Edukacja włączająca

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki

Edukacja włączająca to podyplomowe studia z zakresu pedagogiki, dostępne w ofercie edukacyjnej naszej uczelni.

Kierunek ten w sposób rzetelny i kompleksowy przygotuje Cię do wykonywania obowiązków zawodowych, związanych z edukacją oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach rozwojowych i integracyjnych. Trwający trzy semestry kierunek przeznaczony jest dla osób z tytułem magistra lub licencjata, pragnących kontynuować swoje kształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Dzięki starannie przygotowanemu programowi kształcenia, absolwenci kierunku edukacja włączająca to wysoce wykwalifikowani specjaliści. Jeżeli chcesz być jednym z nich, już dziś weź udział w rekrutacji i dołącz do nas!

Edukacja włączająca

Dlaczego warto studiować edukację włączającą na studiach podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku edukacja włączająca to kompleksowy pakiet wiedzy teoretycznej oraz niezbędnych, praktycznych umiejętności. Stawiamy przede wszystkim na rzetelne, praktyczne przygotowanie do zawodu, niemniej jednak w programie nie brakuje także wykładów, dzięki którym poszerzysz zakres swojej wiedzy. Za przygotowanie studentów do wkroczenia na zawodową ścieżkę, na naszej uczelni odpowiedzialni są wysoce wykwalifikowani specjaliści. Nasza kadra naukowa to doświadczeni fachowcy, którzy w sposób umiejętny i inspirujący przekazują innym swoją wiedzę oraz umiejętności.

Zajęcia na kierunku edukacja włączająca odbywają się w formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy. Dzięki temu możesz z powodzeniem łączyć dalsze kształcenie z pracą zawodową czy innymi obowiązkami!

Edukacja włączająca

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 650 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość