Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Master of Business Administration w języku angielskim

Studia podyplomowe MBA

Studia online RealTime realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Master of Business Administration w języku angielskim to szczególny kierunek studiów podyplomowych, który w sposób podwójny nastawiony jest na nowoczesny rozwój zawodowy.

Nie tylko pozwoli Ci on bowiem na zyskanie bogatej i zróżnicowanej wiedzy oraz kompetencji zawodowych, ale także przedstawi Ci ją w międzynarodowym języku biznesu – języku angielskim. To z kolei otworzy Ci drogę do atrakcyjnych stanowisk w sektorze biznesu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jeżeli więc wiążesz swoją przyszłość zawodową z biznesem krajowym, ale i zagranicznym, koniecznie zgłoś się do nas i rozpocznij inspirujące, przyszłościowe studia podyplomowe na UWE!

Master of Business Administration w języku angielskim

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration w języku angielskim na studiach podyplomowych?

MBA w języku angielskim to kierunek, który w sposób rzetelny i kompleksowy przygotuje Cię do podjęcia obowiązków zawodowych na wysokich szczeblach w sektorze biznesu krajowego i zagranicznego. Starannie przygotowany program zajęć na kierunku obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia. Dzięki temu wszystkie najważniejsze zagadnienia z programu nauczania poznasz zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowanych i doświadczonych przedstawicieli naszej kadry naukowo-dydaktycznej. Są to osoby cenione w branży, specjaliści ze szczególną pasją i niezwykłymi umiejętnościami dalszego przekazywania posiadanej wiedzy oraz kompetencji. Warto tu również wspomnieć, że wszystkie zajęcia w ramach kierunku odbywać się będą w wygodnej dla studentów formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy learningowej.

Master of Business Administration w języku angielskim

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 9 900 zł (2 500€)

Program studiów podyplomowych
Master of Business Administration w języku angielskim

Istotnym aspektem studiów Master of Business Administration, realizowanych w języku angielskim, jest fakt, że całość zajęć prowadzona jest właśnie w tym języku. Jest to doskonała okazja do rozwijania umiejętności analitycznych i pracy zespołowej, jednocześnie doskonaląc znajomość języka angielskiego.

Głównym celem programu MBA w języku angielskim jest wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę biznesową i rozwijanie umiejętności networkingowych. W trakcie studiów poznasz szerokie spektrum tematów, takich jak zarządzanie procesami, logistyka, analiza danych, promocja osobista oraz inne aspekty pracy zespołowej w kontekście biznesowym.

Ważne jest, że studia na kierunku MBA w języku angielskim spełniają kryteria określone w art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dajemy gwarancję uruchomienia kierunku.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.

Forma studiów na wirtualnej uczelni UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/1262/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

RealTime Online
/uploads/p/1263/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

RealTime Online — zajęcia odbywają się zdalnie, a uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
/uploads/p/1264/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.