Kierunki

Zarządzanie

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakresie studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University. Oferta dotyczy studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie, gdzie kształcenie studentów odbywa się w oparciu o sprawdzony i efektywny program z zastosowaniem modelu case study. W jego tworzeniu udział brali w drodze przeprowadzonych konsultacji patroni a także absolwenci WSB-NLU i praktycy z wielu branż.

Tworząc program skupiano się na tym aby dzięki niemu kształcenie jak najlepszej jakości praktyków i profesjonalistów w swojej dziedzinie, było w pełni skorelowane z potrzebami rynku. Celem programu jest by absolwenci  po zakończonej edukacji byli w pełni samodzielni w zakresie ich dalszej drogi zawodowej. Z tego powodu przygotowując program edukacyjny opierano się także na analizie losów wcześniejszych absolwentów tej uczelni.

Kierunek Zarządzanie akredytowany jest przez Polską Komisję Akredytacyjną a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VI Polskich Ram Kwalifikacji.

85 zł - opłata rekrutacyjna
215 zł  -wpisowe na 1 rok (na studiach I i II stopnia)
850 zł - wpisowe w przypadku zapisu na 2 rok i wyżej (na studiach I i II stopnia)

568,00 zł miesięcznie

 

Zarządzanie

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Program zajęć został skonstruowany przez wybitnych specjalistów w oparciu o wyniki badań wskazujących na aktualne potrzeby rynku pracy. Zawiera on kursy polegające na rozszerzaniu wiedzy w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne służące do wspierania procesu kształcenia. Do wyboru mamy 9 różnych specjalności, które mogą rozwijać studenta zarówno w kierunku marketingu, HR, zarządzania na wysokich stanowiskach jak i dotyczące kwestii związanych z dziedziną współczesnej rachunkowości i controllingu.

Kierunek Zarządzanie akredytowany jest przez Polską Komisję Akredytacyjną a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VII Polskich Ram Kwalifikacji.

85 zł - opłata rekrutacyjna
215 zł  -wpisowe na 1 rok (na studiach I i II stopnia)
850 zł - wpisowe w przypadku zapisu na 2 rok i wyżej (na studiach I i II stopnia)

598,00 zł  zł miesięcznie

Informatyka

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Kierunek ten jest w 1/3 realizowany za pomocą innowacyjnej metody Project-Base Learning, czyli zarządzaniem przez projekt. Zajęcia są przeprowadzane przez ekspertów, którzy są wiodącymi postaciami w dziedzinie programowania biznesowego a także deweloperów gier. Do wyboru student ma cztery specjalności.

Kierunek Informatyka akredytowany jest przez Polską Komisję Akredytacyjną a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VI Polskich Ram Kwalifikacji.

85 zł - opłata rekrutacyjna
215 zł  -wpisowe na 1 rok (na studiach I i II stopnia)
850 zł - wpisowe w przypadku zapisu na 2 rok i wyżej (na studiach I i II stopnia)

638,00 zł miesięcznie

Psychologia

Studia jednolite (magisterskie)

Studia psychologiczne na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji (UWE) ukierunkowane są na podnoszenie praktycznych umiejętności kursantów oraz stosowanie przekazywanej w toku nauki wiedzy w różnorodnych obszarach życia. Wiedza uzyskana przez studentów pozwala im na jej praktyczne wykorzystanie zarówno w sferach indywidualnych, publicznych, jak i społecznych.

Kierunek Psychologia akredytowany jest przez Polską Komisję Akredytacyjną a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VII Polskich Ram Kwalifikacji.

85 zł - opłata rekrutacyjna
215 zł  -wpisowe na 1 rok (na studiach I i II stopnia)
850 zł - wpisowe w przypadku zapisu na 2 rok i wyżej (na studiach I i II stopnia)

748,00 zł miesięcznie

Prawo

Studia jednolite (magisterskie)

Studia prawnicze na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji (UWE) kształcą przyszłych prawników poprzez łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami w różnych dziedzinach prawa. Studia jednolite magisterskie oferują wszechstronną edukację w dziedzinie prawa, umożliwiając poznanie i zagłębienie aspektów takich jak prawo cywilne, karnego, karno-skarbowego czy międzynarodowego.

Krakowska Kancelaria GROELE jest partnerem kierunku, a Pan mec. Bartosz Groele, który jest jednym  z najlepszych radców prawnych z całej Polski, pełni  funkcję wykładowcy akademickiego na kierunku prawo w Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji (UWE) 

85 zł - opłata rekrutacyjna
215 zł  -wpisowe na 1 rok (na studiach I i II stopnia)
850 zł - wpisowe w przypadku zapisu na 2 rok i wyżej (na studiach I i II stopnia)

668,00 zł miesięcznie

Studia podyplomowe

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji (UWE) specjalizuje się w studiach podyplomowych przeznaczonych dla ambitnych osób, spragnionych dalszego poszerzania wiedzy, opanowanej na wcześniejszych etapach edukacji wyższej, a także wzbogacenia jej umiejętnościami praktycznymi w zakresie zarządzania, informatyki oraz psychologii. Sprawdź naszą ofertę:

studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość