Psychoonkologia

Studia podyplomowe z zakresu Psychologii

Psychoonkologia to kierunek podyplomowy z zakresu psychologii, jeden z czternastu kierunków dostępnych w naszej ofercie edukacyjnej.

Są to studia przeznaczone dla osób, które chciałyby zawodowo poświęcić się pomocy i wspieraniu osób chorujących na nowotwory, jak i ich rodzin. Sprawy onkologiczne to w dalszym ciągu temat niezwykle trudny i bolesny, zarówno dla samych chorych, jak i ich bliskich, dlatego tak ważne jest danie im odpowiedniego wsparcia.

Aby zdobyć dodatkowe uprawienia w dziedzinie psychologii, konieczne jest posiadanie tytułu magistra. Jest to wymóg, który potwierdza zdobycie zaawansowanych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia dalszych badań lub praktyki w tej dziedzinie.

Jeżeli swoją zawodową przyszłość wiążesz z taką właśnie odpowiedzialną rolą, koniecznie dołącz do nas. Sprawdź szczegóły dotyczące kierunku psychoonkologia i już dziś weź udział w procesie rekrutacji.

Psychoonkologia

Dlaczego warto studiować Psychoonkologia na studiach podyplomowych?

Psychoonkologia to dziedzina, która wymaga odpowiedniej wiedzy, ale także niezbędnych kompetencji i właściwego podejścia. Wszystkiego tego nauczysz się podczas trwających dwa semestry studiów podyplomowych na tymże kierunku. Będzie to możliwe nie tylko dzięki starannie przygotowanemu programowi nauczania, ale także znakomitej, doświadczonej kadrze naukowo-dydaktycznej. Wykładający na naszej uczelni specjaliści to mistrzowie w swoim fachu, posiadający szeroką i ugruntowaną wiedzę, ale również osoby obdarzone niezwykłą pasją działania, jak i przekazywania dalej swoich umiejętności. Co więcej, zajęcia na kierunku psychoonkologia odbywają się w wygodnej formie online, dzięki czemu z powodzeniem możesz łączyć swoje dalsze kształcenie z pracą zawodową czy innymi obowiązkami.

Psychoonkologia

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 5 950 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Psychologii klinicznej i osobowości studia jednolite magisterskie online?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Psychologii.

psychologia kliniczna studia jednolite magisterskie online
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość