Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Psychologia jako nauka. Historia i najważniejsze nurty psychologiczne

Psychologia jako nauka

Historia psychologii

Psychologia to nauka o duszy (psyche – dusza, logos – słowo, nauka), która ma swoje początki w starożytności. Wcześniej psychologia była traktowana jako dziedzina filozofii, a jej prekursorów najbardziej interesowała specyfika procesów psychicznych. Poszukiwali oni odpowiedzi m.in na pytania, czy procesy zachodzące w głowie człowieka czy mają charakter materialny, czy też są funkcją odrębnej substancji (duszy). Warto wiedzieć, że filozofowie, którzy wnieśli największy wkład w rozwój psychologii, to Platon, który jako pierwszy opisał konflikty wewnętrzne) czy choćby Arystoteles, któremu zawdzięczamy pierwszą systematyczną klasyfikację procesów psychicznych.

Ojciec psychologii

Psychologia jako nauka w nowoczesnym rozumieniu ukształtowała się w XIX wieku. To w 1879 roku, Wilhelm Wundt - który jest uważany za ojca psychologii, założył w Lipsku pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej, gdzie badano działanie zmysłów oraz procesów poznawczych.

Psychologia a inne dziedziny nauki

Psychologia na przestrzeni lat zyskała uznanie i rozwinęła swe wpływy na wszystkie dziedziny naukowe. Oczywisty wydaje się dziś związek psychologii z medycyną, edukacją, biologią, filozofią, literaturą, socjologią, mniej oczywisty z ekonomią, polityką czy prawem i naukami o środowisku.

Dziedziny psychologii

Kolejne kamienie milowe w drodze rozwoju psychologii stawiali amerykańscy psychologowie (m.in. William James – badający znaczenie funkcji umysłu pozwalające dostosować się do otoczenia), psychologowie rosyjscy (m.in. Iwan Pawłow - fizjolog, twórca pojęcia odruchu warunkowego) i austriacki lekarz i neurolog – Zygmunt Freud. Ten ostatni jest uważany za jedną z największych osobistości intelektualnych XX wieku a jego podejście do badania umysłu i osobowości za rewolucyjne. Freud był twórcą psychoanalizy, która obecnie budzi tyle samo słów uznania co krytyki. Warto zaznaczyć, że Freud przez kilkanaście lat sam zmagał się z nerwicą i jak sam twierdził – był to najbardziej twórczy okres w jego życiu, gdyż w tym czasie powstało najwięcej jego naukowych publikacji.

W roku 1907 Alfred Binet stworzył test inteligencji dla dzieci - Simon Binet Test. To również jedna z ważniejszych dat w rozwoju psychologii, ponieważ uznaje się ją za pojawienie się pierwszego testu psychologicznego. Pierwotnym celem tego testu było wyszukiwanie uczniów w szkołach podstawowych, którzy wymagają szczególnej pomocy w nauczaniu. Założenie Bineta było takie, że słaby wynik IQ nie wskazuje na niemożność osiągnięcia dobrych wyników w nauce, lecz osoby takie wymagają dodatkowej, specjalistycznej pomocy i wsparcia w procesie edukacji. Spowodowało to gwałtowny rozwój metod testowych, które dostarczył psychologom klinicznym narzędzi diagnostycznych.

Nurty psychologiczne - współczesne i historyczne

Możemy wyróżnić wiele nurtów psychologicznych pojawiających się na przestrzeni lat. Do najbardziej znanych, z których czerpią współcześni psycholodzy należą: psychologia poznawcza, behawioryzm, psychologia humanistyczna i psychoanaliza. Każdy psycholog pracując z klientem wybiera model, który uważa za najlepszy bądź kompilację znanych systemów psychologicznych. 

Zakres zastosowań psychologii do rozwiązywania problemów zdrowia i człowieka zmieniał się na przestrzeni wieku istnienia psychologii. Obszar jej zainteresowania poszerzał się stopniowo i obejmował osoby w różnym wieku (najpierw koncentrował się na sprawach dzieci i młodzieży potem na ludziach dorosłych). W ostatnich latach szczególną uwagę zwraca się na wiek senioralny, zdrowie i zaburzenia ludzi starych, ponieważ jest to wyzwanie dla współczesnej humanistyki. Wyzwania cywilizacyjne, które zagrażają zdrowiu i życiu (katastrofy, terror, epidemie) oraz te które są szansą (przedłużenie życia, nowe metody diagnozy i terapii, transplantologia) zmieniają obszar zainteresowań psychologa klinicznego, badacza i praktyka.

W ostatnich latach powstaje coraz więcej dziedzin wymagających współpracy w ramach z psychologią, należą do nich :

  • Promocja zdrowia (psychologia zdrowia, rozwoju, edukacyjna i pozytywna)
  • Psychologia katastrof (psychologia społeczna, stresu i kliniczna)
  • Psychologia przemocy (psychologia społeczna, agresji, kliniczna, sądowa, neuronauka, psychoseksuologia, psychoonkologia)

Współczesna psychologia

Prawie dwa wieki rozwoju nauki pozwoliły psychologom poznać i zgłębić mechanizmy ludzkich zachowań, emocji, procesów myślowych i wpływu otoczenia na jednostkę. Choć wiemy tak wiele o ludzkiej psychice to umysł człowieka jest na tyle skomplikowany, a środowisko społeczne tak zmienne, że ciągle pojawiają się nowe aspekty i zaskakujące wyzwania przed specjalistami.

Według Philipa Zimbardo - amerykańskiego profesora psychologii - współczesna psychologia idzie w kierunku pozytywnego spojrzenia na człowieczeństwo odchodząc od koncentrowania się na zaburzeniach psychicznych i ich leczeniu na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego, wykorzystywania strategii pokojowych i empatii.

Bardzo ciekawym tego przykładem jest stworzony przez amerykańskiego psychologa – Marshalla Rosenberga - system wspierania partnerstwa i rozwiązywania konfliktów w sobie, związkach czy społeczeństwach. Porozumienie Bez Przemocy (Nonviolent Communication) to sposób komunikacji i mediacji oparty na założeniu, że każdy człowiek ma takie same potrzeby, a za każdym uczuciem stoi jakaś potrzeba. Jest to metoda komunikacji oparta na wzajemnym szacunku i byciu widzianym i usłyszanym bez oceniania. Ten psycholog pracował jako mediator w rejonach konfliktów zbrojnych, w więzieniach, gettach na całym świecie. Wierzył w zmianę społeczną, której był częścią. Obecnie na całym świecie przybywa ludzi praktykujących ten rodzaj porozumienia, posługujący się “językiem serca” oparty na empatii i zrozumieniu.

Sprawdź też:

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.