Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe MBA

Zarządzanie w ochronie zdrowia to kolejny z naszych kierunków podyplomowych z zakresu zarządzania.

Studia te przeznaczone są dla absolwentów zarządzania, jak również innych kierunków, takich jak administracja czy ochrona zdrowia. Kierunek ten jest odpowiednim wyborem dla osób pragnących poszerzyć zakres swojej wiedzy, jak i kompetencji zawodowych. Kierunek MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia stworzony został przede wszystkim dla pracowników wysokich szczebli w tymże sektorze, ale także dla osób aspirujących do ich objęcia.

Jeżeli pracujesz w sektorze ochrony zdrowia i interesuje Cię dalszy rozwój zawodowy lub jeśli szukasz możliwości zwiększenia zakresu kompetencji, niezbędnych do pięcia się w górę po szczeblach stanowisk – dołącz do nas!

Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia na studiach podyplomowych?

Podyplomowy kierunek MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek, który w harmonijny sposób łączy w sobie potrzebny zapas wiedzy oraz potężną dawkę praktyki, umożliwiającej zyskanie niezbędnych kompetencji zawodowych. Proces kształcenia nadzoruje wysoce wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Są to osoby powszechnie cenione w branży, z wieloletnim doświadczeniem i wyjątkową pasją.

Warto również wspomnieć o szczególnej formie, w jakiej odbywają się zajęcia na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia. Wykłady, jak i ćwiczenia prowadzone są bowiem w formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy learningowej. Dzięki temu nasi studenci z powodzeniem łączą naukę z innymi obowiązkami, jak chociażby praca.

Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 8 900 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość