Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Antyplagiat - jak działa JSA?

Jak działa system antyplagiatowy

Każdy student prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z obroną pracy dyplomowej. To w końcu warunek ukończenia studiów! Jednak zanim do tego dojdzie, praca dyplomowa musi zostać zaakceptowana przez promotora, a następnie przez system antyplagiatowy. Większość studentów słyszała o tym z opowieści najczęściej starszych kolegów-studentów oraz z ostrzeżeń dawanych przez wykładowców. Czy naprawdę antyplagiat jest tak straszny jak wszyscy mówią? Jak działa antyplagiat oraz czym dokładnie jest?

Co to jest system antyplagiatowy?

Jak każda Uczelnia tak i my jesteśmy zobowiązani do korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA dla studentów). Jest to system wykorzystywany do sprawdzania prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy Jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

JSA dla studentów jest jedynym oficjalnym sposobem weryfikacji oryginalności prac dyplomowych w Polsce. Decyzję o jego stworzeniu podjęło Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, a następnie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o nauce I szkolnictwie wyższym.

JSA czyli Jednolity System Plagiatowy jest to narzędzie, które umożliwia weryfikację unikalności sprawdzanego tekstu. System ten sprawdza, czy w danym tekście zostały użyte elementy zapożyczone z innych materiałów, np. książek, materiałów internetowych czy dotychczasowych prac innych studentów.

Celem systemu jest znalezienie prac, które są plagiatem i niedopuszczenie ich autorów do obrony swojego dyplomu.

ORPPD i BPA. Na podstawie jakich danych działa program antyplagiatowy?

Twórcy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego informują, że ich algorytm korzysta z największej w naszym kraju bazy prac dyplomowych: Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), prac zarówno w języku polskim, jak również w językach obcych napisanych od 2009 roku. JSA porównuje dane wejściowe z informacjami ze stron internetowych (ponad 880 milionów stron internetowych z polskich domen) oraz informacjami zawartymi w Wikipedii w sześciu językach. Co więcej, JSA korzysta także z bazy aktów prawnych (w tym orzeczeń I ustaw).

Dane z prac sprawdzanych w JSA są porównywane do danych z następujących repozytoriów :

 • baza aktów prawnych i orzeczeń sądowych i administracyjnych,
 • Internet, w tym Wikipedia 
 • ORPPD tj. Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych,
 • baza dokumentów OpenAccess,
 • prywatna baza instytucji (jeśli wskazana).

Jak działa antyplagiat i co wykrywa?

Mimo tego, że antyplagiat porównuje pracę z wieloma innymi tekstami, to działanie antyplagiatu jest dość proste. Po akceptacji pracy przez promotora w systemie Uczelni praca zostanie automatycznie wysłana do sprawdzenia w JSA. Następnie system antyplagiatowy bada pracę i oznacza fragmenty, które udało mu się znaleźć w różnych źródłach.

JSA analizuje pracę za pomocą jednego zestawu algorytmów, który jest niezmienny od powstania systemu w 2019 roku i jest na bieżąco aktualizowany przez informatyków (administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB pod nadzorem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego).

System antyplagiatowy JSA wykrywa:
1. podobieństwa, to znaczy:

 • klony prac dyplomowych,
 • zapożyczenia fragmentów z dokumentów w bazach referencyjnych,
 • fragmenty podobne semantycznie do tekstów z baz referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie);

2. manipulacje, tj.:

 • dzielenie wyrazów mikrospacjami,
 • różnego typu łączenie wyrazów,
 • zmianę czcionek w wyrazach
 • ukryte znaki specjalne;

3. zmiany stylu pisania pracy.

 

Do badania antyplagiatowego stosowane jest również badanie stylometryczne mające pomóc w określeniu czy praca napisana została samodzielnie. Badanie to jest możliwe jeśli 70% pracy będzie napisana jednym stylem oraz jest ono wyłączone dla pracy wielu autorów.

Po analizie całej pracy, program antyplagiatowy ten tworzy raport podobieństwa.

Raport dostępny jest w formie podstawowej i szczegółowej. W szczegółowym raporcie podane są dokładne informacje z jakiego źródła zapożyczony został tekst. Po zakończonym badaniu promotor może zaakceptować wynik badania, ręcznie zweryfikować źródła podobieństwa z możliwością wykluczenia części tekstów (np. bibliografia) lub odrzucić pracę dyplomową tym samym nie dopuszczając jej do obrony.

Warto wiedzieć o tym, że antyplagiat sprawdza całą pracę, wyraz po wyrazie. W takim wypadku kopiowanie czegoś z internetu i wklejenie tego do pracy bez oznaczenia jako źródło netografii czy bibliografii, będzie skutkowało natychmiastowym wykryciem danego fragmentu przez program antyplagiatowy.

Jeżeli przepiszesz coś, lecz użyjesz własnych słów (dokonasz sparafrazowania czyjegoś dzieła), jest szansa, że antyplagiat nie uzna danego fragmentu za kopię. Najbezpieczeniejszą oraz najuczciwszą opcją jest zawsze wskazywanie źródła, z którego dowiedzieliśmy się o danej kwestii.

Oprócz tego, antyplagiat korzysta z bazy prac dyplomowych, więc przepisywanie fragmentów książek, również nie jest najlepszym pomysłem. Program antyplagiatowy może znaleźć dany fragment w innej pracy co będzie skutkowało oznaczeniem tego za plagiat. Nie należy też przepisywać pracy kolegów z innego roku i podawać jako własnej. System to wykryje i pojawią się nieprzyjemności. Własny wysiłek będzie kosztować mniej, niż borykanie się z trudnościami, które powoduje kradzież własności intelektualnej.

Współczynnik podobieństwa w systemie antyplagiatowym - co to takiego?

Najważniejszą rzeczą, która interesuje praktycznie każdego studenta jest współczynnik podobieństwa i kiedy progi wyznaczone przez Uczelnie są przekroczone.

W JSA parametrem wskazującym na poziom podobieństwa pracy badanej do tekstów źródłowych z baz referencyjnych (akty prawne, Internet, ORPPD, a w przyszłości uczelniane bazy referencyjne) jest wskaźnik o nazwie Procentowy Rozmiar Podobieństwa (w skrócie PRP).

Raport z wynikiem badania pracy dyplomowej składa się z kilku sekcji.

Sekcja Wyniki ogólne odnosi się do wyliczenia wskaźnika PRP.

PRP obliczane jest dla zbiorów podobnych fragmentów, ze wskazaniem najmniejszej długości fraz. Przy wartościach domyślnych są to:

 • 5 wyrazów we frazie i więcej,
 • 10 wyrazów we frazie i więcej,
 • 20 wyrazów we frazie i więcej, oraz
 • 40 wyrazów we frazie i więcej.

Przyjęte progi w programie antyplagiatowym

Przyjęte progi w programie antyplagiatowym:

 • 29% - wskaźnik w normie - wyświetla się na zielono – promotor może zaakceptować pracę bez dodatkowych uwag,
 • > 39% - podwyższony wskaźnik – wyświetla się na pomarańczowo – promotor może warunkowo akceptować pracę ale powinien uzasadnić swoja decyzję,
 • >49% - przekroczony wskaźnik – wynik wyświetla się na czerwono – promotor nie ma możliwości akceptacji pracy.

Przypomnijmy, że to promotor może poprzez dokładną analizę tekstu wykluczyć niektóre fragmenty tekstów uznane za zapożyczenia i ponownie przeliczyć wynik badania.

Ostateczne wyniki pojawią się na ostatecznej wersji raportu.

Jaki jest dopuszczalny poziom plagiatu - ile procent jest akceptowalne?

Maksymalny współczynnik plagiatu jaki jest dopuszczalny to 39%. Warto wiedzieć, że w ten wynik często wlicza się cytaty z oznaczeniem źródła. Wniosek? Im bardziej autorska praca, tym lepiej! Warto zgromadzić własny materiał badawczy i na nim oprzeć swój dyplom. Na szczęście nie jest to twardo postawiona liczba, a w głównej mierze współczynnik zależny jest od tego na jakim jest się kierunku oraz jakie wytyczne posiada dana uczelnia.

Jak widać, system antyplagiatowy jest rzeczą, z którą spotyka się każda osoba broniąca pracę dyplomową. Na szczęście nie jest to rzecz, którą powinniśmy się przejmować.

Jak pisać żeby nie było plagiatu?

Praca napisana przez nas na pewno przejdzie weryfikację systemu antyplagiatowego, a my ze spokojem będziemy mogli przystąpić do obrony.

Źródło: www.jsa.opi.org.pl

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.