Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Studia podyplomowe online z zakresu Pedagogiki

Studia niestacjonarne - RealTime Online realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową, znana również pod nazwą tyflopedagogika.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową to kolejna ze stosunkowo wąskich specjalizacji, które posiadamy w naszej ofercie edukacyjnej. Są to trwające 3 semestry studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki, przeznaczone dla absolwentów pedagogiki, jak i kierunków pokrewnych.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową, czyli kierunek studiów z tyflopedagogiki to wybór dla osób pragnących kontynuować swoje kształcenie w celu kompleksowego przygotowania się do pracy w szkołach specjalnych, placówkach edukacyjno-wychowawczych czy centrach rehabilitacyjnych dla osób z niewidomych lub niedowidzących. Jeżeli jesteś jedną z nich, sprawdź szczegółowy program kierunku studiów i dołącz do grona naszych studentów!

Tyflopedagogika

Dlaczego warto studiować edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) na studiach podyplomowych?

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) jest kierunkiem studiów dla osób pragnących pogłębić zakres swojej wiedzy, jak i umiejętności zawodowych. Program studiów z tyflopedagogiki obejmuje nie tylko teoretyczne wykłady, ale także ćwiczenia praktyczne, pozwalające na zdobycie niezbędnych kompetencji. Co więcej, studia podyplomowe tyflopedagogika obejmują również 180 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych do podjęcia pracy w zawodzie.

Za kompleksowe i rzetelne przygotowanie studentów do wkroczenia na zawodową ścieżkę, odpowiedzialna jest nasza wysoce wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Są to specjaliści w swoim fachu, osoby doświadczone, pełne pasji i umiejętnie przekazujące posiadaną wiedzę. Wszystkie zajęcia odbywają się w wygodnej formie zdalnej, niestacjonarnej - online RealTime (hybrydowej), za pośrednictwem naszej nowoczesnej platformy.

Tyflopedagogika

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 950 zł

Program studiów podyplomowych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Studia podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Wzrokową mają na celu dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Program został zaprojektowany przez ekspertów, którzy posiadają doświadczenie w edukacji i wsparciu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Program ten jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa, spełniając wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. dotyczącym standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późniejszymi zmianami).

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Tyflopedagogika to jedna ze specjalności z zakresu pedagogiki specjalnej zajmująca się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością wzrokową. Jej głównym celem jest dostosowanie metodyk i technik nauczania oraz wsparcie osób niewidomych i niedowidzących w celu ich pełnej integracji społecznej i edukacyjnej.

Głównymi celami tyflopedagogiki są:

  • zapewnienie pełnego i równego dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • rozwój i doskonalenie metod edukacyjnych wykorzystywanych w nauczaniu tej grupy osób,
  • wsparcie w procesie adaptacji społecznej i zawodowej osób niewidomych i niedowidzących. Zadania tyflopedagogiki obejmują diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, planowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjnych oraz współpracę z rodziną i specjalistami.

Tyflopedagog to nauczyciel - specjalista z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Posiada on wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i rehabilitacyjnym.

Aby zostać tyflopedagogiem, konieczne jest ukończenie odpowiednich studiów wyższych na kierunku pedagogika specjalna, specjalność tyflopedagogika lub studiów podyplomowych z tego zakresu. Po ukończeniu studiów często wymagane jest odbycie praktyk zawodowych oraz zdobycie odpowiednich certyfikatów lub licencji potwierdzających kwalifikacje. Ważne jest również regularne podnoszenie kwalifikacji i uczestnictwo w szkoleniach.

Forma studiów na wirtualnej uczelni UWE

Studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/1262/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Zjazd wykładowy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu (dodatkowo jest transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym oraz zostaje dla Państwa zarchiwizowany dlatego istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie).
Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1263/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

Niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) — zajęcia odbywają się zdalnie, a uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
/uploads/p/1264/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Aplikuj do UWE

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025r. otwarta od 15 kwietnia!

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu
(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje dzięki programom partnerskim!

Google Cloud

Program "Google Cloud Career Readiness" to inicjatywa umożliwiająca studentom zdobywanie umiejętności w zakresie technologii chmurowych. Uczestnicy programu mają szansę na ukończenie profesjonalnych szkoleń, które są cenione w branży. Te szkolenia skupiają się na budowaniu zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu rozwiązań chmurowych oraz analizy danych.
Program "Google Cloud Computing Foundation" jest inicjatywą edukacyjną, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy na temat podstaw i infrastruktury chmury obliczeniowej. W ramach tego programu uczestnicy mają okazję poznać kluczowe aspekty takie jak sieci komputerowe, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) w środowisku Google Cloud.

Dowiedz się więcej

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.