Zarządzanie studia online

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakresie studiów pierwszego stopnia z Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - Natonal Louis University

Zarządzanie studia pierwszego stopnia online - sprawdzony i efektywny program.

Tworząc program studiów na kierunku zarządzanie skupiano się na tym aby dzięki niemu kształcenie jak najlepszej jakości praktyków i profesjonalistów w swojej dziedzinie, było w pełni skorelowane z potrzebami rynku. Celem studiów licencjackich Zarządzanie jest by absolwenci  po zakończonej edukacji byli w pełni samodzielni w zakresie ich dalszej drogi zawodowej. Z tego powodu przygotowując program edukacyjny dla kierunku zarządzanie opierano się także na analizie losów wcześniejszych absolwentów tej uczelni.

W naszej ofercie znajdują się także inne kierunki - np. studia Analityk biznesowy. Zapraszamy do rekrutacji!

zarządzanie studia pierwszego stopnia online

Na kierunku Zarządzanie studenci poznają podstawy psychologii ludzkiego działania, rozwiną swoje zdolności w zakresie komunikacji, zgłębią zdolności interpersonalne.

Co istotne na kierunku zarządzanie stawiamy także ogromny nacisk na doskonałe opanowanie języków obcych, które będą w przyszłości niezbędnym narzędziem umożliwiającym pracę zawodową naszych absolwentów w środowisku międzynarodowym.

Dbając o jak najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej w nowoczesnym środowisku biznesowym, oferujemy im naukę przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, w tym także najnowszej platformy edukacyjnej Cloud Academy. Wybierz studia licencjackie Zarządzanie i zapewnij sobie przyszłość. 

zarządzanie studia licencjackie

Jak wyglądają studia z zarządzania?

Zarządzanie — studia licencjackie to nadal jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Wielu abiturientów zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie oferuje na rynku pracy dyplom z tej dziedziny, dlatego uczelnie w całej Polsce co roku uruchamiają ten kierunek u siebie na kampusie. Zarządzanie I stopnia to kierunek interdyscyplinarny, który łączy w sobie wiedzę z zakresu ekonomii, administracji, prawa handlowego oraz gospodarczego, a także zarządzania projektami i zasobami ludzkimi. Kluczowa jest też znajomość języków obcych. Na Uczelni Wirtualnej Edukacji, studia licencjackie zarządzanie pomagają rozwijać umiejętności ze wszystkich tych dziedzin. Kształcimy przyszłych kierowników, managerów i team leaderów w zakresie dostępnych metodyk zarządzania, a także narzędzi, które ułatwiają prowadzenie projektów o różnej skali. Duży nacisk kładziony jest też na rozwój umiejętności interpersonalnych. Nauczysz się prezentowania wyników grupy oraz tego jak ważne w przedsiębiorstwie jest odpowiednie zarządzanie. Studia na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji to szansa na pracę w urzędach, lokalnych firmach i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży