Master of Business Administration – Prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej

Studia podyplomowe MBA

MBA Prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej to kierunek niezwykle praktyczny, pozwalający na zdobycie przydatnej wiedzy i kompetencji z zakresu efektywnego pod kątem ekonomicznym prowadzenia i nadzorowania przedsiębiorstwa.

Jest to kierunek podyplomowy, stworzony z myślą o absolwentach zarządzania, jak również takich kierunków, jak ekonomia, finanse czy administracja. Jest to jednak również odpowiedni wybór dla osób prowadzących własny biznes, pragnących mieć realny wpływ na jego kondycję i płynność finansową.

Jeżeli zabezpieczenie i płynność finansowa to zagadnienia, które chciałbyś poznać lepiej, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej – już dziś weź udział w rekrutacji na UWE i dołącz do grona naszych studentów!

Master of Business Administration – Prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration – Prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej na studiach podyplomowych?

Master of Business Administration – Prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej jest kierunkiem, który w sposób rzetelny i kompleksowy przygotowuje do podjęcia przyszłych obowiązków zawodowych, także w przypadku posiadania własnego biznesu. Studia te pozwolą Ci zgłębić najważniejsze teoretyczne zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów i prawa, jak również poznać sposoby ich efektywnego wykorzystywania.

Wszystkie zajęcia na kierunku Master of Business Administration – Prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej odbywają się w wygodnej formie zdalnej. Wykłady i ćwiczenia online prowadzone są za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy, dzięki czemu z łatwością połączyć naukę z pracą, stażem czy jakimikolwiek innymi obowiązkami.

Master of Business Administration – Prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 8 900 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość