Master of Business Administration – Zarządzanie finansami

Studia podyplomowe MBA

Zarządzanie finansami to jeden z dwunastu kierunków podyplomowych z zakresu zarządzania, dostępnych w naszej ofercie edukacyjnej.

Jest to kierunek przygotowany z myślą o absolwentach zarządzania, jak i innych pokrewnych kierunków, jak chociażby administracja, ekonomia czy bankowość. Studia te mogą również wybrać osoby z tytułem magistra lub licencjata, które pragną poszerzyć zakres swojej wiedzy i kompetencji, jak i osoby pragnące zmienić branżę. Studia na kierunku Master of Business Administration –Zarządzanie finansami trwają dwa semestry i obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Jeżeli swoją karierę zawodową wiążesz z zarządzaniem finansami lub jeśli aspirujesz na wyższe stanowisko w tym sektorze, koniecznie zgłoś się do nas i dołącz do grona naszych studentów!

Master of Business Administration – Zarządzanie finansami

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration – Zarządzanie finansami na studiach podyplomowych?

Master of Business Administration – Zarządzanie finansami to idealny wybór dla osób ambitnych, poszukujących ciekawych ścieżek dalszego rozwoju. To również odpowiedni kierunek dla tych, którzy cenią sobie nowoczesne, nastawione na praktykę podejście do procesu kształcenia. Wszystkie zajęcia na kierunku odbywają się wyłącznie w formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy. Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów, osoby doświadczone i cenione w branży. Dzięki zdalnej formie zajęć na kierunku Master of Business Administration – Zarządzanie finansami każdy student będzie mógł z powodzeniem łączyć naukę z pracą, odbywaniem stażu, a nawet podróżowaniem po świecie!

Master of Business Administration – Zarządzanie finansami

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 8 900 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość