Kierunki

Zarządzanie

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakresie studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University. Oferta dotyczy studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie, gdzie kształcenie studentów odbywa się w oparciu o sprawdzony i efektywny program z zastosowaniem modelu case study. W jego tworzeniu udział brali w drodze przeprowadzonych konsultacji patroni a także absolwenci WSB-NLU i praktycy z wielu branż.

Tworząc program skupiano się na tym aby dzięki niemu kształcenie jak najlepszej jakości praktyków i profesjonalistów w swojej dziedzinie, było w pełni skorelowane z potrzebami rynku. Celem programu jest by absolwenci  po zakończonej edukacji byli w pełni samodzielni w zakresie ich dalszej drogi zawodowej. Z tego powodu przygotowując program edukacyjny opierano się także na analizie losów wcześniejszych absolwentów tej uczelni.

Kierunek Zarządzanie akredytowany jest przez Polską Komisję Akredytacyjną a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VI Polskich Ram Kwalifikacji.

Zarządzanie

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Program zajęć został skonstruowany przez wybitnych specjalistów w oparciu o wyniki badań wskazujących na aktualne potrzeby rynku pracy. Zawiera on kursy polegające na rozszerzaniu wiedzy w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne służące do wspierania procesu kształcenia. Do wyboru mamy 9 różnych specjalności, które mogą rozwijać studenta zarówno w kierunku marketingu, HR, zarządzania na wysokich stanowiskach jak i dotyczące kwestii związanych z dziedziną współczesnej rachunkowości i controllingu.

Kierunek Zarządzanie akredytowany jest przez Polską Komisję Akredytacyjną a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VII Polskich Ram Kwalifikacji.

Informatyka

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Kierunek ten jest w 1/3 realizowany za pomocą innowacyjnej metody Project-Base Learning, czyli zarządzaniem przez projekt. Zajęcia są przeprowadzane przez ekspertów, którzy są wiodącymi postaciami w dziedzinie programowania biznesowego a także deweloperów gier. Do wyboru student ma cztery specjalności.

Kierunek Informatyka akredytowany jest przez Polską Komisję Akredytacyjną a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VI Polskich Ram Kwalifikacji.

Psychologia

Studia jednolite (magisterskie)

Studia psychologiczne na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji (UWE) ukierunkowane są na podnoszenie praktycznych umiejętności kursantów oraz stosowanie przekazywanej w toku nauki wiedzy w różnorodnych obszarach życia. Wiedza uzyskana przez studentów pozwala im na jej praktyczne wykorzystanie zarówno w sferach indywidualnych, publicznych, jak i społecznych.

Kierunek Psychologia akredytowany jest przez Polską Komisję Akredytacyjną a jego ukończenie oraz otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie VII Polskich Ram Kwalifikacji.

Studia podyplomowe

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji (UWE) specjalizuje się w studiach podyplomowych przeznaczonych dla ambitnych osób, spragnionych dalszego poszerzania wiedzy, opanowanej na wcześniejszych etapach edukacji wyższej, a także wzbogacenia jej umiejętnościami praktycznymi w zakresie zarządzania, informatyki oraz psychologii. Sprawdź naszą ofertę:

studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość