Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania

Studia niestacjonarne - RealTime Online realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa w każdej firmie, przedsiębiorstwie i organizacji.

Umiejętne oraz efektywne zarządzanie nimi to niezwykle praktyczna i ceniona przez pracodawców umiejętność. Jeżeli chciałbyś zgłębić tajniki zarządzania BHP i kompleksowo zgłębić to jakże ważne zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, zgłoś się do nas! Nasz kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to specjalistyczny program edukacyjny dedykowany osobom, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania środowiskiem pracy oraz utrzymania bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Program ten jest niezbędny dla tych, którzy chcą pełnić funkcję specjalistów ds. BHP, koordynatorów BHP, kierowników działów HR oraz innych osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe

Dlaczego warto studiować Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na studiach podyplomowych?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to studia, które pozwolą Ci zdobyć niezbędną wiedzę oraz praktyczne kompetencje, potrzebne do rzetelnego i skutecznego wykonywania obowiązków zawodowych. Nasi absolwenci nie tylko bez trudu znajdują pracę w zawodzie, ale także – dzięki przewadze nad konkurencją – mogą wybierać spośród wielu atrakcyjnych ofert.

Na kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne; wszystkie prowadzone są przez doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych wykładowców, otwartych na potrzeby studentów. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, bogato wyposażonych salach, sprzyjających efektywnemu przyswajaniu wiedzy i umiejętności.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy?

Nasi absolwenci zdobywają uprawnienia umożliwiające pełnienie kierowniczych funkcji w służbach BHP, a także kwalifikacje do pracy jako starszy inspektor - główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 roku dotyczącym służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246, poz. 2468). Program studiów pozwala na pogłębienie wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań BHP, prawa pracy, metod oceny i zwalczania zagrożeń, oraz organizacji pracy służb BHP. Absolwenci są przygotowani do organizowania warunków pracy, które są bezpieczne, komfortowe i zapewniają godne warunki zatrudnienia.

Dodatkowo, absolwenci mogą liczyć na stabilne i odpowiedzialne stanowiska pracy w sektorze BHP. Zatrudnienie znajdują na różnych stanowiskach, w tym jako inspektorzy, starsi inspektorzy, specjaliści, a także główni specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 950 zł

Program studiów podyplomowych
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Program studiów podyplomowych na UWE został starannie opracowany w oparciu o wytyczne rozporządzenia Rady Ministrów. W ramach tego kursu, zajęcia i szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) są prowadzone przez wykwalifikowanych inspektorów oraz doświadczonych wykładowców specjalizujących się w tej dziedzinie. Program ten zapewnia studentom nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. Program obejmuje szeroki zakres tematów, od podstawowych zasad BHP, przez analizę ryzyka zawodowego, aż po zaawansowane techniki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co przygotowuje studentów do profesjonalnego podejścia do kwestii BHP w różnych środowiskach pracy.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Forma studiów na wirtualnej uczelni UWE

Studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/1262/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1263/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

Niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) — zajęcia odbywają się zdalnie, a uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1264/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.