Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Psychologia, dlaczego warto ją studiować?

Od kilku lat ogromnym sukcesem wśród maturzystów cieszy się psychologia, która jest jednym z najchętniej - obok ekonomii i prawa - wybieranych kierunków studiów. Nie da się też ukryć, że w ostatnim czasie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego są poszukiwani na rynku pracy. Dlaczego warto wybrać psychologię i kto powinien rozważyć ten kierunek kariery?
Wybór ścieżki kariery zawodowej dla przyszłych studentów może być trudny, dlatego warto zapoznać się z informacjami na temat danego kierunku, zanim podejmiemy ostateczną decyzję. Dla kogo psychologia to dobry wybór? Jakie są zalety studiowania tej dyscypliny?

Psychologia - studia jednolite magisterskie. Jakie są przedmioty na kierunku psychologia?

Studia psychologiczne wymagają od studentów chęci przyswajania dużej ilości wiedzy, która pochodzi z kilku dziedzin nauki. Zwykle studia psychologiczne to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. W trakcie nauki można wybrać kierunek, w którym dana osoba chce się rozwijać - to pozwala na zdobycie odpowiednich umiejętności do pracy w danej specjalności. Celem każdych zajęć jest natomiast przygotowanie studenta zarówno pod kątem praktycznym, jak i teoretycznym.
Psychologia to wymagające studia, a podczas licznych wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i seminariów studenci pogłębiają wiedzę z biologicznych podstaw zachowań, logiki, psychologii procesów poznawczych, diagnozy psychologicznej, podstaw pomocy psychologicznej, psychometrii, psychopatologii rozwoju oraz psychologii: społecznej, klinicznej, poznawczej, emocji i motywacji, rozwoju człowieka, rodziny czy osobowości. Nie są to więc studia stricte humanistyczne, a podczas zajęć przewinie się też neurobiologia, neuroanatomia, filozofia i antropologia. Zakres zajęć będzie się jednak różnił w zależności od uczelni, na której zamierzamy się kształcić.

Psychologia - dla kogo? Jakie cechy powinien mieć kandydat na ten kierunek?

Kierunek ten powinny wybrać przede wszystkim osoby empatyczne, które potrafią wczuć się i zrozumieć sytuację oraz emocje innych osób. Bez tego trudno będzie zbudować dobre relacje z klientem. Wymagana jest też umiejętność słuchania i łączenia faktów. W pracy przyda się także delikatność i umiejętność przekazywania swojej wiedzy w przystępny sposób.
Psycholog powinien też posiadać umiejętność obiektywnego spojrzenia na różne problemy, a także logicznego interpretowania spostrzeżeń swoich i klienta. Kluczowe jest także radzenie sobie ze stresem oraz cierpliwość w kontaktach z innymi. Dobry psycholog rozumie też, że poza pomaganiem innym musi też znaleźć czas dla siebie, bo tylko dzięki dobremu samopoczuciu i równowadze wewnętrznej będzie w stanie rozwijać się w tak wymagającym zawodzie. Studia mają natomiast nauczyć przyszłych psychologów tego, jak radzić sobie z emocjami - również swoimi, ponieważ te zawsze pojawiają się podczas interakcji z ludźmi.
Studia psychologiczne pozwalają lepiej rozumieć zachowanie ludzi, poznać mechanizmy postrzegania innych, ale też zapoznać się z technikami, które pomagają w skutecznej komunikacji - będą to więc studia idealne dla osób, których ciekawią właśnie te zagadnienia.

Praca po psychologii - gdzie szukać zatrudnienia?

Psycholog niekoniecznie musi pracować w gabinecie psychologicznym, chociaż dla osób z tym wykształceniem otwarte są drzwi do pracy w ośrodkach psychoterapii, szpitalach, hospicjach, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach dla osób uzależnionych, centrach kryzysowych czy placówkach oświatowych. Można też swoje doświadczenie rozwijać w agencjach reklamowych i PR, agencjach konsultingowych, firmach doradczych, firmach oraz działach HR. Poza tym można pracować też w wojsku, zakładach karnych czy jako biegły sądowy.

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube