Zarządzanie

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Program zajęć został akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education.

Zawiera on kursy polegające na rozszerzaniu wiedzy w oparciu o nowoczesny systemy informatyczne służące do wspierania zarządzania.

Do wyboru są różne specjalności z zakresu zarządzania.

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.