Dodawanie / Specjalista ds. administracji publicznej

Zarządzanie - Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Co umie student po ukończeniu studiów Specjalista Administracji Publicznej?

Zna obowiązujące przepisy prawne. Absolwent radzi sobie z powierzonymi mu zadaniami i podejmuje decyzje, do których posiada upoważnienie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu Specjalista Administracji Publicznej potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki kancelaryjno-biurowe i różnego typu narzędzia informatyczne. Czeka na niego praca w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej.

W naszej ofercie znajdują się także inne kierunki - np. studia zarządzanie w administracji publicznej. Zapraszamy do rekrutacji!

Opłaty za studia 

458,00 zł / miesiąc (10 rat w roku)

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

brand manager studia
(18) 44 99 103

Natalia Gut

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

(18) 44 99 101

Michał Kapała

(18) 44 99 102

Hanna Hrechyshkina