Kierunki

Zarządzanie

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakresie studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Biznesu - National Lois Univesity. Oferta dotyczy studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie, gdzie kształcenie przyszłych kadr odbywać się będzie w oparciu o sprawdzony i efektywny program. W jego tworzeniu udział brali w drodze przeprowadzonych konsultacji patroni a także absolwenci.

Tworząc program skupiano się na tym aby dzięki niemu kształcenie jak najlepszej jakości praktyków i profesjonalistów w swojej dziedzinie, było w pełni skorelowane z potrzebami rynku. Celem programu jest by absolwenci  po zakończonej edukacji byli w pełni samodzielni w zakresie ich dalszej drogi zawodowej. Z tego powodu przygotowując program edukacyjny opierano się także na analizie losów wcześniejszych absolwentów tej uczelni.

Zarządzanie

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Program zajęć został akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education. Zawiera on kursy polegające na rozszerzaniu wiedzy w oparciu o nowoczesny systemy informatyczne służące do wspierania zarządzania. Do wyboru są różne specjalności z zakresu zarządzania.

Informatyka

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Kierunek ten jest w 1/3 realizowany za pomocą innowacyjnej metody Project-Base Learning, czyli zarządzaniem przez projekt. Zajęcia są przeprowadzane przez ekspertów, którzy są wiodącymi postaciami w dziedzinie programowania biznesowego a także deweloperów gier. Do wyboru student ma dwie specjalności.

Psychologia

Studia jednolite (magisterskie)

Studia psychologiczne na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji (UWE) ukierunkowane są na podnoszenie praktycznych umiejętności kursantów oraz stosowanie przekazywanej w toku nauki wiedzy w różnorodnych obszarach życia. Wiedza uzyskana przez studentów pozwala im na jej praktyczne wykorzystanie zarówno w sferach indywidualnych, publicznych, jak i społecznych.

Kierunek psychologii jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VI lub VII Polskich Ram Kwalifikacji.

studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

brand manager studia
(18) 44 99 103

Natalia Gut

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość