Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Koordynator ds. dostępności

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania

Studia online RealTime (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Studia kształcą specjalistów do koordynacji działań mających na celu zapewnienie powszechnego dostępu do usług, produktów i informacji dla wszystkich, niezależnie od ich potrzeb.

Jeśli marzysz o karierze, która przynosi realne zmiany społeczne, kierunek Koordynator ds. dostępności oferuje nie tylko wiedzę, ale i narzędzia niezbędne do eliminacji barier utrudniających pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Studia na tym kierunku skupiają się na identyfikacji, analizie i projektowaniu rozwiązań dostosowanych do różnorodnych potrzeb społeczności. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia innowacyjnych działań, promujących równość szans i integrację społeczną.

Koordynator ds. dostępności studia podyplomowe – dlaczego warto studiować ten kierunek?

Studia podyplomowe na kierunku Koordynator ds. dostępności stanowią niezwykle wartościową ścieżkę edukacyjną dla tych, którzy pragną być aktywnymi uczestnikami w tworzeniu świata przyjaznego dla wszystkich ludzi. Program zapewnia możliwość zgłębienia najnowszych trendów, technologii oraz polityki związanej z dostępnością, co stawia absolwentów w roli liderów w tworzeniu środowisk sprzyjających pełnej integracji społecznej osób z różnymi dysfunkcjami.

Czego uczą studia podyplomowe na kierunku Koordynator ds. dostępności?

Studia podyplomowe na kierunku Koordynator ds. dostępności koncentrują się na przygotowaniu specjalistów do skutecznego zarządzania i koordynowania działań związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Program tych studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień, mających na celu wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w obszarze dostępności. Słuchacze zdobywają dogłębną znajomość prawa i polityki dotyczących dostępności na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Komunikacja z osobami z różnymi ograniczeniami oraz promowanie ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym stanowi istotny element programu. Słuchacze poznają również technologie wspomagające, takie jak oprogramowanie czytające dla osób niewidomych, oraz metody oceny i monitoringu dostępności. Studia przygotowują również do inicjowania i wdrażania projektów mających na celu poprawę dostępności w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego.

Jakie kompetencje nabywają absolwenci kierunku Koordynator ds. dostępności?

Specjaliści, kończąc studia, potrafią:


•    identyfikować bariery utrudniające życie w społeczeństwie osób z różnymi dysfunkcjami,
•    projektować technologiczne, architektoniczne oraz społeczne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb,
•    współpracować z różnymi specjalistami, włączając w to architektów, inżynierów, pracowników socjalnych i przedstawicieli społeczności lokalnych,
•    wdrażać politykę dostępności,
•    edukować społeczność na temat znaczenia dostępności i potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
•    monitorować skuteczność wdrożonych rozwiązań.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 5 950 zł

Program studiów podyplomowych
Koordynator ds. dostępności

Program studiów podyplomowych Koordynator ds. dostępności dostępny wkrótce !
 

Program studiów podyplomowych dla koordynatorów ds. dostępności będzie na pewno wartościowym dodatkiem dla osób zainteresowanych tą dziedziną. Taka inicjatywa może pomóc w zwiększeniu świadomości na temat potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w doskonaleniu umiejętności w zakresie projektowania i zarządzania zasobami w sposób bardziej dostępny dla wszystkich. 

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Forma studiów na wirtualnej uczelni UWE

Studia interaktywne RealTime Online (hybrydowe) możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/1700/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1701/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

Niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) — zajęcia odbywają się zdalnie, a uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1702/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.