Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania

Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa w każdej firmie, przedsiębiorstwie i organizacji.

Umiejętne oraz efektywne zarządzanie nimi to niezwykle praktyczna i ceniona przez pracodawców umiejętność. Jeżeli chciałbyś zgłębić tajniki zarządzania BHP i kompleksowo zgłębić to jakże ważne zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, zgłoś się do nas! Nasz kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to specjalistyczny program edukacyjny dedykowany osobom, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania środowiskiem pracy oraz utrzymania bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Program ten jest niezbędny dla tych, którzy chcą pełnić funkcję specjalistów ds. BHP, koordynatorów BHP, kierowników działów HR oraz innych osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe

Dlaczego warto studiować Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na studiach podyplomowych?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to studia, które pozwolą Ci zdobyć niezbędną wiedzę oraz praktyczne kompetencje, potrzebne do rzetelnego i skutecznego wykonywania obowiązków zawodowych. Nasi absolwenci nie tylko bez trudu znajdują pracę w zawodzie, ale także – dzięki przewadze nad konkurencją – mogą wybierać spośród wielu atrakcyjnych ofert.

Na kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne; wszystkie prowadzone są przez doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych wykładowców, otwartych na potrzeby studentów. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, bogato wyposażonych salach, sprzyjających efektywnemu przyswajaniu wiedzy i umiejętności.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 650 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość