Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową, znana również pod nazwą tyflopedagogika.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) to kolejna ze stosunkowo wąskich specjalizacji, które posiadamy w naszej ofercie edukacyjnej. Są to trwające 3 semestry studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, przeznaczone dla absolwentów tegoż kierunku, jak i kierunków pokrewnych.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) to wybór dla osób pragnących kontynuować swoje kształcenie w celu kompleksowego przygotowania się do pracy w szkołach specjalnych, placówkach edukacyjno-wychowawczych czy centrach rehabilitacyjnych dla osób z niewidomych lub niedowidzących. Jeżeli jesteś jedną z nich, sprawdź szczegółowy program kierunku i dołącz do grona naszych studentów!

Tyflopedagogika

Dlaczego warto studiować edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) na studiach podyplomowych?

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) jest kierunkiem dla osób pragnących pogłębić zakres swojej wiedzy, jak i umiejętności zawodowych. Program studiów obejmuje nie tylko teoretyczne wykłady, ale także ćwiczenia praktyczne, pozwalające na zdobycie niezbędnych kompetencji. Co więcej, kierunek obejmuje również 180 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych do podjęcia pracy w zawodzie.

Za kompleksowe i rzetelne przygotowanie studentów do wkroczenia na zawodową ścieżkę, odpowiedzialna jest nasza wysoce wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Są to specjaliści w swoim fachu, osoby doświadczone, pełne pasji i umiejętnie przekazujące posiadaną wiedzę. Wszystkie zajęcia odbywają się w wygodnej formie zdalnej, za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy.

Tyflopedagogika

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 650 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość