może skutkować karą finansową oraz problemami wizerunkowymi firmy, które mogą wpłynąć na utratę klientów. Toksyczne środowisko pracy w firmie może powodować brak motywacji wśród personelu, skargi a w konsekwencji pozwy sądowe.

Czy warto iść na zarządzanie zasobami ludzkimi?

Specjalność Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na WSB-NLU wyposaża studenta w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu odnaleźć się w branży HR. Studenci zdobywają wiedzę związaną z wynagradzaniem i motywacją pracowników oraz stwarzaniem odpowiednich warunków zatrudnienia. Praca na stanowisku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi to obszar, w którym jest duży potencjał rozwoju, a co za tym idzie wysokich zarobków.

Celem studiów na UWE jest przygotowanie studentów do roli profesjonalistów w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas zajęć poznasz kompleksowe techniki zarządzania kadrami, co pozwoli Ci racjonalnie planować i realizować politykę personalną w organizacji.

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi – dla kogo to dobry kierunek?

Jak w każdej dziedzinie wartość pracownika rośnie wraz z jego doświadczeniem. Choć w HR istnieją różne specjalizacje, różnice pomiędzy różnymi rodzajami HR nie są aż tak duże, aby jej zmiana nie była możliwa w trakcie kariery, dlatego jeśli specjalista poczuje znużenie, może stosunkowo łatwo zmienić gałąź, np. zamiast rekrutacją zacząć zajmować się systemami oceny pracowniczej. Zarządzanie kapitałem ludzkim jest też pożądaną umiejętnością u przedsiębiorcy.

HR uczy nas jak zarządzać ludźmi, wyposaża nas w umiejętność efektywnej komunikacji, a także uczy umiejętności administracyjnych. Dzięki tym umiejętnościom możemy zbudować strukturę – fundament każdej organizacji. Specjalista od zarządzania kapitałem ludzkim, który nie chce pracować w ramach standardowej umowy o pracę, może łatwo otworzyć własną działalność gospodarczą i oferować swoje usługi z zakresu HR jako niezależny konsultant, co daje nie tylko możliwość wynegocjowania atrakcyjnych stawek, ale również kontrolowania własnego grafiku I czasu pracy. HR to bardzo różnorodny obszar i każdy, kto lubi pracę z ludźmi, jest w stanie się w nim odnaleźć i zbudować dla siebie wartościową ścieżkę kariery.

Praca po studiach z zarządzania zasobami ludzkimi – kim możesz zostać?

Ludzie są fundamentem każdej firmy, dlatego na rynku pracy jest dużo ofert dla specjalistów HR. Są oni poszukiwani w różnego rodzaju organizacjach: zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i prywatnych, małych i średnich firmach oraz dużych korporacjach. Ofert pracy po programie studiów na WSB-NLU można szukać, m.in. w takich sektorach jak firmy szkoleniowe, korporacje, agencje pracy, działy personalne i HR. Niezależnie, jaki rodzaj firmy preferujemy, możemy znaleźć zatrudnienie w tym obszarze.

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi to szansa na znalezienie pracy na stanowiskach takich jak m.in.:

 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
 • pracownik działu HR na każdym szczeblu kariery,
 • doradca zawodowy,
 • specjalista ds. szkoleń oraz rozwoju pracowników,
 • mentor,
 • trener biznesu,
 • łowca talentów,
 • menadżer ds. HR.
Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube