Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) to specjalizacyjne, kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, dostępne w ofercie edukacyjnej naszej uczelni.

Kierunek ten powstał z myślą o osobach, które swoją zawodową przyszłość wiążą z pracą z dziećmi posiadającymi niepełnosprawności słuchowe. Studia są odpowiednim wyborem dla absolwentów pedagogiki i kierunków pokrewnych, osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć bądź przygotowanie z pedagogiki specjalnej, które pragną poszerzyć.

Jeżeli interesuje Cię pogłębienie wiedzy i zakresu kompetencji niezbędnych do pracy w szkołach, instytucjach i ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami słuchowymi – dołącz do nas!

Surdopedagogika

Dlaczego warto studiować edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) na studiach podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika pozwalają na uzyskanie wąskiej specjalizacji, opartej na ugruntowanej wiedzy i palecie kompetencji. Kierunek kompleksowo przygotowuje do wykonywania obowiązków zawodowych, związanych z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością słuchową; cały program studiów obejmuje bowiem zarówno wykłady, jak i praktyczne ćwiczenia, a także 180 godzin praktyk zawodowych.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Są to doskonale przygotowani, doświadczeni specjaliści, którzy w sposób umiejętny i interesujący przekazują studentom posiadaną wiedzę. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w formie zdalnej, za pośrednictwem naszej platformy online.

Surdopedagogika

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 650 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość