CloudA dla studenta

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji

Czym jest System Cloud Academy?

Cloud Academy (CloudA) to innowacyjny, zintegrowany system zarządzania uczelnią oraz kompleksową obsługą studentów.

Został stworzony przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU i z powodzeniem wykorzystywany do realizacji całego toku studiów, w tym multitransmisji zajęć na wszystkich formach studiów oraz na studiach podyplomowych.

Największe korzyści dla studenta i słuchacza:

  • kompleksowe zarządzanie studiami przez smartfona, w tym wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, projekty, ewaluacja, kontakt z wykładowcami, obsługa płatności, stypendiów, generowanie i składanie podań i wniosków, obsługa prac dyplomowych itd.;
  • stały dostęp do aktualności z życia uczelni oraz informacji o zdarzeniach dydaktycznych (np. zmiana terminu zajęć, nowa ocena itp.) dzięki spersonalizowanej tablicy CloudA oraz powiadomieniom push;
  • uczestnictwo w interaktywnych zajęciach na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z możliwością odtwarzania zajęć offline;
  • składanie online podań i wniosków;
  • wielopłaszczyznowa komunikacja z innymi studentami, wykładowcami oraz administracją.

 

 

Jak działa System Cloud Academy?

Nasze interaktywne zajęcia zdalne gwarantują studentom stały dostęp do wykładów przez cały tok studiów, z każdego miejsca na Ziemi i w dowolnym czasie a dostępność nagrań zajęć w wersji offline stanowi doskonałe wsparcie podczas przygotowywania się do sesji egzaminacyjnej lub pisania prac dyplomowych.

System powiadomień push zapewnia bieżący dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian terminów, nowych ocen czy materiałów oraz wydarzeń. Kluczowym i niezwykle cenionym przez studentów elementem zajęć online  jest kontakt w formie głosowej lub czatu, zarówno z wykładowcą jak i pozostałymi studentami.

Co zyskujesz z Systemem Cloud Academy?

Cloud Academy to przyjazny system interakcyjny pomiędzy studentem a wykładowcą. To dostęp do wielu niezbędnych materiałów i zajęć jednocześnie. Dzięki ich archiwizacji każdy student ma możliwość powrócić w dowolnej chwili do konkretnego wykładu lub skorzystać z udostępnionych materiałów. Pozwala to uniknąć zaległości z przebiegu studiów związanych np. ze zdarzeniami losowymi lub też wspiera w przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej oraz okazuje się niezwykle pomocne przed obroną pracy dyplomowej.

studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

brand manager studia
(18) 44 99 103

Natalia Gut

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

(18) 44 99 101

Michał Kapała

(18) 44 99 102

Nataia Bulanowska