Executive Master of Business Administration

Studia podyplomowe MBA

Executive Master of business Administration to studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

Kierunek ten przeznaczony jest dla absolwentów zarządzania, posiadających stopień licencjata lub magistra, jak również dla osób, które ukończyły inne kierunki i pragną poszerzyć swoją wiedzę.
Kierunek ten jest odpowiednim wyborem dla osób już czynnych zawodowo, pracujących lub aspirujących do środowisk menedżerskich. Studia stworzone zostały z myślą o doświadczonych pracownikach, chcących dodatkowo pogłębić i ugruntować swoją wiedzę.

Jeżeli więc szukasz dodatkowego źródła rzetelnej i ugruntowanej wiedzy, kierunku stworzonego specjalnie dla ambitnych specjalistów, koniecznie sprawdź dokładny program naszych studiów i dołącz do grona naszych studentów!

Executive Master of Business Administration

Dlaczego warto studiować Executive Master of Business Administration na studiach podyplomowych?

Executive Master of Business Administration to starannie przygotowany program studiów podyplomowych, który spełni oczekiwania doświadczonych i aktywnych zawodowo przedstawicieli kadry kierowniczej. Studia te pozwolą Ci na pogłębienie i ugruntowanie posiadanej już wiedzy, jak i dalszy rozwój zawodowy. Nie ma tu nudnych wykładów, wrzuconych do programu z braku lepszych pomysłów czy przedmiotów, na których raz jeszcze powtarzać będziesz znane Ci już doskonale podstawy. Skrupulatnie przygotowany plan zajęć to komplet ciekawych, ambitnych i rozwijających wykładów oraz ćwiczeń, uzupełnianych regularnie odbywającymi się interesującymi spotkaniami i warsztatami. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych, będących jednocześnie specjalistami w swoim fachu. Doświadczeni, nierzadko jednocześnie zajmujący wysokie stanowiska w sektorze biznesu, w sposób inspirujący i atrakcyjny przekazują studentom posiadaną wiedzę i kompetencje.

Executive Master of Business Administration

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 15 000 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość