Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Edukacja włączająca
Studia podyplomowe online z zakresu Pedagogiki

 

Studia Online RealTime niestacjonarne (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Edukacja włączająca to podyplomowe studia z zakresu pedagogiki, dostępne w ofercie edukacyjnej naszej uczelni.

Ten kierunek studiów podyplomowych w sposób rzetelny i kompleksowy przygotuje Cię do wykonywania obowiązków zawodowych, związanych z edukacją oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach rozwojowych i integracyjnych. Trwający trzy semestry kierunek studiów Edukacja włączająca przeznaczony jest dla osób z tytułem magistra lub licencjata, pragnących kontynuować swoje kształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Dzięki starannie przygotowanemu programowi kształcenia, absolwenci kierunku studiów edukacja włączająca to wysoce wykwalifikowani specjaliści. Jeżeli chcesz być jednym z nich, już dziś weź udział w rekrutacji i dołącz do nas!

Edukacja włączająca

Dlaczego warto studiować edukację włączającą na studiach podyplomowych online RealTime (hybrydowych)?

Zdalne studia podyplomowe na kierunku edukacja włączająca to kompleksowy pakiet wiedzy teoretycznej oraz niezbędnych, praktycznych umiejętności. Stawiamy przede wszystkim na rzetelne, praktyczne przygotowanie do zawodu, niemniej jednak w programie nie brakuje także wykładów, dzięki którym poszerzysz zakres swojej wiedzy. Za przygotowanie studentów do wkroczenia na zawodową ścieżkę, na naszej wirtualnej uczelni odpowiedzialni są wysoce wykwalifikowani specjaliści. Nasza kadra naukowa to doświadczeni fachowcy, którzy w sposób umiejętny i inspirujący przekazują innym swoją wiedzę oraz umiejętności.

Zajęcia online na kierunku edukacja włączająca odbywają się w formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy. Dzięki temu możesz z powodzeniem łączyć dalsze kształcenie z pracą zawodową czy innymi obowiązkami!

Edukacja włączająca

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za cały tok studiów: 3 950 zł

Program studiów podyplomowych
Edukacja włączająca

Studia podyplomowe z zakresu Edukacji Włączającej charakteryzują się praktycznym podejściem do nauczania. Program ten skupia się na standardach przygotowania nauczycieli do efektywnej realizacji edukacji włączającej, rozumianej jako nauczanie wszystkich uczniów, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Program ten zapewnia nauczycielom wszechstronne wykształcenie, niezbędne do pracy w placówkach realizujących edukację włączającą.

Program studiów Edukacja Włączająca jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa, w tym spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. dotyczącym standardów kształcenia przygotowujących do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późniejszymi zmianami).

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.

Edukacja włączająca (inkluzyjna) związana jest z prawem dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do uczęszczania do szkoły masowej, w której powinno mu się zapewnić wsparcie (specjalną pomoc) niezbędne do prawidłowego rozwoju. To proces polegający na restrukturyzacji szkolnictwa, polityki oraz kultur, tak aby odpowiadały różnorodności uczniów w miejscu ich zamieszkania.

Edukacja włączająca dotyczy wszystkich uczniów, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, kulturowego czy socjoekonomicznego. Chodzi o to, aby każdy uczeń miał możliwość uczenia się w ogólnodostępnej placówce edukacyjnej, a nauczanie było dostosowane do jego potrzeb, możliwości, umiejętności i zainteresowań.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu edukacji włączającej są przygotowani do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz innych placówkach, w których odbywa się proces edukacji, wychowania i rehabilitacji dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Mogą pełnić funkcję nauczycieli współorganizujących proces kształcenia specjalnego, specjalistów ds. edukacji włączającej czy konsultantów edukacyjnych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom są oni przygotowani do efektywnej pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych, wspierając ich rozwój i dostosowując metody nauczania do ich indywidualnych potrzeb.

Forma studiów na wirtualnej uczelni UWE

Studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/1262/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1263/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

Niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) — zajęcia odbywają się zdalnie, a uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1264/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.