Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Jak zostać seksuologiem?

Jak zostać seksuologiem

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu seksuologii jest coraz bardziej pożądane. Pacjenci chętniej niż kiedyś zgłaszają się po pomoc z problemami związanymi z seksualnością. Aby zostać seksuologiem, należy ukończyć studia magisterskie z psychologii oraz odbyć odpowiednie szkolenie z tegoż zakresu. Wiedza ta jest niezbędna do diagnozowania i leczenia problemów seksualnych u dorosłych i młodzieży, a także do pomagania osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego, takimi jak lęk czy zespół stresu pourazowego, które mogą mieć wpływ na ich seksualność. Praca jako seksuolog daje szansę na rozwój zawodowy i wysokie zarobki, a także na pomaganie innym w rozwiązywaniu ich problemów seksualnych.

Co to jest seksuologia?

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to, jak zostać seksuologiem. Ale czym właściwie jest sama seksuologia? To dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem seksualności człowieka. Seksuologowie zajmują się badaniem zachowań seksualnych, zdrowia seksualnego, problemów związanych z seksualnością oraz ich leczeniem.

Seksuologia jest interdyscyplinarną dziedziną, która łączy wiedzę z zakresu psychologii, medycyny, socjologii, biologii oraz antropologii. Seksuologowie zajmują się również edukacją seksualną, pomagając ludziom zrozumieć swoją seksualność i radzić sobie z problemami z nią związanymi. Seksuologowie pracują zarówno z osobami dorosłymi, jak i młodzieżą, a ich praca może obejmować różne formy terapii, takie jak indywidualne sesje terapeutyczne, terapia par czy grupy terapeutyczne. Wiedza i umiejętności seksuologów są niezbędne w wielu różnych sytuacjach, takich jak leczenie zaburzeń seksualnych, zarządzanie zdrowiem reprodukcyjnym czy pomaganie osobom z trudnościami w relacjach intymnych.

Czym zajmuje się seksuolog?

Seksuolodzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem problemów seksualnych u dorosłych oraz młodzieży. Obejmuje to zaburzenia erekcji u mężczyzn, zaburzenia orgazmu u kobiet, niskie libido, trudności w osiągnięciu satysfakcji seksualnej, trudności w osiągnięciu orgazmu, a także zaburzenia seksualne u osób niepełnosprawnych czy problemów związanych z niechęcią do seksu. Seksuolodzy także pomagają osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego takimi jak zespół stresu pourazowego czy lęki, które mogą mieć wpływ na ich seksualność.

Seksuolog pomaga ludziom w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń i problemów seksualnych. Terapeuta tego typu będzie wykorzystywał szereg umiejętności i zasobów, aby pomóc swoim pacjentom. Z perspektywy psychologicznej seksuologia zajmuje się obserwacją myśli i uczuć danej osoby na temat jej własnej aktywności seksualnej lub aktywności seksualnej innych osób. Perspektywa socjologiczna koncentruje się na tym, jak ludzie wchodzą w interakcje w swoim życiu seksualnym, ich preferencjach seksualnych oraz na tym, jak społeczeństwo wpływa na te zachowania. Seksuolog badający seks z medycznego punktu widzenia bada także wpływ niektórych leków na funkcje seksualne.

Profesjonalni seksuolodzy często w swoich praktykach poruszają tematy takie jak tożsamość seksualna – w tym tożsamość gejów, lesbijek i osób biseksualnych. Klienci często szukają również seksuologów w przypadku dysfunkcji związanych z seksem, w tym anorgazmii, bólu miednicy, zaburzeń erekcji i kontroli wytrysku.

Praca jako psycholog seksuolog - wymagania

Aby zostać seksuologiem, najpierw trzeba ukończyć studia magisterskie z psychologii. Jak zostać seksuologiem po psychologii? Po ukończeniu studiów należy odbyć odpowiednie szkolenie z zakresu seksuologii i uzyskać specjalizację w tej dziedzinie.

Pierwszym krokiem do zostania terapeutą seksualnym jest zdobycie wykształcenia i uzyskanie dyplomu w dziedzinie poradnictwa lub prowadzenia terapii. Uzyskanie tytułu magistra w dziedzinie psychologii to sposoby na rozpoczęcie pracy w tym kierunku. Studiowanie psychologii jest niezbędne, albowiem daje wiedzę o tym, jak działa ludzki mózg i umiejętności niezbędne do pomocy ludziom w odkrywaniu przyczyn nieprzystosowawczych zachowań. Pozwala również przyszłemu terapeucie seksualnemu nieść pomoc ludziom w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niezbędnych do kontrolowania określonych zachowań. Dzięki tym umiejętnościom przyszły terapeuta seksualny może następnie rozszerzyć zakres swojej edukacji o edukację i szkolenie w zakresie terapii seksualnej.

Odpowiednim wyborem, by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu seksuologii są studia podyplomowe. Na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji dostępna jest podyplomówka - Psychoseksuologia.

Perspektywy zawodowe seksuologa

Seksuolodzy mogą pracować w różnych miejscach, takich jak szpitale, ośrodki zdrowia, ośrodki leczenia uzależnień, ośrodki pomocy psychologicznej, a także w przychodni i gabinetach prywatnych. Seksuolodzy mogą także zatrudnić się w szkołach lub pracy z młodzieżą, aby pomagać młodym ludziom, zrozumieć i radzić sobie z ich seksualnością.

Psycholog seksuolog, terapeuta seksuolog i seksuolog kliniczny to różne tytuły zawodowe, które odnoszą się do specjalistów zajmujących się seksuologią. Psycholog seksuolog to psycholog, który ukończył studia magisterskie z psychologii i odbył odpowiednie szkolenie z zakresu seksuologii. Terapeuta seksuolog to osoba, która ukończyła studia magisterskie z psychologii i odbyła szkolenie z zakresu seksuologii oraz terapii. Seksuolog kliniczny to specjalista, który ukończył studia magisterskie z psychologii i odbył szkolenie z zakresu seksuologii klinicznej. Wszyscy ci specjaliści zajmują się seksuologią, ale różnią się pod względem specjalizacji i dodatkowych umiejętności.

Perspektywy zawodowe seksuologa są bardzo szerokie i zależą głównie od miejsca pracy oraz specjalizacji zawodowej. Seksuolodzy mogą pracować jako terapeuci indywidualni lub w grupach, prowadzić sesje terapeutyczne dla par lub rodzin, a także pracować z młodzieżą lub osobami starszymi. W przypadku pracy w szpitalu lub ośrodku zdrowia, seksuolodzy mogą specjalizować się w leczeniu zaburzeń seksualnych, zarządzaniu zdrowiem reprodukcyjnym lub w pracy z osobami z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Seksuolodzy mogą także pracować w ośrodkach leczenia uzależnień, pomagając osobom z problemami z nadużywaniem substancji psychoaktywnych lub nałogowym zachowaniem seksualnym.

Terapeuta seksuolog - zarobki

Zarobki seksuologów różnią się w zależności od miejsca pracy i doświadczenia. Seksuolodzy pracujący w szpitalach czy ośrodkach zdrowia mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości od 4000 zł do 8000 zł miesięcznie. Seksuolodzy pracujący w gabinetach prywatnych mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości od 5000 zł do nawet 15000 zł miesięcznie.

Podsumowując, aby zostać seksuologiem, należy ukończyć studia magisterskie z psychologii, a następnie odbyć odpowiednie szkolenie z zakresu seksuologii i uzyskać specjalizację w tej dziedzinie. Seksuolodzy mogą pracować w różnych miejscach, takich jak szpitale, ośrodki zdrowia, ośrodki leczenia uzależnień, ośrodki pomocy psychologicznej, a także w przychodniach i gabinetach prywatnych. Zarobki seksuologów różnią się w zależności od miejsca pracy i doświadczenia, jednak zazwyczaj są one dość wysokie.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube