Neuropsychologia

Studia podyplomowe z zakresu Psychologii

Neuropsychologia to kierunek studiów podyplomowych, z zakresu psychologii.

Jest to jedna z czternastu podyplomowych specjalizacji dla absolwentów psychologii, dostępna w ofercie edukacyjnej naszej uczelni. Studia te przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra lub licencjata, zarówno z psychologii, jak i kierunków pokrewnych. To idealny wybór dla osób, które pragną kontynuować swoje kształcenie, poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu neuropsychologii. Jest to niezwykle ciekawa dziedzina, z pogranicza psychologii oraz medycyny, zajmująca się badaniem, opisywaniem oraz analizowaniem związków między układem nerwowym człowieka, a jego procesami poznawczymi.

Aby zdobyć dodatkowe uprawienia w dziedzinie psychologii, konieczne jest posiadanie tytułu magistra. Jest to wymóg, który potwierdza zdobycie zaawansowanych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia dalszych badań lub praktyki w tej dziedzinie.

Jeżeli neuropsychologia jest kierunkiem, który pragniesz zgłębić – już dziś weź udział w rekrutacji i dołącz do nas!

Neuropsychologia

Dlaczego warto studiować Neuropsychologia na studiach podyplomowych?

Neuropsychologia na naszej uczelni UWE to niezwykłe perspektywy, możliwość zgłębienia swojej wiedzy i kompetencji, ale i wygodnego łączenia nauki z innymi obowiązkami. Jak to możliwe? Przede wszystkim, na kierunek ten składa się szereg starannie przygotowanych zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, pozwalających na uzyskanie niezbędnych kompetencji zawodowych. Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych, wysoce wyspecjalizowanych specjalistów, którzy w sposób atrakcyjny i inspirujący przekazują studentom posiadane umiejętności oraz wiedzę. Ponadto wszystkie zajęcia odbywające się w ramach kierunku Neuropsychologia, prowadzone są w formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy learningowej. To natomiast pozwala naszym studentom swobodnie łączyć naukę z pracą, stażem czy podróżami.

Neuropsychologia

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 5 950 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Psychologii klinicznej i osobowości studia jednolite magisterskie online?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Psychologii.

psychologia kliniczna studia jednolite magisterskie online
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość