Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Jak zostać managerem w obszarze ochrony zdrowia?

Zarządzanie placówką zajmującą się ochroną zdrowia, niezależnie od tego, czy publiczną, czy prywatną, to praca, która wymaga zaangażowania oraz odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy. Dzisiejszy managerowie służby zdrowia muszą radzić sobie z kierowaniem szpitalem lub przychodnią, zatrudniać lekarzy oraz personel medyczny, do tego dbać o całą placówkę, by świadczyła pacjentom jak najlepszą obsługę.

Co jednak istotne – managerów w sektorze ochrony zdrowia wciąż brakuje! Są chętnie poszukiwani na rynku pracy, jednak nie każdy wie, jak odpowiednie przygotować się do tego zawodu. Na czym polega praca managera służby zdrowia? W jaki sposób zdobyć odpowiednie kwalifikacje?

Manager służby zdrowia – na czym polega ten zawód?

Manager służby zdrowia to osoba, która pełni pieczę nad całym obiektem, czy to szpitalem, prywatną praktyką czy przychodnią. Jest to zawód niezwykle odpowiedzialny, wymagający wszechstronnych zdolności, opanowania oraz doskonale przyswojonej wiedzy. Jednak nie wystarczają tu tylko umiejętności teoretyczne – praca managera służby zdrowia to nie tylko przebywanie w zamkniętym gabinecie w oddalonej od pacjentów części kliniki. Manager podmiotu leczniczego musi radzić sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych. Jego zadaniem jest efektywne zarządzanie powierzonymi mu zasobami, zarówno ludzkimi, jak i finansowymi i rzeczowymi.

Zadania i obowiązki managera w obszarze ochrony zdrowia

Na czym dokładnie polega praca managera służby zdrowia? Zadań i obowiązków managera w jednostce leczniczej jest co nie miara. Choć wyliczenie wszystkich obowiązków menadżera placówki służby zdrowia jest niemal niemożliwe, wśród najważniejszych jego zadań określa się:

 • Organizowanie oraz delegowanie zadań, przydzielanie pracy, motywowanie pracowników;
 • Kontrolowanie postępów pracy oraz działalności jednostki medycznej, prowadzenie negocjacji z NFZ, badanie potrzeb oraz oczekiwań pacjentów;
 • Dbanie o efektywność lekarzy i pozostałego personelu medycznego, prowadzenie rekrutacji, wdrażanie ocen pracowniczych.
 • Efektywne zarządzanie placówką, za którą odpowiada, w tym również chodzi o dbałość o potrzeby obiektu medycznego: rozumienie projektu budynku, zakup, instalacja oraz konserwacja sprzęty, dbałość o remonty, doposażenie budynku, itp.

Kierownicy placówek opieki zdrowotnej muszą nadzorować operacje finansowe, techniczne i administracyjne w ramach organizacji opieki zdrowotnej. Do ich zadań należy planowanie, organizowanie, wdrażanie, ocenianie i monitorowanie wszystkich programów i działów obiektu leczniczego. Częściowo obejmuje to również identyfikację problemów i niedociągnięć w procesie w celu opracowania odpowiednich działań naprawczych. Dlatego managerowie pracujący w służbie zdrowia muszą zapewniać niezawodność i funkcjonalność całego majątku, usług i personelu obiektu. Może to obejmować, np. zalecenia dotyczące personelu, usług i sprzętu w oparciu o wskaźniki przestrzeni, popytu i wydajności. Do zadań managera służby zdrowia należy również złożone planowanie personelu.

Inne obowiązki obejmują przeglądanie miesięcznych sprawozdań finansowych i raportów operacyjnych w celu dostarczenia akcjonariuszom obiektu zwięzłych aktualizacji danych finansowych firmy a także kondycji zaopatrzenia. Kierownicy placówek służby zdrowia wykonują również obowiązki kadrowe, takie jak rekrutacja, przeprowadzanie rozmów, zatrudnianie, dyscyplinowanie i coaching pracowników w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentem.

Kto może zostać managerem w sektorze ochrony zdrowia?

Praca managera służby zdrowia nie jest prosta – wymaga odpowiedniej wiedzy merytorycznej, przygotowania psychicznego oraz naturalnych predyspozycji. Z nich wszystkich najłatwiej jest uzyskać to pierwsze. Jednak warto wiedzieć, że nie każde studia wyższe otworzą drogę do kariery managera w sektorze ochrony zdrowia.
Manager w służbie zdrowia może podjąć zatrudnienie m.in. w: szpitalach (prywatnych i państwowych), przychodniach przyszpitalnych, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, zakładach opieki leczniczej, poradniach specjalistycznych, domach opieki społecznej, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, prywatnych klinikach, centrach zdrowia i urody w Polsce, jak i zagranicą.

Wymagane kwalifikacje i ścieżka kształcenia w zawodzie

Jakie kwalifikacje są niezbędne, by móc zatrudniać doskonałych lekarzy, kierować szpitalem bądź sanatorium, a także świadczyć usługi medyczne w Polsce na jak najwyższym poziomie?

Środowisko pracy managera służby zdrowia nie jest najłatwiejsze. To samodzielne stanowisko pracy, które wymaga od zainteresowanego biegłej obsługi komputera, umiejętności komunikacyjnych, efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami, a także sprawną organizacją pracy innych. Manager służby zdrowia nierzadko ma do czynienia z sytuacjami stresogennymi, zarówno podczas problemów interpersonalnych w zespole, jak i przy starciu z pacjentami. Często jego praca wymaga umiejętności rozwiązywania konfliktu, cierpliwości oraz dużego spokoju. Z tego powodu od przyszłego managera w sektorze ochrony zdrowia oczekuje się m.in.:

 • motywowania pracowników znajdujących się na każdym szczeblu,
 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • empatii i zrozumienia,
 • łatwości w komunikacji,
 • umiejętności budowania pozytywnego wizerunku własnego oraz całej jednostki medycznej,
 • szybkiej adaptacji do zmian, otwartości na nowe sytuacje i wyzwania.

Często podkreśla się, że managerowie w służbie zdrowia muszą doskonale radzić sobie z presją czasu, umieć panować nad emocjami, a także przewidywać skutki decyzji i wyborów (zarówno swoich, jak i innych).

Jakie studia należy ukończyć, by zostać managerem służby zdrowia?

Utrzymanie placówki opieki zdrowotnej z zadowolonym personelem i zadowolonymi, zadbanymi pacjentami wymaga zarówno starannej uwagi, jak i talentu do wizualizacji całościowej. W Polsce nie ma określonych wymagań, co do konieczności posiadania certyfikacji. Np. w Ameryce, kierownicy placówek opieki zdrowotnej są zobowiązani do utrzymania swoich certyfikatów za pośrednictwem American Hospital Association. Aby uzyskać certyfikat, menedżerowie obiektów muszą mieć co najmniej tytuł licencjata i trzy lata związanego z nim doświadczenia inżynierskiego lub administracyjnego w placówce opieki zdrowotnej; następnie certyfikację należy odnawiać co trzy lata.

W Polsce taki wymóg nie istnieje, dlatego managerami służby zdrowia najczęściej zostają absolwenci wielu różnych kierunków, w tym prawa, ekonomii czy po medycynie. Jednak osoba, która chcemy być managerem służby zdrowia na najwyższym poziomie, powinna zainteresować się zdobywaniem dodatkowej wiedzy. Polska służba zdrowia boryka się z wieloma trudnościami. Jedynie odpowiednia kadra zarządzająca pozwala jednostkom medycznym prowadzić skuteczne działania. Warto więc zdecydować się na dodatkowe kształcenie, np. na studiach podyplomowych. Studia z zarządzania ochroną zdrowia to kierunek, który pozwala zdobyć wiedzę przydatną podczas dalszej pracy a także spełnia warunki zasiadania w radach nadzorczych dot. spółek skarbu państwa, gdyż wpisuje się w ramy studiów MBA.

Podsumowanie

Do kierowania szpitalem, przychodnią czy inną jednostką medyczną doskonale przygotowują studia na Wyższe Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek studiów podyplomowych, stworzonych z myślą o osobach, które chcą pełnić wysokie funkcje, m.in. w szpitalach, sanatoriach, przychodniach czy poradniach zdrowotnych. Wszystkie zajęcia na WSB-NLU w Nowym Sączu są prowadzone przez wykwalifikowaną w kierunku zarządzania jednostkami medycznymi kadrę.

Główną zaletą kierunku Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia jest fakt, że uczelnia WSB-NLU nie uczy jedynie teorii. Zajęcia są praktyczne, wykładane przez ludzi, którzy mają doświadczenie i umiejętności w zarządzaniu zespołami medycznymi, czy kierowaniu jednostkami medycznymi. Dzięki temu, po ukończeniu studiów podyplomowych, studenci są doskonale przygotowani do efektywnego prowadzenia szpitala czy przychodni.  Wszystkie zajęcia odbywają się poprzez platformę CloudA™ a dyplom wydany jest z jednej z najstarszych niepublicznych Uczelni w Polsce.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.