Master of Business Administration w języku angielskim

Studia podyplomowe MBA

Master of Business Administration w języku angielskim to szczególny kierunek studiów podyplomowych, który w sposób podwójny nastawiony jest na nowoczesny rozwój zawodowy.

Nie tylko pozwoli Ci on bowiem na zyskanie bogatej i zróżnicowanej wiedzy oraz kompetencji zawodowych, ale także przedstawi Ci ją w międzynarodowym języku biznesu – języku angielskim. To z kolei otworzy Ci drogę do atrakcyjnych stanowisk w sektorze biznesu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jeżeli więc wiążesz swoją przyszłość zawodową z biznesem krajowym, ale i zagranicznym, koniecznie zgłoś się do nas i rozpocznij inspirujące, przyszłościowe studia podyplomowe na UWE!

Master of Business Administration w języku angielskim

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration w języku angielskim na studiach podyplomowych?

MBA w języku angielskim to kierunek, który w sposób rzetelny i kompleksowy przygotuje Cię do podjęcia obowiązków zawodowych na wysokich szczeblach w sektorze biznesu krajowego i zagranicznego. Starannie przygotowany program zajęć na kierunku obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia. Dzięki temu wszystkie najważniejsze zagadnienia z programu nauczania poznasz zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowanych i doświadczonych przedstawicieli naszej kadry naukowo-dydaktycznej. Są to osoby cenione w branży, specjaliści ze szczególną pasją i niezwykłymi umiejętnościami dalszego przekazywania posiadanej wiedzy oraz kompetencji. Warto tu również wspomnieć, że wszystkie zajęcia w ramach kierunku odbywać się będą w wygodnej dla studentów formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy learningowej.

Master of Business Administration w języku angielskim

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 9 900 zł (2 500€)

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość