Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Kiedy można wziąć urlop dziekański?

Zaczynając studia, jesteśmy zazwyczaj bardzo młodzi, często nie wiemy, co robić w swoim życiu. Zdarza się, że czasem pojawiają się w naszym życiu nowe obowiązki. Pojawiają się również takie sytuacje, które są dla nas szczególnie ważne i kolidują z zajęciami oraz zaliczeniami na studiach - w takim momencie możemy ubiegać się o przerwę w studiach, czyli urlop dziekański.

Tak naprawdę przerwa w studiowaniu, zwana przez studentów “dziekanką”, może mieć miejsce na skutek różnych okoliczności. Kto może się zdecydować na urlop dziekański? Na czym polega i co trzeba o nim wiedzieć?

Co daje urlop dziekański i jak działa w praktyce?

Urlop dziekański uprawnia studentów do przerwania toku studiów, ale z możliwością powrotu na nie po oznaczonym czasie. Chcąc skorzystać z urlopu dziekańskiego, musimy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór jest dostępny na platformie CloudA™.

Co daje urlop dziekański? Dzięki urlopowi dziekańskiemu możemy czasowo wyłączyć się z życia uczelni, nie tracąc uprawnień studenckich, takich jak zniżki, czy ubezpieczenie. "Dziekanka" to sposób na uchronienie się od rezygnacji ze studiowania lub niezaliczenia jakiegoś etapu studiów z wyjątkowo ważnych powodów.

Co może być powodem wzięcia urlopu dziekańskiego? Ciąża, ciężka sytuacja finansowa, a nawet konieczność wyjazdu za granicę może stanowić podstawę wniosku o urlop dziekański. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, ponieważ katalog powodów wzięcia "dziekanki" nie jest zamknięty.

Jak złożyć wniosek o dziekankę?

Wniosek o dziekankę jest składany osobiście do dziekanatu uczelni lub wysyłany pocztą na początku semestru lub roku akademickiego. Urlop dziekański jest udzielany przez dziekana po rozpatrzeniu złożonego przez studenta wniosku. Pismo to może być stworzone samodzielnie lub oparte o powszechnie dostępny wzór. Na naszej Uczelni dostępny wzór znajduje się w module PODANIA po lewej stronie w systemie CloudA™.

Kiedy można wziąć urlop dziekański i jak długo może trwać?

Urlop dziekański możemy wziąć bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności, które uprawniają do otrzymania "dziekanki". Jak podaje regulamin WSB-NLU w Nowym Sączu, długość trwania urlopu dziekańskiego obejmuje wielokrotność semestru studiów, nie więcej niż 2 semestry. Co więcej, urlop dziekański można uzyskać wyłącznie po uzyskaniu zaliczeń z przedmiotów z poprzednich semestrów.

Co “grozi” studentowi, który nie podejmie się kształcenia po zakończeniu urlopu? W przypadku WSB-NLU taka osoba zostaje skreślona z listy studentów.

Czy trzeba płacić za urlop dziekański?

Urlop dziekański jest najczęściej bezpłatny, choć opłaty mogą wynikać z innych okoliczności niż samo uzyskanie urlopu dziekańskiego. Konieczność opłat pojawia się zwłaszcza, gdy po powrocie z "dziekanki" musisz wyrównać różnice programowe, które pojawiły się w trakcie trwania urlopu. 

Jak często można się ubiegać o urlop dziekański?

Student jest uprawniony do wzięcia "dziekanki" dwukrotnie w toku studiów.

Czy można zaliczyć opuszczony semestr/rok i wrócić do swojej grupy? Owszem, istnieje taka możliwość, ponieważ przewidziana jest forma zaliczenia przedmiotów, które powinniśmy zdać w czasie trwania urlopu dziekańskiego. Zaliczając te przedmioty, możemy wrócić do zajęć w swojej poprzedniej grupie. 

Rodzaje urlopów studenckich

Urlop dziekański nie jest jedyną formą przerwy, którą możemy uzyskać w czasie trwania studiów. Czasem nie musimy nawet ubiegać się o "czas bez studiów", ponieważ wystarczy indywidualne dopasowanie harmonogramu zajęć i zaliczeń do sytuacji studenta. Urlopy dziekańskie mogą dotyczyć:

  • Przyczyn zdrowotnych (m.in. długotrwałej choroby),
  • Urodzenia dziecka lub opieki nad nim,
  • Wyjazdu krajowego lub zagranicznego organizowanego przez Uczelnię, samorząd studencki, organizacje studenckie i koła naukowe,
  • Wyjazdu na studia zagraniczne lub w celu podjęcia pracy,
  • Innych przyczyn.

Urlop dziekański dla studentki w ciąży

Jest sprawą absolutnie normalną, że studenci planują założenie rodziny nieraz w trakcie uczenia się. W przypadku kobiet, jest to jednak większe “utrudnienie”. Jeśli czujemy się dobrze w ciąży, nic nie zagraża dziecku, wówczas przez cały okres studiów możemy bez problemu uczestniczyć w zajęciach oraz podchodzić do zaliczenia egzaminów, a nikt nie ma prawa nam tego zabronić. Z kolei może być również tak, że ciąża dostarcza wielu dolegliwości, czy też wymaga częstych wizyt u lekarza i wtedy możemy uzyskać urlop dziekański trwający do momentu urodzenia dziecka. Wniosek o taki urlop dziekański powinien zawierać zaświadczenie lekarskie, a w późniejszym czasie musi zostać uzupełniony o akt urodzenia dziecka. 

Urlop dziekański dla studiującej matki lub ojca

Podobnie jak w poprzednim przypadku, składając wniosek o urlop dziekański po zostaniu rodzicem, czyli tak zwany urlop wychowawczy lub urlop macierzyński/tacierzyński, musimy załączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka. Zarówno urlop dziekański po narodzinach dziecka, jak i w trakcie ciąży musi zostać przyznany osobie, która się o niego ubiega. Przerwa od studiowania po narodzinach dziecka może trwać rok.

Urlop dziekański zdrowotny

Ten rodzaj urlopu dziekańskiego skierowany jest do osób, które z powodów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach lub sesji egzaminacyjnej. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń dotyczących trwania urlopu dziekańskiego zdrowotnego, czy też częstotliwości powtarzania urlopu dziekańskiego. Zaświadczenie lekarskie to podstawa wniosku o urlop zdrowotny, wówczas będzie on trwał tyle, ile przewidział lekarz. 

Urlop dziekański zawodowy

Niewiele osób wie, że zamiast "dziekanki", można wziąć urlop dziekański zawodowy, przykładowo na czas trwania studiów za granicą, czy też odbywania praktyk lub stażu w ramach programów międzynarodowych. Urlop dziekański zawodowy może trwać rok.

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University umożliwia studentom wiele opcji, pozwalających na zrobienie uzasadnionej przerwy w toku studiów. U każdego człowieka, mogą pojawić się sytuacje, które najzwyczajniej utrudniają naukę i uczęszczanie na zajęcia. Rezygnacja ze studiów, szczególnie w późniejszych semestrach sprawia, że cała nasza poprzednia praca jest nieznacząca. W takiej sytuacji urlop dziekański jest idealnym rozwiązaniem.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.