Korzyści ze studiów online w systemie CloudA

System CloudA to nowoczesne rozwiązania i mnóstwo korzyści dla wszystkich grup tworzących środowisko akademickie danej uczelni, w tym studentów, administracji, kadry naukowo dydaktycznej oraz władz uczelni.

Dzięki niemu wszystko staje się łatwiejsze!

Studenci - platforma edukacyjna

System umożliwia kompleksowe zarządzanie studiami za pomocą telefonu, a w tym dostęp do wirtualnego dziennika ocen oraz indeksu. Dodatkowo student dostaje możliwość wglądu do testów, zadań i materiałów dydaktycznych. może również kontaktować się w wykładowcami i uczelnią. Wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do Internetu!

System zapewnia stały dostęp do aktualności z życia uczelni oraz informacji o zdarzeniach dydaktycznych, a dzięki spersonalizowanej tablicy oraz powiadomieniom push na telefon student zawsze jest poinformowany o bieżących wydarzeniach.

Dodatkowo system zapewnia szereg innych udogodnień, w tym przede wszystkim możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego. Oraz dostęp offline do archiwum przeprowadzonych zajęć. Studia online też będą bardziej przystępne.

Student już nie musi wychodzić z domu, aby złożyć podanie, wniosek lub skontaktować się z innym studentem, wykładowcą czy dziekanatem – wszystko zrobi online dzięki CloudA.

To tylko część zalet CloudA jako platforma edukacyjna!

System dla uczelni

System CloudA to szereg udogodnień dla kadry naukowo-dydaktycznej, a w tym możliwość zarządzania prowadzonymi przedmiotami przez wirtualny dziennik, indeks, materiały, zadania, testy, ewaluacja, kontakt oraz prace dyplomowe. Pomocny będzie w tym również monitoring wykonania pensum umożliwiający efektywne zarządzanie czasem, działalnością naukowo-badawczą oraz prowadzenie interaktywnych zajęć na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

Dzięki CloudA codzienne zadania stają się prostsze. Wszystko zrobimy z poziomu aplikacji. Takie czynności jak składanie wniosków czy rachunków, rozliczanie delegacji, tworzenie i zarządzanie repozytoriami oraz generowanie protokołów egzaminacyjnych zajmie tylko kilka chwil! Jako system dla uczelni sprawdzi się idealnie!

clouda system dla uczelni

Administracja

System CloudA to łatwa obsługa administracyjna wszystkich jednostek oraz procesów. To szereg przydatnych funkcji dla działów administracyjnych uczelni, a w tym zarządzanie procesem dydaktycznym, w tym KRK, tworzenie harmonogramów i planów, obsługa kadrowo-finansowa, elektroniczny obieg dokumentów i możliwość rozliczania procesu kształcenia.

CloudA sprawdza się również jako nowoczesne narzędzie do komunikacji w poszczególnych działach. System usprawnia także obieg dokumentów oraz ich przechowywanie, a także wysyłanie powiadomień i kontrolę zadań.

cloudA w administracji

Dział IT

Jeden system a tak wiele możliwości! CloudA to także ulga dla działów IT uczelni. System umożliwia bowiem zmniejszenie ilości systemów informatycznych funkcjonujących na uczelni – a czym mniej systemów, tym mniej błędów!

CloudA to wiele możliwości, a w tym szybkie i proste wdrożenia, prowadzone w głównej mierze przez osoby wykorzystujące na co dzień moduły objęte wdrożeniem (pracownicy uczelni). Dodatkowym atutem jest łatwa rozbudowa systemu o kolejne funkcje.

System dziekanatowy

Efektywne zarządzanie operacyjne i strategiczne wydziałem lub uczelnią będzie możliwe z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. W ten sposób władze uczelni będą mogły podnieść wydajność i rentowność zarówno całej uczelni jak i poszczególnych jednostek. A to tylko jedna z korzyści! CloudA sprawdzi się świetnie jako system dziekanatowy.

Dzięki systemowi CloudA takie czynności jak kontrole i monitoring procesów staną się proste i mniej kosztowne. Władze uczelni bez trudu przeprowadzą audyt i będą mogły stworzyć kompleksowy raport zawierający między innymi liczbę studentów i kandydatów na dany kierunek, saldo wypłat i wpłat, miesięczne zestawienia wpływów, informacje o brakach a także liczne prognozy. Dane są prezentowane w podziale na kierunki, specjalności i grupy językowe.

system dziekanatowy