Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Skrócenie studiów z psychologii - czy to możliwe i jak to zrobić?

Jak skrócić studia z psychologii

Trzecia dekada XXI wieku zdaje się przynosić zmiany we wszystkich dziedzinach życia. To co do tej pory zdawało się niezmienne: wykształcenie, zatrudnienie, status społeczny na równi z innymi aspektami życia ulega przeobrażeniu i przewartościowaniu. Pogląd o uczeniu się przez całe życie jest wyznawany przez coraz większą liczbę dorosłych i coraz więcej osób o wysokim, zdawałoby się, wykształceniu decyduje się na kolejne studia by rozwijać swoje kompetencje, poszerzać kwalifikacje i zdobywać nowe.

Jak zostać psychologiem po innych studiach? Oferta dla osób, które studiowały pokrewny kierunek

Do takich osób skierowana jest oferta naszej uczelni – jednolite magisterskie krótsze studia z psychologii z przepisaniem ocen. Taki transfer jest możliwy dla absolwentów studiów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych (preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i inne pokrewne). Jeśli zatem ukończyłeś studia humanistyczne lub medyczne i pragniesz kształcić się zdobywając wiedzę psychologiczną lub chcesz zmienić zawód i pomagać innym to jest propozycja dla Ciebie.

Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia jednolite magisterskie trwające 10 semestrów mają szansę zamknąć się w 6 lub 7 bez żadnego uszczerbku wiedzy dla studiujących. Szybsze zdobycie wiedzy i kwalifikacji jest możliwe dzięki procesowi bolońskiemu. Polska przyjęła zobowiązanie respektowania i wdrażania postanowień traktatu bolońskiego, co skutkowało wprowadzeniem systemu porównywalnych stopni i tytułów akademickich (dzięki wprowadzeniu suplementu do dyplomu) oraz systemu punktów pozwalających na ich transfer i akumulację (system ECTS).

Jak skrócić czas nauki na studiach psychologicznych?

Dziekan uczelni indywidualnie decyduje o awansie studenta na rok wyższy niż pierwszy z zastosowaniem systemu punktów kredytowych ECTS w zależności od przedstawionych dokumentów potwierdzających efekty kształcenia.

Dzięki temu procesowi każdy chętny do studiowania psychologii i mający ukończone inne studia z dziedziny pokrewnej może ubiegać się o transfer ocen. To znaczy, że zdobyta wiedza z konkretnych przedmiotów na wcześniej ukończonych studiach zostaje uznana za nabytą a oceny uznane za ważne i przepisane. Student nie musi zdawać po raz drugi egzaminu z zaliczonego wcześniej przedmiotu, dzięki czemu może zrealizować krótsze studia z psychologii.

To skraca czas studiowania nawet o 4 semestry i umożliwia zdobycie wykształcenia w zawodzie pokrewnym.

Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii w WSB-NLU w Nowym Sączu student wybiera jedną z trzech specjalności: psychologia kliniczna i osobowościpsychologia biznesu lub neuropsychologia.

Jak skrócić studia z psychologii?

Psycholog podobnie jak lekarz medycyny z założenia jest zawodem, który powstał w celu pomocy drugiemu człowiekowi. Wybierając studia o tym kierunku ważna jest motywacja która nami kieruje - dlaczego chcemy studiować właśnie psychologię? Niektórzy postanawiają wybrać takie studia, ponieważ uważają, że w ten sposób będą mogli pomóc sobie samym. Sądzą, że podczas nauki dostaną gotową receptę na rozwiązanie swoich problemów. Właśnie z takich względów warto nadmienić, że podczas studiów o kierunku psychologii opieramy się na pracy z innymi oraz pomocy innym ludziom. Studia te mogą zwiększyć samoświadomość jednak nie mają charakteru terapeutycznego. Z takich względów ważna jest motywacja wybierania tego kierunku studiów.

Sprawdź też:

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.