Korzyści

System CloudA to nowoczesne rozwiązania i mnóstwo korzyści dla wszystkich grup tworzących środowisko akademickie danej uczelni, w tym studentów, administracji, kadry naukowo dydaktycznej oraz władz uczelni.

Dzięki niemu wszystko staje się łatwiejsze!

Studenci:

 • Stały dostęp do aktualności z życia uczelni
 • Kompleksowe i komfortowe zarządzanie tokiem studiów za pomocą smartfona 
 • Ograniczenie konieczności bezpośrednich kontaktów z administracją uczelni,
 • Uczestnictwo w interaktywnych zajęciach na odległość smartfona 
 • Wielokrotne odtwarzanie wykładów w trybie offline; 
 • Powiadomienia push (zmiana terminu zajęć, nowa ocena itp.) 

Kadra dydaktyczna i naukowa:

 • Kompleksowe zarządzanie prowadzonymi przedmiotami,
 • Bieżący kontakt ze studentami i innymi pracownikami
 • Monitoring wykonania pensum
 • Narzędzie do prowadzenia projektów
 • Realizacja interaktywnych zajęć na odległość za pomocą smarftona lub laptopa
 • Składanie podań i wniosków (delegacja, urlop itp.)

Administracja

Kompleksowa i łatwa obsługa wszystkich jednostek oraz procesów, w tym: 

 • Zarządzanie całością procesu dydaktycznego; 
  • Obsługa kadrowo-księgowa;
  • Elektroniczny obieg dokumentów;
  • Kontrola wykonania pensum pracowników dydaktycznych
  • Controlling wszystkich procesów
 • Nowoczesne zarządzanie komunikacją i obiegiem informacji na uczelni 

Dział IT

 • Komfortowe zarządzanie jednym, nowoczesnym środowiskiem informatycznym 
 • Wsparcie wybranymi modułami CloudA aktualnie używanych systemów
 • Integracja z POL-on, ORPPD, JSA, Antyplagiatem, mLegitymacją

Władze uczelni:

 • Efektywne zarządzanie operacyjne i strategiczne uczelnią 
 • Maksymalizacja rentowności działalności 
 • Stały monitoring dowolnej sfery działalności uczelni lub jednostki poprzez dostęp do rozbudowanego Panelu Zarządczego, dedykowanego działalności edukacyjnej, umożliwiającego stały dostęp do zawsze aktualnych danych i raportów dotyczących wszystkich sfer działalności uczelni, w tym m.in.:
  •  Bieżąca liczba kandydatów oraz studentów
  • Dynamika przyrostu liczby studentów
  • Aktualne saldo wpłat i zaległości;
  • Raport miesięcznych wpływów oraz wpływy prognozowane;
  • Raport miesięcznych kosztów oraz koszty prognozowane.
 • Wszystkie dane są prezentowane w podziale na kierunki, specjalności, grupy językowe itd.