Specjalista ds. administracji publicznej Zarządzanie - Studia pierwszego stopnia RealTime Online (licencjackie)

Co umie student po ukończeniu studiów Specjalista Administracji Publicznej?

Specjalista administracji publicznej zna obowiązujące przepisy prawne. Absolwent administracji publicznej radzi sobie z powierzonymi mu zadaniami i podejmuje decyzje, do których posiada upoważnienie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu Specjalista Administracji Publicznej potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki kancelaryjno-biurowe i różnego typu narzędzia informatyczne. Na specjalistę administracji publicznej czeka na niego praca w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej.

Oprócz specjalności z administracji publicznej w naszej ofercie znajdują się także inne kierunki - np. studia zarządzanie w administracji publicznej. Zapraszamy do rekrutacji!

Dlaczego warto wybrać studia — specjalista administracji publicznej?

Studia administracja publiczna zostały zaprojektowane tak, by przygotować studentów do kariery administracyjnej w rządzie i organizacji non-profit. Dla tych, którzy już pracują, istnieje możliwość poprawy umiejętności administracyjnych i zwiększenia perspektyw zawodowych oraz mobilności jako specjalista administracji publicznej. Program nauczania na UWE jest kompleksowy i obejmuje instytucje sektora publicznego, centralne obszary funkcjonalne nowoczesnej administracji oraz szereg cennych i istotnych umiejętności analitycznych. Kształcenie wyższe ma na celu wykształcenie specjalisty ds. administracyjnych, rozumiejących współczesne organizacje, wrażliwych na realia polityczne, znających metody zarządzania oraz narzędzia analityczne potrzebne do naświetlenia istotnych kwestii. Specjalista do spraw administracji z powodzeniem odnajdzie się na wymagającym rynku pracy. Jednocześnie kariera jako specjalista ds. administracji daje szansę na rozwój i pięcie się po szczeblach kariery.

Opłaty za studia 

568,00 zł / miesiąc (10 rat w roku)

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość