Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Metody badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej

Metody badawcze w pracy licencjackiej i magisterskiej

Metody, techniki i narzędzia badawcze w pracy magisterskiej i licencjackiej to podstawy każdego studenta, który kończy jeden z etapów edukacji. Jak je rozpoznać oraz jak zastosować tę właściwą? Wiele zależy od kierunku studiów o wybranego tematu. Poznaj przykłady i wybierz najlepsze rozwiązanie, aby praca dyplomowa była przygotowana na najwyższym poziomie.

Metody badawcze w pisaniu pracy magisterskiej są bardzo zróżnicowane. Do najczęściej wybieranych należy między innymi eksperyment, sondaż, obserwacja, studium przypadku, czy analiza dokumentów. Jednak rozwiązań jest więcej.

Co to jest metoda badawcza?

Zanim przeanalizujemy różne techniki i narzędzia służące jako pomoc do napisania pracy dyplomowej, należy wyjaśnić pojęcie metody badawczej. Każda praca magisterska lub licencjacka opiera się na obserwacjach, faktach i danych zebranych w drodze stosowania różnych rozwiązań.

Metody badawcze to wszechstronne czynności i sposoby na poznawanie oraz komunikowanie pozyskanej wiedzy. Oparte są na prawach logiki i prawdopodobieństwa. Służą do tworzenia prac naukowych.

W uproszczeniu metody badawcze w pracy magisterskiej lub licencjackiej są sposobem na zdobycie materiałów do badań, które stanowią podstawę do opracowania wybranego tematu.

Co to jest i gdzie znaleźć rozdział metodologiczny w pracy naukowej? Co napisać w metodologii?

Rozdział metodologiczny jest bardzo ważną częścią pracy naukowej. To właśnie ta część omawianego tematu obrazuje poziom wiedzy i zaangażowania studenta.

Pracę magisterską lub licencjacką warto podzielić na dwie części. Pierwsza wyjaśnia zagadnienie na podłożu teoretycznym. Druga poświęcona jest procesom badawczym. Zastosowany podział należy uwzględnić już na etapie spisu treści, dzięki czemu recenzent bez problemu zrozumie zamysł autora.

W przypadku wykorzystania tego typu rozwiązania rozdział metodologiczny umieszczamy w II części pracy. Możemy także podzielić w następujący sposób. Rozdział I to podstawy metodologiczne, a Rozdział II poświęcamy analizie materiału.

Pamiętajmy jednak o części teoretycznej. Zamieszczamy ją w pierwszej części pracy dyplomowej. Jest to przykładowe rozwiązanie. Dlatego każdy pomysł, warto omówić z promotorem i wybrać najlepszą formę.

Co należy uwzględnić w rozdziale metodologicznym?

Pisanie pracy badawczej przez wielu studentów bywa postrzegane jako wyjątkowo trudne zadanie. Wiele jednak zależy od tego, w jaki sposób zaplanujemy nasze działania. Aby ułatwić cały proces, przypominamy, że rozdział metodologiczny musi opierać się na konkretnych punktach.

1. Przedmiot i cel badań

Rozpoczynając pracę badawczą, naszym zadaniem jest wskazanie, czego dotyczy praca. Prezentujemy dziedzinę oraz cel badań. Określamy zakres rzeczywistości, który obejmujemy badaniami oraz rodzaj badanej zbiorowości. Pamiętajmy jednak, że celem pracy dyplomowej nie może być prowadzenie badań. Należy obrać taki cel pracy licencjackiej lub magisterskiej, który będzie jasny, przejrzysty i łatwy do obronienia przed komisją egzaminacyjną.

2. Problem badawczy

Mówiąc o problemach badawczych, można określić je w bardzo prosty sposób. To nic innego jak pytania, które stawiamy, aby we właściwy sposób zrealizować cel pracy. W ramach przedstawienia problemu badawczego możemy postawić jedno kluczowe pytanie oraz kilka pytań pomocniczych.

3. Hipotezy, zmienne, wskaźniki

To kolejny i nieodłączny etap rozdziału metodologicznego. Hipotezy stanowią odpowiedzi na zadane wcześniej pytania jeszcze przed realizacją badań. Pokazują założenia autora oraz jego wiedzę i opinię na dany temat.

Natomiast wskaźniki czy zmienne są potrzebne do przeprowadzenia procesu badawczego. W tym celu tworzona jest lista czynników, właściwości lub zjawisk, które podlegają zmianom i są przedmiotem badań.

Jednak tego typu etap jest głównie stosowany w pracach magisterskich. Dlatego w przypadku licencjatu, zanim zaczniemy uwzględniać zmienne lub wskaźniki, warto zasięgnąć opinii promotora, czy tego typu strukturyzowanie jest niezbędne.

4. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze

Metody badawcze i techniki badawcze w pracy magisterskiej czy licencjackiej oparte są na literaturze. Dlatego na tym etapie warto zaopatrzyć się w dostępne na rynku pozycje poświęcone danemu kierunkowi studiów. Książki zatytułowane są jako metodologia badań. Do określenia konkretnej formy należy przypomnieć sobie cel badawczy.

Jakie są metody techniki i narzędzia badawcze w pracy magisterskiej? Przykładów jest dużo. W jednym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie ankieta, w innym eksperyment, sondaż czy obserwacja.

W kolejnym statystyki, studia przypadków czy metody eksperckie. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia i tematyka. Każdy pomysł warto przedyskutować z promotorem danej uczelni.

5. Organizacja, obszar badań

Podczas prowadzenia badań pokaż, jak wyglądał cały przebieg zdobywania informacji. Można również przytoczyć zbiór wykorzystanej literatury. Odnieś się do problemów napotkanych podczas prowadzenia badań naukowych. Przedstaw krótki opis tego, jak i gdzie prowadziłeś badania.

Rodzaje metod badawczych w pracy magisterskiej i licencjackiej

Kiedy na horyzoncie pojawia się wizja ostatniego etapu rozpoczętej edukacji, a praca dyplomowa nabiera kształtów, zastanawiamy się, jakie są metody badawcze pracy magisterskiej. Jakie są metody i techniki badawcze? Rodzaje są mocno zróżnicowane, dlatego należy dopasować odpowiednią metodologię do kierunku studiów, dziedziny oraz badanego problemu.

Wyróżnia się natomiast następujące metody i techniki badawcze:

 1. metoda obserwacji,
 2. metoda szacowania,
 3. eksperyment,
 4. metoda socjometryczna,
 5. analiza dokumentów,
 6. metoda dialogowa,
 7. metoda biograficzna,
 8. metoda sondażu,
 9. metoda analizy i konstrukcji graficznej,
 10. metoda statystyczna,
 11. metoda ilościowa,
 12. metoda badań społecznych,
 13. metody eksperckie.

Technika jest elementem podrzędnym w stosunku do metod. Oznacza to, że w przypadku każdej z nich wyszczególnione są konkretne techniki takie jak:

 • technika obserwacji próbek czasowych, obserwacji dorywczej, dzienniczków,
 • skale numeryczne i graficzne, dyskretne i ciągłe, z wymuszonym wyborem, opisowe,
 • technika grup równoległych, rotacji,
 • technika socjometryczna, plebiscyt życzliwości i niechęci,
 • analiza jakościowa, ilościowa, formalna,
 • rozmowa indywidualna, grupowa, pośrednia i bezpośrednia,
 • monograficzna i indywidualnych przypadków,
 • sondaż, ankieta, wywiad.
Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.