Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Psychologia sądowa - czym się zajmuje?

Psychologia sądowa - czym się zajmuje

Psychologia sądowa to dziedzina psychologii, w której znajomość funkcjonowania człowieka wykorzystuje się głównie do opiniowania w sprawach karnych lub cywilnych. Psycholog sądowy musi więc posiadać nie tylko obszerną wiedzę z zakresu psychologii, ale również orientować się w kwestiach prawnych. Jest to idealny kierunek studiów dla osób, które chcą działać w wymiarze sprawiedliwości od strony eksperta z zakresu psychologii.

Czym jest psychologia sądowa?

Psychologia sądowa to dziedzina, w której wiedza psychologiczna wykorzystywana jest do oceny działań i zachowań stron w kwestiach prawno-sądowych. Jednym z głównych zadań psychologa sądowego jest m.in. opiniodawstwo w sprawach sądowych – zarówno karnych (np. ocena poczytalności sprawcy czy wiarygodności zeznań), jak i cywilnych (np. opieka nad dzieckiem). Aby praktykować w tym obszarze, należy starać się o umieszczenie na liście biegłych sądowych.

Psycholog sądowy zajmuje się m.in.:

  • oceną poczytalności sprawcy przestępstwa i analizą jego potencjalnych motywów;
  • wiarygodnością zeznań – dotyczy to prawdomówności zeznań świadka/oskarżonego, a także wykrycia ewentualnej manipulacji ze strony innej osoby (np. psycholog ocenia, czy osoba zeznająca nie jest zastraszona lub szantażowana);
  • opiniodawstwem psychologicznym w sprawach o opiekę nad dzieckiem;
  • rozpoznaniem określonych zaburzeń lub dysfunkcji psychicznych u oskarżonego;
  • wsparciem psychologicznym w trakcie postępowania.

Praca psychologa sądowego to przede wszystkim wystawianie opinii i ekspertyzy psychologicznej. W tym zawodzie można pełnić również funkcję kuratora sądowego sprawującego prawny dozór nad nieletnim, który dopuścił się przestępstwa lub wykazuje zachowania dysfunkcyjne.

Psychologia sądowa – co zdawać na maturze?

Psychologia sądowa to jedna ze specjalizacji, dlatego najpierw należy udać się na pięcioletnie studia psychologiczne, a następnie wybrać odpowiednie studia podyplomowe z zakresu psychologii, w tym przypadku – sądowej.

Każda uczelnia ma nieco inne wymagania, jednak zazwyczaj aplikując na psychologię, pod uwagę brany jest:

  • język polski,
  • język obcy,
  • jeden dodatkowy przedmiot.

Niektóre uczelnie precyzują, które przedmioty z puli „dodatkowych” są uwzględniane. Zazwyczaj jest to matematyka lub biologia, choć zdecydowana większość uczelni pozostawia w tym aspekcie dowolność.

Psychologia sądowa – gdzie studiować?

Psychologia sądowa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego warto wybrać uczelnię, która stawia przede wszystkim na praktykę. W WSB - NLU wykładowcy są jednocześnie praktykami, którzy na co dzień działają w swoim zawodzie.

Tym samym podczas studiów zdobędziesz najważniejsze kompetencje: nauczysz się orzecznictwa psychologicznego, które przygotuje Cię do pełnienia przyszłych obowiązków zawodowych. Dodatkowo studia RealTime Online dają Ci możliwość studiowania z dowolnego miejsca na świecie!

Podsumowanie

Psychologia sądowa to dziedzina, w której najlepiej odnajdą się osoby zafascynowane funkcjonowaniem człowieka w kontekście wymiaru sprawiedliwości oraz moralności. To zawód wymagający empatii, myślenia analitycznego, odporności psychicznej i wysokiej obiektywności. W zamian daje ogromną satysfakcję zawodową i ciągły rozwój – w końcu każdy przypadek jest bardzo indywidualny!