Bądź na bieżąco.
Czytaj Bloga.

Skrócenie studiów z psychologii - czy to możliwe i jak to zrobić?

Jak skrócić studia z psychologii

Trzecia dekada XXI wieku zdaje się przynosić zmiany we wszystkich dziedzinach życia. To co do tej pory zdawało się niezmienne: wykształcenie, zatrudnienie, status społeczny na równi z innymi aspektami życia ulega przeobrażeniu i przewartościowaniu. Pogląd o uczeniu się przez całe życie jest wyznawany przez coraz większą liczbę dorosłych i coraz więcej osób o wysokim, zdawałoby się, wykształceniu decyduje się na kolejne studia by rozwijać swoje kompetencje, poszerzać kwalifikacje i zdobywać nowe.

Oferta dla osób, które studiowały pokrewny kierunek

Do takich osób skierowana jest oferta naszej uczelni – jednolite magisterskie krótsze studia z psychologii z przepisaniem ocen. Taki transfer jest możliwy dla absolwentów studiów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych (preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i inne pokrewne). Jeśli zatem ukończyłeś studia humanistyczne lub medyczne i pragniesz kształcić się zdobywając wiedzę psychologiczną lub chcesz zmienić zawód i pomagać innym to jest propozycja dla Ciebie.

Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia jednolite magisterskie trwające 10 semestrów mają szansę zamknąć się w 6 lub 7 bez żadnego uszczerbku wiedzy dla studiujących. Szybsze zdobycie wiedzy i kwalifikacji jest możliwe dzięki procesowi bolońskiemu. Polska przyjęła zobowiązanie respektowania i wdrażania postanowień traktatu bolońskiego, co skutkowało wprowadzeniem systemu porównywalnych stopni i tytułów akademickich (dzięki wprowadzeniu suplementu do dyplomu) oraz systemu punktów pozwalających na ich transfer i akumulację (system ECTS).

Jak skrócić czas nauki na studiach psychologicznych?

Dziekan uczelni indywidualnie decyduje o awansie studenta na rok wyższy niż pierwszy z zastosowaniem systemu punktów kredytowych ECTS w zależności od przedstawionych dokumentów potwierdzających efekty kształcenia.

Dzięki temu procesowi każdy chętny do studiowania psychologii i mający ukończone inne studia z dziedziny pokrewnej może ubiegać się o transfer ocen. To znaczy, że zdobyta wiedza z konkretnych przedmiotów na wcześniej skończonych studiach zostaje uznana za nabytą a oceny uznane za ważne i przepisane. Student nie musi zdawać po raz drugi egzaminu z zaliczonego wcześniej przedmiotu, dzięki czemu może zrealizować krótsze studia z psychologii.

To skraca czas studiowania nawet o 4 semestry i umożliwia zdobycie wykształcenia w zawodzie pokrewnym.

Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii w WSB-NLU w Nowym Sączu student wybiera jedną z dwóch specjalności: psychologia kliniczna i osobowości lub psychologia organizacji i zarządzania.

Krótsze studia z psychologii

Psycholog podobnie jak lekarz medycyny z założenia jest zawodem, który powstał w celu pomocy drugiemu człowiekowi. Wybierając studia o tym kierunku ważna jest motywacja która nami kieruje - dlaczego chcemy studiować właśnie psychologię? Niektórzy postanawiają wybrać takie studia, ponieważ uważają, że w ten sposób będą mogli pomóc sobie samym. Sądzą, że podczas nauki dostaną gotową receptę na rozwiązanie swoich problemów. Właśnie z takich względów warto nadmienić, że podczas studiów o kierunku psychologii opieramy się na pracy z innymi oraz pomocy innym ludziom. Studia te mogą zwiększyć samoświadomość jednak nie mają charakteru terapeutycznego. Z takich względów ważna jest motywacja wybierania tego kierunku studiów.

Sprawdź też:

Zaobserwuj nas, aby być na bieżąco

facebook instagram youtube