Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze

Studia podyplomowe MBA

Przedstawiamy kolejny z naszych podyplomowych kierunków z zakresu zarządzania – Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze.

Jest to jeden z dwunastu kierunków MBA z zarządzania dostępnych w naszej ofercie edukacyjnej. Trwające dwa semestry studia to doskonała okazja to poznania specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora, zwanego również sektorem obywatelskim. Dzięki starannie przygotowanym harmonogramom i programowi nauczania, będziesz mieć okazję poznać je zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Jeśli więc interesuje Cię kompleksowe poszerzenie zakresu kompetencji zawodowych o zarządzanie w trzecim sektorze – zgłoś się do nas i dołącz do grona naszych studentów!

Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze na studiach podyplomowych?

Kierunek Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze na naszej uczelni UWE to odpowiedni wybór dla każdego, kto pragnie rozwinąć swoje kompetencje, ale także ceni sobie nowoczesne podejście do kształcenia. Dlaczego? Ponieważ studia podyplomowe na UWE to doskonale skomponowany program nauczania, obejmujący zarówno teorię, jak i praktykę, ale także szczególnie wygodna forma wykładów i ćwiczeń. Wszystkie zajęcia na kierunku odbywają się bowiem w formie online, a uczestnictwo w nich możliwe jest dzięki naszej nowoczesnej platformie learningowej. Nad wszystkim pieczę trzymają nasi wyjątkowi wykładowcy, osoby doświadczone i pełne pasji, które w ciekawy i inspirujący sposób przekazują studentom posiadaną wiedzę.

Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 8 900 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość