Korzyści

System CloudA to nowoczesne rozwiązania i mnóstwo korzyści dla wszystkich grup tworzących środowisko akademickie danej uczelni, w tym studentów, administracji, kadry naukowo dydaktycznej oraz władz uczelni.

Dzięki niemu wszystko staje się łatwiejsze!

Studenci:

•    Stały dostęp do aktualności z życia uczelni
•    Kompleksowe i komfortowe zarządzanie tokiem studiów za pomocą smartfona
•    Ograniczenie konieczności bezpośrednich kontaktów z administracją uczelni,
•    Uczestnictwo w interaktywnych zajęciach na odległość smartfona
•    Wielokrotne odtwarzanie wykładów w trybie offline;
•    Powiadomienia push (zmiana terminu zajęć, nowa ocena itp.)

Kadra dydaktyczna i naukowa:

•    Kompleksowe zarządzanie prowadzonymi przedmiotami,
•    Bieżący kontakt ze studentami i innymi pracownikami
•    Monitoring wykonania pensum
•    Narzędzie do prowadzenia projektów
•    Realizacja interaktywnych zajęć na odległość za pomocą smarftona lub laptopa
•    Składanie podań i wniosków (delegacja, urlop itp.)

clouda system dla uczelni

Administracja

Kompleksowa i łatwa obsługa wszystkich jednostek oraz procesów, w tym:

Zarządzanie całością procesu dydaktycznego:

  • Obsługa kadrowo-księgowa;
  • Elektroniczny obieg dokumentów;
  • Kontrola wykonania pensum pracowników dydaktycznych
  • Controlling wszystkich procesów
  • Nowoczesne zarządzanie komunikacją i obiegiem informacji na uczelni

 

cloudA w administracji

Dział IT

•    Komfortowe zarządzanie jednym, nowoczesnym środowiskiem informatycznym
lub
•    Wsparcie wybranymi modułami CloudA aktualnie używanych systemów
•    Integracja z POL-on, ORPPD, JSA, Antyplagiatem, mLegitymacją

Władze uczelni:

•    Efektywne zarządzanie operacyjne i strategiczne uczelnią
•    Maksymalizacja rentowności działalności
•    Stały monitoring dowolnej sfery działalności uczelni lub jednostki poprzez dostęp do rozbudowanego Panelu Zarządczego, dedykowanego działalności edukacyjnej, umożliwiającego stały dostęp do zawsze aktualnych danych i raportów dotyczących wszystkich sfer działalności uczelni, w tym m.in.:

  1.  Bieżąca liczba kandydatów oraz studentów
  2. Dynamika przyrostu liczby studentów
  3. Aktualne saldo wpłat i zaległości;
  4. Raport miesięcznych wpływów oraz wpływy prognozowane;
  5. Raport miesięcznych kosztów oraz koszty prognozowane.

Wszystkie dane są prezentowane w podziale na kierunki, specjalności, grupy językowe itd.

 

system dziekanatowy