Studia z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego

Oferta edukacyjna

Gdzie możesz studiować?

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji (UWE) ma swoją siedzibę w Nowym Sączu i oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz inżynierskie na kierunkach:

  • psychologia,
  • informatyka,
  • zarządzanie.

Interesującym rozwiązaniem jest możliwość nauki zdalnej.

Studia z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego

Studia PeU z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego

Szkoła umożliwia również podjęcie studiów z uwzględnieniem uzyskanego wcześniej doświadczenia zawodowego (procedura PeU). Oferta pozwala na szybsze ukończenie studiów, ponieważ ten tryb studiów umożliwia zaliczenie nawet do 50% programu studiów.

Zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe daje sposobność wykorzystania go na poczet wybranych przez studenta przedmiotów wymaganych na I roku studiów. Sudia w trybie PeU są kierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz 5-letnie doświadczenie zawodowe, bądź 3-letnie doświadczenie zawodowe. Wniosek do procedury PeU znajduje się w regulaminie uczelni.

Studia z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego online

Jak wygląda procedura PeU?

Procedura PeU składa się z następujących kroków:

  • Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na określony poziom kształcenia na dany kierunek (kserokopia świadectwa dojrzałości, kserokopia dyplomu ukończenia studiów, kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, dokumenty potwierdzające uczenie się zorganizowane poza systemem studiów oraz/lub uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie).
  • Złożenie formularza wraz z załącznikami.
  • Listowne potwierdzenie przez Dziekana Uczelni wszczęcia postępowania PeU.
  • Odbycie Egzaminu Komisyjnego.
  • Otrzymanie szczegółowych danych, na podstawie których Dyrektor Komisji ds. Procedury PeU przedstawia wyniki i możliwości awansu.

Polecamy sprawdzić także wpis, w którym przedstawiamy najważniejsze nurty psychologiczne.

Studia online z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego
studia public relations

Nie zwlekaj i aplikuj

do UWE już dziś

brand manager studia
(18) 44 99 103

Natalia Gut

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

(18) 44 99 101

Michał Kapała

(18) 44 99 102

Nataia Bulanowska