Korzyści CloudA

System CloudA to nowoczesne rozwiązania i mnóstwo korzyści dla wszystkich grup tworzących środowisko akademickie danej uczelni, w tym studentów, administracji, kadry naukowo dydaktycznej oraz władz uczelni.

Dzięki niemu wszystko staje się łatwiejsze!

Studenci

System umożliwia kompleksowe zarządzanie studiami za pomocą telefonu, a w tym dostęp do wirtualnego dziennika ocen oraz indeksu. Dodatkowo student dostaje możliwość wglądu do testów, zadań i materiałów dydaktycznych. może również kontaktować się w wykładowcami i uczelnią. Wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do Internetu!

System zapewnia stały dostęp do aktualności z życia uczelni oraz informacji o zdarzeniach dydaktycznych, a dzięki spersonalizowanej tablicy oraz powiadomieniom push na telefon student zawsze jest poinformowany o bieżących wydarzeniach.

Dodatkowo system zapewnia szereg innych udogodnień, w tym przede wszystkim możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego. Oraz dostęp offline do archiwum przeprowadzonych zajęć.

Student już nie musi wychodzić z domu, aby złożyć podanie, wniosek lub skontaktować się z innym studentem, wykładowcą czy dziekanatem – wszystko zrobi online dzięki CloudA.

Kadra naukowo-dydaktyczna

System CloudA to szereg udogodnień dla kadry naukowo-dydaktycznej, a w tym możliwość zarządzania prowadzonymi przedmiotami przez wirtualny dziennik, indeks, materiały, zadania, testy, ewaluacja, kontakt oraz prace dyplomowe. Pomocny będzie w tym również monitoring wykonania pensum umożliwiający efektywne zarządzanie czasem, działalnością naukowo-badawczą oraz prowadzenie interaktywnych zajęć na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

Dzięki CloudA codzienne zadania stają się prostsze. Wszystko zrobimy z poziomu aplikacji. Takie czynności jak składanie wniosków czy rachunków, rozliczanie delegacji, tworzenie i zarządzanie repozytoriami oraz generowanie protokołów egzaminacyjnych zajmie tylko kilka chwil!

Administracja

System CloudA to łatwa obsługa administracyjna wszystkich jednostek oraz procesów. To szereg przydatnych funkcji dla działów administracyjnych uczelni, a w tym zarządzanie procesem dydaktycznym, w tym KRK, tworzenie harmonogramów i planów, obsługa kadrowo-finansowa, elektroniczny obieg dokumentów i możliwość rozliczania procesu kształcenia.

CloudA sprawdza się również jako nowoczesne narzędzie do komunikacji w poszczególnych działach. System usprawnia także obieg dokumentów oraz ich przechowywanie, a także wysyłanie powiadomień i kontrolę zadań.

Dział IT

Jeden system a tak wiele możliwości! CloudA to także ulga dla działów IT uczelni. System umożliwia bowiem zmniejszenie ilości systemów informatycznych funkcjonujących na uczelni – a czym mniej systemów, tym mniej błędów!

CloudA to wiele możliwości, a w tym szybkie i proste wdrożenia, prowadzone w głównej mierze przez osoby wykorzystujące na co dzień moduły objęte wdrożeniem (pracownicy uczelni). Dodatkowym atutem jest łatwa rozbudowa systemu o kolejne funkcje.

Władze uczelni i wydziału

Efektywne zarządzanie operacyjne i strategiczne wydziałem lub uczelnią będzie możliwe z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. W ten sposób władze uczelni będą mogły podnieść wydajność i rentowność zarówno całej uczelni jak i poszczególnych jednostek. A to tylko jedna z korzyści!

Dzięki systemowi CloudA takie czynności jak kontrole i monitoring procesów staną się proste i mniej kosztowne. Władze uczelni bez trudu przeprowadzą audyt i będą mogły stworzyć kompleksowy raport zawierający między innymi liczbę studentów i kandydatów na dany kierunek, saldo wypłat i wpłat, miesięczne zestawienia wpływów, informacje o brakach a także liczne prognozy. Dane są prezentowane w podziale na kierunki, specjalności i grupy językowe.