Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Jak zostać Scrum Masterem?

Scrum to dziś jedna z najpopularniejszych metod zwinnych (tzw. agile), służących do efektywnego zarządzania projektem. Scrum został zaprojektowany w celu zwiększenia efektywności i wydajności. Został opracowany, by łatwiej było eliminować przeszkody, śledzić postępu oraz dowozić wynik w wyznaczonym czasie. Chcesz się dowiedzieć jak zostać Scrum Masterem? Sprawdź, kim jest Scrum Master i w jaki sposób pomaga zespołom w efektywnej pracy!

Scrum Master – kto to jest i co robi

Scrum Master to osoba, której rolą jest wspieranie zespołu w efektywnej pracy według metodyki Scrum i Agile. Jest oddany wartościom i praktykom scrumowym, ale powinien również pozostać elastyczny i otwarty na możliwości usprawnienia przepływu pracy przez zespół.

Każdy zespół, który pracuje według metodyk zwinnych potrzebuje Scrum Mastera, by odnieść sukces. Bez niego zadania najczęściej nie są efektywnie prowadzone, zespół nie dociera do wyznaczonego terminu, następują obsunięcia terminów oraz pojawiają się problemy w zespole. Scrum Master jest spoiwem, które łączy wszystkich pracujących według frameworka scrum, opartego na metodyce zwinnej, proponującej iteracyjny i przyrostowy sposób realizacji projektu. Pozwala to na elastyczność oraz wdrażanie zmian w projekcie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Metodologia świetnie sprawdza się zwłaszcza w projektach zajmujących się zadaniami związanymi z tworzeniem oprogramowania, aplikacji czy komponentów.

Zadania i obowiązki na stanowisku Scrum Mastera

Scrum Master jest osobą w zespole, która pozostaje odpowiedzialna za zarządzanie procesem i tylko procesem. Nie jest zaangażowany w podejmowanie decyzji, ale działa jedynie jako drogowskaz, kierując zespołem przez proces scrumu, korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy.

Często zdarza się tak, że nie wszyscy w zespole rozumieją scrum w takim samym stopniu, co jest szczególnie prawdziwe w przypadku zespołów, które dopiero zaczynają przygodę z frameworkiem. Bez Scrum Mastera promującego i wspierającego proces, który może pomóc członkom zespołu zrozumieć teorię, praktykę, zasady i wartości Scruma, projekt może się nie udać.

Scrum Master kieruje postępem projektu, jest zaangażowany w realistyczne planowanie celów dla swojego teamu. Jedną z najważniejszych funkcji Scrum Mastera jest efektywna komunikacja z zespołem. Jego zadaniem jest ułatwienie rozmowy między członkami, wykorzystanie nabytych podczas szkolenia technik. Pomaga omawiać przeszkody, które zespół napotyka podczas sprintów, informuje, jak członkowie mogą unikać tych samych błędów w przyszłości.

Cechy dobrego Scrum Mastera

Scrum Master zarządza procesem wymiany informacji w zespole, jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie spotkań. Jaki powinien być dobry Scrum Master? Co powinno go charakteryzować?

 • Umiejętność pokonywania przeszkód – dobry Scrum Master powinien świadczyć usługi na korzyść całego zespołu, wiedzieć jak pracować z ludźmi i zarządzać zespołami deweloperskimi;
 • Tworzenie środowiska pracy, w którym zespół może być maksymalnie efektywny i wydajny przy zarządzaniu projektami, tworzeniu i swojej pracy;
 • Uwzględnianie dynamiki pracy zespołu – przede wszystkim praca Scrum Mastera opiera się na dobrej pracy z zespołami, umiejętnościach komunikacyjnych, łatwości w rozwiązywaniu trudności i konfliktów;
 • Zapewnianie dobrych relacji pomiędzy zespołem a właścicielem produktu, a także osobami, które nie pracują w zespole – ponieważ nie każdy rozumie, na czym polega metodyka zwinna, dobry Scrum Master powinien mieć umiejętność odpowiadania na zadawane pytania;
 • Umiejętność chronienia zespołu przed zakłóceniami, konfliktami oraz rozpierzchnięciem, zwłaszcza w przypadku osób, które mają trudność z przystosowaniem się do zmieniających się ról - przejście na Scrum wstrząsa rolami w zespołach, działach, a nawet w całej firmie ( między funkcjami i samoorganizacją ), a to może być przerażające. Na przykład menedżerowie mogą obawiać się utraty autorytetu lub kontroli, podczas gdy członkowie zespołu mogą mieć problemy z przejściem do procesu opartego na grupie. Obowiązkiem dobrego Scrum Mastera jest wyjaśnienie obaw, zrozumienie ich i praca z zespołem.

Bycie dobrym Scrum Masterem tak naprawdę oznacza efektywne zarządzanie projektami oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie. Obowiązkiem Scrum Mastera jest po prostu upewnienie się, że proces Scrum jest przestrzegany przez zespół, a osoby spoza zespołu zapewniają zespołowi przestrzeń wymaganą do śledzenia procesu. Scrum Master jest coachem i facylitatorem zespołu w zakresie stosowania praktyk Agile w celu wykonania pracy.

Kto może zostać Scrum Masterem?

Scrum Master pełni kilka ról w projekcie. Służy właścicielowi produktu (tzw. project owner), upewniając się, że cele, zakres i domena produktu są jasne dla wszystkich członków zespołu scrumowego. Oferuje techniki i narzędzia do efektywnego zarządzania backlogiem produktu. Czy każdy może zostać Scrum Masterem? Jakie kwalifikacje są niezbędne, by rozpocząć pracę w tym kierunku?

Wymagane kwalifikacje i ścieżka kształcenia w zawodzie

Pierwotnie metodyka zwinna scrum i Agile była dedykowana wyłącznie projektom IT. Dziś zyskuje na popularności i staje się coraz częściej wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu. Jakie kwalifikacje i umiejętności powinien mieć Scrum Master?

 • Umiejętność dokonywania rozpoznania w zespole – to Scrum Master musi wiedzieć, co się dzieje w projekcie, ma za zadanie zapewnienie przejrzystej pracy zespołu scrumowego;
 • Podstawą podejścia scrumowego i zwinnego jest idea, że najlepszym sposobem planowania jest praca i uczenie się na niej. Proces empiryczny nie jest łatwy i wymaga od Scrum Mastera trenowania zespołu scrumowego w zakresie podziału pracy, opisywania jasnych wyników i przeglądu tych wyników.
 • Scrum Master powinien być mistrzem samoorganizacji, który zapewnia pomoc i wsparcie zespołowi.
 • Scrum definiuje 5 wartości : odwagę, skupienie, zaangażowanie, szacunek i otwartość nie dlatego, że są one przyjemne, ale dlatego, że tworzą środowisko fizjologicznego bezpieczeństwa i zaufania. To środowisko jest niezbędne do rozwoju zwinności. Przestrzeganie wartości jest obowiązkiem każdego w zespole scrumowym, ale Scrum Master odgrywa aktywną rolę w zachęcaniu i przypominaniu wszystkim o znaczeniu tych wartości.

Jakie studia i szkolenia należy ukończyć, aby zostać Scrum Masterem?

Doskonałym początkiem, by zacząć pracę jako Scrum Master jest zrozumienie roli zespołu oraz zarządzania projektami. Dlatego też, najlepiej na tym stanowisku odnajdują się absolwenci Zarządzania projektami, którzy posiadają już tytuł licencjata lub magistra. Dla niektórych to jednak mało i decydują się na studia podyplomowe Scrum Master. Zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami to niezwykle poszukiwana umiejętność na rynku pracy. Jeśli chcesz zdobyć rzetelne wykształcenie w kierunku zarządzania projektami, pracujesz już w firmie konsultingowej, szkoleniowej lub wdrożeniowej, albo dopiero chcesz rozpocząć przygodę z metodyką zwinną – postaw na Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Uczelnia dysponuje m.in. studiami podyplomowymi, które zapewniają wszechstronne przygotowanie do pracy w projektach, podczas takich zajęć jak:

 • Change Management;
 • Komputerowe metody zarządzania projektami;
 • Zarządzanie projektami IT;
 • Metodyka Agile PM®;
 • Metodyka PRINCE2®;
 • Metodyka Scrum.

To jednak nie wszystko – professional Scrum Master, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie powinien zdać egzamin i zdobyć certyfikat międzynarodowy AgilePM Foundation lub CSM – Certified Scrum Master. Posiadanie takiego certyfikatu, oprócz rzeczywistego doświadczenia zawodowego, zapewnia Scrum Masterowi możliwość poszerzenia swojej wiedzy i utorowania kariery w wielu branżach. Certyfikacja Scrum Master demonstruje podstawową wiedzę na temat procesu scrum i tego, jak współpracować z innymi praktykami w celu dalszego ciągłego doskonalenia.

Certyfikat Scrum Mastera uzyskuje się poprzez zdanie egzaminu, zawierając wiele pytań obejmujących m.in. historię scruma, podstawy procesu, informacje produktowe, umiejętność planowania, skalowalność.

Jak znaleźć swoją pierwszą pracę jako Scrum Master?

Praca Scrum Mastera może być bardzo ekscytująca, budująca i satysfakcjonująca. To od Ciebie zależeć będzie powodzenie projektu czy sposób pracy zespołu. Zastanawiasz się w jaki sposób zdobyć pierwszą pracę jako Scrum Master, jeśli nie masz jeszcze doświadczenia?

Pierwszą opcją jest poszukanie pracy u Twojego obecnego pracodawcy. Być może zdołasz go przekonać, że przejście na metodykę zwinną będzie najlepszym rozwiązaniem dla całej firmy? W przypadku, gdy firma nie działa w oparciu o Scrum lub Agile, spróbuj przekazać mu, jakie wartości niesie za sobą wprowadzenie niewielkich zmian. Co możesz zrobić?

 • Przedstaw szefowi oraz zespołowi ideę iteracji lub sprintów;
 • Zacznij prowadzić daily scrum’s, czyli codzienne, ok. 15 minutowe spotkania zespołu, podczas których każdy opowie o planach pracy i postępach projektu;
 • Przeprowadzaj okresowe spotkania (retrospektywy), aby znaleźć sposoby na poprawę współpracy i pracy zespołowej;
 • Dodaj tablicę zadań/tablicę Scrum w obszarze roboczym zespołu, by prezentować postępy prac projektowych;
 • Okresowo raportuj postępy, stosując metody zwinne.

Sposób nie przyniósł oczekiwanego rezultatu? A może nie chcesz nadal pracować w tym samym miejscu? Z metodyk zwinnych najczęściej korzystają firmy IT, pracujące z programistami. Doskonałą szansą na znalezienie pracy będzie posiadanie certyfikatu Scrum Master, który już na wstępie pokaże, że masz wiedzę w zakresie zarządzania zespołem. Zdobycie tego typu uznania wskazuje także, że chcesz inwestować w siebie, jesteś ambitny i skory do nauki. Większość rekrutujących wie, że na rozmowach kwalifikacyjnych kandydaci określają siebie w ten sposób, nie pokazując przy tym, że rzeczywiście stawiając na samorozwój. Uzyskanie certyfikatu Scrum, zrobienie studiów podyplomowych Scrum Master czy aktywne zdobywanie potwierdzonej wiedzy, od razu stawia Cię na zwycięskiej pozycji. Nie musisz już nawet podkreślać, że chcesz inwestować w siebie – to widać po Twoim CV.

Podsumowanie, czyli jak zostać dobrym Scrum Masterem?

Chociaż Scrum Master jest kluczowym członkiem zespołu scrumowego, nie jest zaangażowany w pełnie prac. Robi to właściciel produktu i zespół. W rzeczywistości Scrum Master nie jest odpowiedzialny za powodzenie wyniku projektu.

Praca z zespołem deweloperskim w przypadku Scrum Mastera nie jest taka prosta, jak mogłoby się to wydawać. Zadaniem dobrego Scrum Mastera jest świadczenie swoich usług na najwyższym poziomie. Dziś nie ma w Polsce uczelni publicznych, które przygotowywałyby do pracy w zawodzie. Nie ma tradycyjnej drogi, którą trzeba by było utorować, ale są różne możliwości do podjęcia i środki do spełnienia, które mogą pomóc ci podążać ścieżką Scrum Mastera. Szansą na rozwój i uzyskanie statusu Scrum Mastera jest nauka w szkołach prywatnych, zwłaszcza na Wyższe Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.