Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) to szczególny kierunek studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki.

Są to studia stworzone z myślą o osobach, które swoją zawodową przyszłość wiążą z pomaganiem innym, a konkretnie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kierunek ten jest odpowiednim wyborem dla osób z tytułem licencjata lub magistra, które ukończyły studia pedagogiczne, jak i kierunki pokrewne, a jak chociażby filologia polska ze specjalizacją pedagogika czy logopedia.

Trwające trzy semestry studia podyplomowe w sposób rzetelny i kompleksowy przygotowują do podjęcia pracy w charakterze pedagoga osób z niepełnosprawnościami. Starannie opracowany program edukacji pozwala nam na kształcenie wyspecjalizowanych fachowców, specjalistów w swojej dziedzinie. Jeżeli chcesz być jednym z nich – dołącz do nas!

Oligofrenopedagogika

Dlaczego warto studiować Edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na studiach podyplomowych?

Trzy semestry studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) to starannie opracowane i doskonale dopełniające się zajęcia, przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne. To wykłady pozwalające na uzyskanie, poszerzenie i ugruntowanie rzetelnej wiedzy, jak również ćwiczenia, dzięki którym zyskasz praktyczne kompetencje. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych specjalistów.

Zajęcia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) odbywają się w formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej i intuicyjnej w obsłudze platformy. Dzięki temu możesz swobodnie łączyć swoje kształcenie z pracą zawodową.

Oligofrenopedagogika

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 650 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość