Zarządzanie

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakresie studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University.

Oferta dotyczy studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie, gdzie kształcenie przyszłych kadr odbywać się będzie w oparciu o sprawdzony i efektywny program. W jego tworzeniu udział brali w drodze przeprowadzonych konsultacji patroni a także absolwenci.

Tworząc program skupiano się na tym aby dzięki niemu kształcenie jak najlepszej jakości praktyków i profesjonalistów w swojej dziedzinie, było w pełni skorelowane z potrzebami rynku. Celem programu jest by absolwenci  po zakończonej edukacji byli w pełni samodzielni w zakresie ich dalszej drogi zawodowej. Z tego powodu przygotowując program edukacyjny opierano się także na analizie losów wcześniejszych absolwentów tej uczelni.

Na kierunku Zarządzanie studenci poznają podstawy psychologii ludzkiego działania, rozwiną swoje zdolności w zakresie komunikacji, zgłębią zdolności interpersonalne.

Co istotne stawiamy także ogromny nacisk na doskonałe opanowanie języków obcych, które będą w przyszłości niezbędnym narzędziem umożliwiającym pracę zawodową naszych absolwentów w środowisku międzynarodowym.

Dbając o jak najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej w nowoczesnym środowisku biznesowym, oferujemy im naukę przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, w tym także najnowszej platformy edukacyjnej Cloud Academy.