Uniwersytet
Edukacji Wirtualnej

Poznaj Uniwersytet Wirtualnej Edukacji (UWE)

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji (pierwotnie Akademia Profesjonalnej Edukacji – APE) został powołany przez WSB-NLU do funkcjonowania dnia 1 października 2005 roku.

Swoją historię UWE rozpoczęło od prowadzenia studiów podyplomowych, wykorzystując najnowocześniejsze techniki multimedialne do prowadzenia zajęć zdalnych oraz całe doświadczenie i zaplecze swojej nadrzędnej jednostki – Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Od początku swojego istnienia APE było innowatorem działań opartych na nauczaniu chmurowym oraz zapewnianiu najnowszych technologii w nauczaniu zdalnym, które można było znaleźć jedynie w najbardziej rozwiniętych krajach świata.

WSB-NLU, która działa nieprzerwanie już od 30 lat jako jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce, od zawsze odznacza się mocno rozwijanymi trendami technologicznymi, które wykorzystuje do prowadzenia zajęć zdalnych. Już od 1997 roku jako pierwszych uczelni w Polsce WSB-NLU wspierała obsługę procesu dydaktycznego własnym systemem informatycznym pn. CODA, który był w pełni zintegrowany z innymi systemami funkcjonującymi w uczelni. W okresie zaledwie jednej dekady, na bazie doświadczeń ze stworzenia i ciągłego rozbudowywania swojego autorskiego Intranetu, powstał nowy, kompleksowy system Cloud Academy (CloudA) z modułem wielostrumieniowej multitransmisji wykładów, którego jedną z zalet jest pełna interakcja uczestników z wykładowcą oraz między sobą.

Także od początku istnienia UWE naszą misją było ciągłe utrzymywanie unikalnej pozycji w Europie Środkowej poprzez współtworzenie nowoczesnej organizacji akademickiej. Pragnęliśmy zostać europejskim liderem w branży nauczania i dlatego dzięki wykorzystaniu CloudA stale się rozwijamy i dopracowujemy pod kątem potrzeb naszych studentów zarówno w kwestii ich obsługi administracyjnej jak i w prowadzeniu zajęć.

 

UWE jako jeden z filarów WSB-NLU

UWE to jeden z filarów WSB-NLU, którego obszarem działalności jest ogólny rynek edukacyjny oraz rynek usług informatycznych i usług szkoleniowych adresowanych dla podmiotów gospodarczych. Aktualnym zakresem działalności uczelni jest kształcenie na studiach I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich,  studiach podyplomowych, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz działalność ekspercka i konsultingowa dla grup odbiorców biznesowych.

Dzięki wykorzystaniu autorskiego, ultranowoczesnego systemu informatycznego pn. Cloud Academy uczelnia w bardzo szybkim tempie zwiększyła geograficzny obszar działania.  Obecnie zasięgiem swym obejmuje już nie tylko region Sądecczyzny ale całego kraju a w zasadzie każde miejsce na Ziemi. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu. Dzięki CloudA  UWE aktywnie rekrutuje za granicą, pozyskując studentów najczęściej z takich krajów jak Indie, Maroko, Nigeria, Białoruś, Ukraina i Kazachstan.

Dodatkowe formy edukacji  - dzieci, młodzież, seniorzy

Dzięki szerokim możliwościom technologicznym UWE wspiera także edukację dzieci i młodzieży, między innymi poprzez pomoc przy różnego rodzaju inicjatywach dla Dziecięcego Uniwersytetu I-go wieku  WSB-NLU oraz przy organizacji wielu eventów kierowanych do młodzieży, takich jak Potęga Informatyki, Run 4 a Smile, International Cooking Day. Dzięki wirtualnej edukacji wspomagane są również zajęcia dla grup wiekowych 60+, gdzie oferuje się seniorom m.in. zajęcia zdalne dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku.

Kierunki na UWE

Oferta UWE to pełna gama popularnych kierunków studiów I i II stopnia w formie RealTime Online. Studenci mogą kształcić się tu między innymi w zakresie zarządzania, informatyki i psychologii – wraz z licznymi specjalizacjami.

Wszystkie kierunki oferowane przez UWE są akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, a otrzymanie dyplomu oznacza uzyskanie pełnej kwalifikacji na VI lub VII poziomie Polskich Ram Kwalifikacji.

Studiujesz u nas, pozostając u siebie

Innowacyjna forma studiów niestacjonarnych

studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość