Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Czym jest psychoterapia i jak działa?

Czym jest psychoterapia

Psychoterapia to proces leczniczy, podczas którego pacjent dąży do poprawy jakości swojego życia i wyzbycia się w nim cierpienia. Psychoterapia może być nastawiona na leczenie zaburzeń, np. depresji lub stanów lękowych, bądź wspierać pacjenta w dążeniu do odkrycia swojego potencjału oraz poprawy samopoczucia i satysfakcji życiowej. Psychoterapię może przeprowadzać wyłącznie odpowiedni specjalista.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych lub proces wspierający pacjenta w odkrywaniu własnej osobowości, rozumieniu swoich emocji i wykorzystywaniu potencjału. Celem każdej psychoterapii jest dojście pacjenta do momentu, w którym potrafi z satysfakcją funkcjonować w społeczeństwie i odczuwać szczęście.

Co robi psychoterapeuta?

Psychoterapeuta, bez względu na nurt terapeutyczny, zawsze pełni rolę towarzysza. Wspiera pacjenta i pomaga mu w zrozumieniu trudności i radzeniu sobie z nimi. Psychoterapia opiera się przede wszystkim na rozmowie – terapeuta posiada wiedzę na temat różnych zaburzeń i dysfunkcji ludzkich, dzięki czemu wie, o co i w jaki sposób pytać, aby dojść do sedna cierpienia pacjenta.

W zależności od nurtu terapeutycznego specjalista może dodatkowo zachęcać pacjenta do wykonania określonych ćwiczeń podczas sesji lub pomiędzy nimi.

Warto również wiedzieć o tym, czego psychoterapeuta nie robi. Przede wszystkim specjalista nie może udzielać rad i podsuwać pacjentowi gotowych rozwiązań problemu. Nie może wywierać wpływu i oceniać jego działań. Psychoterapeuta ma pełnić rolę przewodnika, towarzysza w drodze do tego, aby pacjent samodzielnie odkrył i zrozumiał siebie.

Jak wygląda i działa psychoterapia?

Psychoterapia to zawsze cykl spotkań, których częstotliwość jest ustalana na początku współpracy. Terapia może być:

  • krótkoterminowa (nastawiona na konkretny cel),
  • długoterminowa.

Sesje trwają zwykle około 60 minut, a kluczem do osiągnięcia efektów jest regularność spotkań – zwykle w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych lub miesiąca. Psychoterapeuta może prowadzić terapię indywidualną, rodzinną, par lub grupową.

Sesja terapeutyczna polega na rozmowie, w której główną rolę odgrywa pacjent. Terapeuta na bieżąco podąża za nim, zadając odpowiednie pytania lub wtrącając pewne uwagi. Dzięki temu pobudza pacjenta do refleksji, analizy i dąży do odkrycia podświadomych przeżyć, cierpień czy potrzeb.

W czym pomaga psychoterapia? Co daje?

Psychoterapia ma działanie uzdrawiające – pozwala pacjentowi zrozumieć siebie, uporać się ze swoimi blokadami i poznać przyczyny własnych zachowań. Dzięki tej świadomości pacjent może w sposób kontrolowany budować pewność siebie i nowe wzorce funkcjonowania w społeczeństwie. Zna swoje słabe i mocne strony, potrafi radzić sobie z lękiem i stresującymi sytuacjami. Pozbywa się dysfunkcji ze swojego życia.

Rodzaje psychoterapii

W psychoterapii wyróżnia się pięć głównych nurtów.

Terapia psychodynamiczna

Bazuje na psychoanalizie, a podstawą całego procesu jest skupienie się na ukrytych i nieświadomych potrzebach.Celem procesu jest dotarcie do tych ukrytych, często wypartych konfliktów czy potrzeb, które rzutują na obecne funkcjonowanie. W tej terapii ważną rolę odgrywa przeszłość pacjenta (dzieciństwo) i jej wpływ na teraźniejszość.

Terapia poznawczo-behawioralna

W tym nurcie nacisk kładzie się na edukację i praktykę – pacjent uczy się nazywać swoje emocje oraz rozpoznaje szkodliwe myśli i przekształca je na wspierające.

Poznaje konkretne metody, dzięki którym potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach – lękowych czy stresujących. W tym nurcie psychoterapeuta często proponuje ćwiczenia lub narzędzia do stosowania, a głównym założeniem jest uznanie, że wszelkie dysfunkcyjne zachowania zostały nabyte i można się ich oduczyć, zastępując je korzystnymi i wspierającymi.

Terapia systemowa

Postrzega jednostkę przez pryzmat jej funkcjonowania w różnych systemach, a za jeden z najważniejszych uznaje rodzinę. Dlatego też często w tym przypadku psychoterapeuta zaleca terapię rodzinną (lub par), analizując m.in. jakość relacji poszczególnych członków oraz ich sposób komunikowania.

Terapia Gestalt

To jeden z popularniejszych nurtów terapii humanistycznej. Gestalt postrzega człowieka jako jednostkę o wysokim potencjalne i skłonności do samorozwoju. W tym nurcie stawia się na odkrycie mocnych stron, poznanie siebie, zrozumienie własnego potencjału i jego wykorzystanie. To terapia zakładająca nieograniczony potencjał człowieka, który dzięki jego odkryciu może wieść spełnione i satysfakcjonujące życie.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

To rodzaj terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu konkretnego problemu (np. zmiana pracy lub podjęcie innej, ważnej życiowo decyzji itd.). W tym przypadku psychoterapeuta nie skupia się na przeszłości pacjenta ani jego ogólnych potrzebach. Psychoterapia koncentruje się więc na tym, jak dany problem wygląda „tu i teraz” i co pacjent w tej sytuacji może zrobić.

Psychoterapeuta – jak nim zostać?

Aby zostać psychoterapeutą, trzeba ukończyć studia wyższe, a następnie wybraną szkołę psychoterapii, w której nauka trwa zwykle około czterech lat. W trakcie edukacji przyszły psychoterapeuta, oprócz uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych, musi odbywać tzw. staż kliniczny, czyli praktykę zawodową.

Warunkiem do uzyskania certyfikacji jest również odbycie własnej psychoterapii i praca z tzw. superwizorem, czyli bardziej doświadczonym psychoterapeutą. Analizuje on sposób pracy szkolącego się terapeuty i jest jego mentorem.

Psychoterapeuta – jakie studia?

Obecnie polskie regulacje nie wskazują, jaki kierunek studiów należy ukończyć, aby zostać psychoterapeutą. Jednak do tych najbardziej preferowanych należą:

Najlepszą bazą przygotowującą pod zawód psychoterapeuty są studia psychologiczne na specjalizacji psychologia kliniczna i osobowości. To tutaj przyszły specjalista poznaje złożoność funkcjonowania psychiki człowieka, a także różnych chorób, zaburzeń i dysfunkcji.

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.