Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Studia podyplomowe online z zakresu Pedagogiki

Studia niestacjonarne - RealTime Online realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) to specjalizacyjne, kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, dostępne w ofercie edukacyjnej naszej uczelni.

Kierunek ten powstał z myślą o osobach, które swoją zawodową przyszłość wiążą z pracą z dziećmi posiadającymi niepełnosprawności słuchowe. Studia podyplomowe z surdopedagogiki są odpowiednim wyborem dla absolwentów pedagogiki i kierunków pokrewnych, osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć bądź przygotowanie z pedagogiki specjalnej, które pragną poszerzyć.

Jeżeli interesuje Cię pogłębienie wiedzy i zakresu kompetencji niezbędnych do pracy w szkołach, instytucjach i ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami słuchowymi – dołącz do nas!

Surdopedagogika

Dlaczego warto studiować edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) na studiach podyplomowych na kierunku surdopedagogika?

Studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową pozwalają na uzyskanie wąskiej specjalizacji, opartej na ugruntowanej wiedzy i palecie kompetencji. Kierunek studiów surdopedagogika kompleksowo przygotowuje do wykonywania obowiązków zawodowych, związanych z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością słuchową; cały program studiów z surdopedagogiki obejmuje bowiem zarówno wykłady, jak i praktyczne ćwiczenia, a także 180 godzin praktyk zawodowych.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Są to doskonale przygotowani, doświadczeni specjaliści, którzy w sposób umiejętny i interesujący przekazują studentom posiadaną wiedzę. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w formie zdalnej, za pośrednictwem naszej platformy online.

Surdopedagogika

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 950 zł

Program studiów podyplomowych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

OStudia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy. Program studió został skonstruowany przez doświadczonych ekspertów specjalizujących się w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową.

Program obejmuje także 180 godzin praktyk zawodowych, co daje studentom możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia. Program studiów jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa, szczególnie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. dotyczącego standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późniejszymi zmianami).

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego. 

Surdopedagogika to specjalność pedagogiki specjalnej,  która zajmuje się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością słuchową. Obejmuje ona metody i techniki pracy z dziećmi i młodzieży, które mają trudności z komunikacją w wyniku ubytków słuchu, oraz wspiera ich rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny.

Głównym celem surdopedagogiki jest wsparcie osób z niepełnosprawnością słuchową w procesie edukacji i adaptacji społecznej. Zadania surdopedagogiki obejmują diagnozowanie potrzeb edukacyjnych osób z  dysfunkcją narządu słuchu, opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, a także prowadzenie działań mających na celu integrację społeczną osób z niepełnosprawnością słuchową.

Surdopedagog jest specjalistą, który posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Surdopedagog zajmuje się diagnozowaniem potrzeb edukacyjnych, planowaniem i realizacją indywidualnych programów wsparcia, a także współpracą z innymi specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki i wsparcia dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Forma studiów na wirtualnej uczelni UWE

Studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/1262/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1263/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

Niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) — zajęcia odbywają się zdalnie, a uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1264/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.