Psychologia Sądowa

Studia podyplomowe z zakresu Psychologii

Psychologia sądowa to jeden z czternastu kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii.

Jest to doskonały wybór dla wszystkich absolwentów psychologii, poszukujących dalszych ścieżek rozwoju. Studia stworzone zostały z myślą o osobach z tytułem magistra, które ukończyły psychologię, jak również jej kierunki pokrewne, ale także inne studia. Psychologia sądowa to kierunek, który w kompleksowy sposób łączy ze sobą dwie niezwykle popularne, ale i interesujące dziedziny: psychologię i prawo.

Aby zdobyć dodatkowe uprawienia w dziedzinie psychologii, konieczne jest posiadanie tytułu magistra. Jest to wymóg, który potwierdza zdobycie zaawansowanych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia dalszych badań lub praktyki w tej dziedzinie.

Jeżeli swoją zawodową przyszłość wiążesz z pracą w charakterze między innymi psychologa biegłego sądowego, ale także pracą w zakładzie karnym lub rodzinnych ośrodkach konsultacyjnych, dołącz do nas!

Psychologia Sądowa

Dlaczego warto studiować Psychologia Sądowa na studiach podyplomowych?

Psychologia sądowa to wyjątkowo interesujące i inspirujące studia podyplomowe, które pozwalają na zyskanie wiedzy, jak i kompetencji, niezbędnych do pracy z ludźmi, w charakterze psychologa sądowego, biegłego sądowego czy konsultanta w różnego typu ośrodkach pomocowo-diagnostycznych. Dzięki starannie przygotowanym harmonogramom zajęć, przez dwa semestry trwania studiów będziesz mieć okazję poznania tajników psychologii sądowej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Na kierunek ten składają się bowiem tak wykłady, jak i ćwiczenia oraz przydatne warsztaty czy konsultacje. Nad wszystkim tym nadzór sprawuje wysoce wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Są to doświadczeni specjaliści, którzy w ciekawy i inspirujący sposób przekazują studentom posiadaną wiedzę.

Psychologia Sądowa

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 5 950 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Psychologii klinicznej i osobowości studia jednolite magisterskie online?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Psychologii.

psychologia kliniczna studia jednolite magisterskie online
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość