Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Jak wyglądają studia przez internet? Dla kogo studiowanie online jest dobrym wyborem?

Innowacyjne rozwiązania technologiczne szturmem wkroczyły w progi uczelni wyższych. Dzięki oprogramowaniu do transmisji online zajęcia dla studentów mogą być przeprowadzane w formie zdalnej. Popularność tej metody kształcenia wzrosła wraz z pandemią, jednak studiowanie online od lat znajduje się w ofercie wybranych uczelni - w tym także Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Na czym polega studiowanie na odległość? Dla kogo rozwiązanie to będzie optymalnym sposobem na zdobycie wykształcenia?

Studia online? Owszem i to nie tylko w czasie pandemii!

Większość uczelni wyższych wprowadziła nauczanie zdalne dopiero podczas pandemii koronawirusa. Stało się to niejako pod przymusem i zmusiło placówki do przekształcenia się. Studenci i wykładowcy w czasie rzeczywistym, bez większego przygotowania testowali możliwość przeprowadzania zajęć przez internet, co miało różny wpływ na efekty kształcenia.

Tymczasem w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu zdalna forma nauczania funkcjonuje od lat. I ma się naprawdę dobrze!

Wykładowcy WSB-NLU posiadają duże doświadczenie w przekazywaniu wiedzy na odległość, dzięki czemu nasza uczelnia wyróżnia się na tle konkurencyjnych placówek. Na zajęcia można połączyć się z dowolnego miejsca na świecie przez urządzenie mobilne z dostępem do Internetu. Morał jest jeden - możesz uczyć się nie wychodząc z domu.

Studia przez internet - jak wygląda nauka zdalna?

Studiowanie na odległość polega na zdobywaniu wykształcenia bez fizycznej obecności w murach uczelni. Oznacza to, że możesz uczyć się z dowolnego miejsca na ziemi, nie przebywając na kampusie. Wykładowcy akademiccy spotykają się ze studentami w wirtualnych salach wykładowych, przeprowadzając zajęcia przez internet. Zainteresowani łączą się ze sobą za pomocą specjalnego oprogramowania, dedykowanego naszej uczelni - CloudA™ i uczestniczą w transmisji online. Należy pamiętać, że praktyki zawodowe należy odbyć fizycznie zgodnie z miejscem zamieszkania.

W tej formule RealTime Online odbywają się zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, seminaria oraz lektoraty. Warunkiem studiowania przez internet jest posiadanie urządzenia umożliwiającego studentom aktywne uczestnictwo w zajęciach. Może być to komputer lub smartfon z kamerą, mikrofonem i dostępem do Internetu.

Załatwianie spraw na uczelni… bez wychodzenia z domu. Wszystko możesz ogarnąć online

Studenci decydujący się na kształcenie zdalne nie muszą pojawiać się w murach uczelni podczas zajęć, ale nie tylko w ich czasie! Kontakt z wykładowcami odbywa się zdalnie, nawet gdy chodzi o konsultacje z profesorami. Aby maksymalnie ułatwić współpracę studentów z uczelnią wyższą, w standardy funkcjonowania WSB-NLU wpisuje się także załatwianie spraw studenckich online. Mowa o składaniu wniosków oraz podań w formule zdalnej, dzięki czemu studenci nie muszą osobiście stawiać się w dziekanacie w celu załatwienia ważnych dla nich formalności.

Na specjalnie przygotowanej platformie CloudA™ studenci mogą zapoznać się z planem zajęć, aktualnościami dotyczącymi uczelni, czy wpisami do swojego indeksu. Mają również możliwość skontaktowania się z dziekanatem oraz wypełniania standardowych formularzy online.

CloudA™ to system zarządzania uczelnią stworzony z myślą o wygodzie studentów. Obok wglądu do wirtualnego dziennika, osoby uczące się zdalnie mogą komunikować się z wykładowcami, pracownikami administracji i sprawdzać aktualności dotyczące zajęć. CloudA™ pozwala także na transmitowanie zajęć na odległość, a nawet na ich odtwarzanie w trybie offline. Rozwiązanie to jest pomocne zwłaszcza dla studentów, którzy z przyczyn losowych nie mogą uczestniczyć w swoich zajęciach.

Dla kogo studiowanie zdalne będzie doskonałym wyborem?

Interaktywne studiowanie kierowane jest zwłaszcza do osób, które nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. W cyklu studiów przeprowadzane są egzaminy i zaliczenia, a proces kształcenia kończy uzyskanie tego samego dyplomu, co w przypadku studentów uczących się w sposób tradycyjny.

Ze zdalnej formy kształcenia mogą skorzystać przede wszystkim:

  • osoby mieszkające z dala od miasta akademickiego,
  • studenci pracujący oraz młodzi rodzice,
  • ludzie chcący połączyć studia z pracą za granicą,
  • osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, w tym osoby niepełnosprawne.

Studia przez Internet są opcją dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w tradycyjnych zajęciach na uczelni. Zdobywanie wykształcenia nie wymaga fizycznej obecności w murach akademii, a uzyskany dyplom jest tożsamy z dokumentami uzyskanymi przez absolwentów tradycyjnych uczelni. Studia zdalne stały się popularne za sprawą pandemii, jednak placówki takie jak WSB-NLU prowadzą ten tryb zajęć od lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu wykształcenie wyższe zdobyć można z dowolnego miejsca na świecie.