Zarządzanie studia RealTime Online

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia pierwszego stopnia z Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - Natonal Louis University

Zarządzanie - studia pierwszego stopnia RealTime Online - sprawdzony i efektywny program.

Najlepsze treści i ogrom umiejętności przekazywanych od praktyków - tego możesz spodziewać się po studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji. Efektywny program kształcenia został opracowany tak, by odpowiadać na zapotrzebowanie przedsiębiorców, a także obecnego i (co istotne) przyszłego rynku pracy. Dzięki temu wiesz, że to, czego uczysz się teraz, przyda się w twoim zawodzie. 

Studia I stopnia na Zarządzaniu są prowadzone w formie RealTime Online, dzięki platformie do kształcenia na odległość CloudA. Pozwala on uczyć się z dowolnego miejsca na ziemi, a także zapewnia dostęp do narzędzi biznesowych i informatycznych, które przydadzą się w przyszłości w biznesowym świecie. Dodatkowo program nauczania na poziomie licencjatu został akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

W naszej ofercie znajdują się także inne kierunki - np. studia Analityk biznesowy. Zapraszamy do rekrutacji!

zarządzanie studia pierwszego stopnia online

Na kierunku Zarządzanie studenci poznają podstawy psychologii ludzkiego działania, rozwiną swoje zdolności w zakresie komunikacji, zgłębią zdolności interpersonalne.

Co istotne na kierunku zarządzanie stawiamy także ogromny nacisk na doskonałe opanowanie języków obcych, które będą w przyszłości niezbędnym narzędziem umożliwiającym pracę zawodową naszych absolwentów w środowisku międzynarodowym.

Dbając o jak najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej w nowoczesnym środowisku biznesowym, oferujemy im naukę przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, w tym także najnowszej platformy edukacyjnej Cloud Academy. Wybierz studia licencjackie Zarządzanie i zapewnij sobie przyszłość. 

zarządzanie studia licencjackie

Jak wyglądają studia z zarządzania?

Zarządzanie — studia licencjackie to nadal jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Wielu abiturientów zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie oferuje na rynku pracy dyplom z tej dziedziny, dlatego uczelnie w całej Polsce co roku uruchamiają ten kierunek u siebie na kampusie. Zarządzanie I stopnia to kierunek interdyscyplinarny, który łączy w sobie wiedzę z zakresu ekonomii, administracji, prawa handlowego oraz gospodarczego, a także zarządzania projektami i zasobami ludzkimi. Kluczowa jest też znajomość języków obcych. Na Uczelni Wirtualnej Edukacji, studia licencjackie zarządzanie pomagają rozwijać umiejętności ze wszystkich tych dziedzin. Kształcimy przyszłych kierowników, managerów i team leaderów w zakresie dostępnych metodyk zarządzania, a także narzędzi, które ułatwiają prowadzenie projektów o różnej skali. Duży nacisk kładziony jest też na rozwój umiejętności interpersonalnych. Nauczysz się prezentowania wyników grupy oraz tego jak ważne w przedsiębiorstwie jest odpowiednie zarządzanie. Studia na Uniwersytecie Wirtualnej Edukacji to szansa na pracę w urzędach, lokalnych firmach i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży