Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Jak się liczy punkty na studia? Poradnik przyszłego studenta

Jak się liczy punkty na studia

O przyjęciu na studia wyższe decydują wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku finalistów lub laureatów konkursów ogólnopolskich. Wtedy uczelnie najczęściej ustalają inne zasady rekrutacji, a laureat lub finalista ma pierwszeństwo rekrutacji. Zdecydowana liczba przyszłych studentów, jednak musi ubiegać się o przyjęcie na studia w tradycyjny sposób, co w przypadku studiów dziennych jest niekiedy sporym wyzwaniem.

Czym są punkty rekrutacyjne?

Punkty rekrutacyjne, to nic innego jak punkty, które przydziela kandydatom uczelnia na podstawie zdanego egzaminu maturalnego. W większości przypadków to one decydują o przyjęciu kandydata na dany kierunek.

Zasada działania punktów rekrutacyjnych jest bardzo prosta - im więcej punktów, tym większa szansa na dostanie się na studia stacjonarne. Każda uczelnia samodzielnie ustala system liczenia punktów oraz liczbę kandydatów, którą chce przyjąć w danym roku akademickim. Oznacza to, że na każdej uczelni inne przedmioty maturalne będą miały największe znaczenie. Szkoły wyższe ustalają też jaką wagę będą miały zdane przedmioty oraz jak będzie wyglądał wzór matematyczny, prowadzący do wyliczenia ostatecznej liczby punktów. Warto wspomnieć, że punkty rekrutacyjne wyliczane są tylko w przypadku:

  • studiów inżynierskich,
  • studiów licencjackich,
  • studiów jednolitych magisterskich.

Punkty rekrutacyjne nie są wyliczane w przypadku studiów magisterskich II stopnia, podyplomowych czy też uzupełniających.

Na końcowym etapie rekrutacji uczelnie liczą punkty każdego przyszłego studenta i ustalają, ilu z nich zmieściło się w ustalonym limicie miejsc. Liczba punktów ostatniej osoby z listy wyznacza próg punktowy w rekrutacji. Na swoich stronach internetowych większość uniwersytetów podaje progi przyjęć z poprzednich lat. Należy jednak pamiętać, że są one ruchome, zależne od ilości kandydatów aplikujących na dany kierunek w jednym roku akademickim.

Jak obliczyć swoją liczbę punktów na studia?

Przed aplikowaniem na daną uczelnię warto samodzielnie obliczyć swoje szanse w procesie rekrutacyjnym. W tym celu należy zapoznać się ze sposobem przydzielania punktów na wybrany kierunek. W zależności od wybranej uczelni inne przedmioty maturalne będą miały znaczenie. Zwykle otrzymujesz znacznie więcej punktów za przedmioty zdane w rozszerzeniu.

Często proces wyliczania punktów rekrutacyjnych wygląda następująco:

Wynik egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym należy pomnożyć przez 1. Wynik matury zdanej na poziomie podstawowym należy podzielić przez 2. Następnie wyniki podzielić przez wagę przedmiotów i zsumować. Otrzymany wynik to właśnie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. Na końcu warto także zapoznać się z zeszłorocznymi progami punktowymi.

Czy metody obliczania punktów rekrutacyjnych zależą od uczelni?

Przelicznik punktów z matury często bywa prawdziwą zmorą przyszłych studentów. Systemy liczenia punktów są ustalane indywidualnie przez uczelnie. Oznacza to, że każda szkoła używa innych algorytmów, a także bierze pod uwagę inne przedmioty maturalne. Uczelnie niejednokrotnie udostępniają kandydatom skomplikowane wzory pozwalające obliczyć swoje szanse w procesie rekrutacji. Inne szkoły wyższe udostępniają nawet specjalne kalkulatory.

Wbrew pozorom stanowi to jednak spore ułatwienie dla przyszłych studentów, którzy są w stanie realnie ocenić swoje szanse, a w przypadku niewystarczającego wyniku, aplikować na inny kierunek czy uczelnię. Aby obliczyć punkty rekrutacyjne, przede wszystkim należy zapoznać się z systemem liczenia tych punktów. Takie informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Po obliczeniu swoich szans zgodnie ze znalezioną instrukcją warto zapoznać się z progami punktowymi z zeszłego roku akademickiego.

Dlaczego warto samemu obliczyć liczbę swoich punktów?

Każdy, kto zastanawia się nad aplikowaniem na szkołę wyższą, powinien przed złożeniem stosownych dokumentów poznać swoje szanse. Często uczelnie wyznaczają minimalną liczbę punktów umożliwiającą aplikację na dany kierunek. Zapoznanie się z algorytmem uczelni, pozwoli realnie ocenić szanse na dostanie się na uczelnię, a w przypadku zbyt niskiego wyniku na aplikację na inną uczelnię lub kierunek. Z pewnością jest to spora oszczędność czasu, pieniędzy oraz nerwów!

Nie każda uczelnia ocenia kandydatów na podstawie punktów rekrutacyjnych. W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University a więc także Uniwersytecie Wirtualnej Edukacjidecyduje kolejność zgłoszeń.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube