Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Pedagogika
Studia podyplomowe

Oferta edukacyjna

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki to programy edukacyjne skierowane do osób posiadających już wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę z dziedziny pedagogiki. Obejmują one różnorodne tematy związane z nauczaniem, wychowaniem, diagnozą i terapią pedagogiczną oraz pracy z różnymi grupami wiekowymi.

Warto rozważyć studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom zawodowym i planom kariery. Przykładowe specjalności mogą obejmować edukację specjalną, przygotowanie pedagogiczne do nauczania określonych przedmiotów, zarządzanie oświatą czy też pedagogiki resocjalizacyjnej.

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki mogą pomóc w rozwoju kompetencji zawodowych, zdobyciu nowych umiejętności oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu pedagogiki. Umożliwiają one także lepsze przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, pedagoga lub terapeuty pedagogicznego.

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki są realizowane zdalnie w formule RealTime Online (niestacjonarnie interaktywnie).

Na zakończenie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki nie jest wymagane napisanie pracy dyplomowej. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych zostanie ustalona jako średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w trakcie kształcenia.

Konieczność realizacji praktyk zawodowych w ramach studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki uzależniona jest od konkretnego programu. Niektóre programy wymagają odbycia praktyk, co pozwala na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego.

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki, które mają charakter kwalifikacyjny nadają dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do podjęcia pracy w szkole lub innej placówce oświatowej.

Status studenta uzyskuje się na studiach zasadniczych pierwszego i drugiego stopnia. Studia podyplomowe nadają status słuchacza studiów podyplomowych.

Posiadanie studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki może być dodatkowym atutem w CV i może zwiększyć atrakcyjność kandydata na rynku pracy w obszarze edukacji. Pracodawcy mogą doceniać dodatkową wiedzę, umiejętności oraz zdobyte kwalifikacje.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz nabywa dodatkowe kwalifikacje.

Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.