Master of Business Administration – Zarządzanie marketingiem w erze cyfrowej

Studia podyplomowe MBA

Zarządzanie marketingiem w erze cyfrowej to podyplomowy kierunek z zakresu zarządzania, który odznacza się szczególną praktycznością.

Ten niezwykle nowoczesny i jakże przydatny w obecnych czasach kierunek to idealny wybór dla absolwentów zarządzania lub administracji, ale także marketingu czy informatyki. Studia te pozwolą Ci na poszerzenie zakresu swojej wiedzy, jak i praktycznych kompetencji, dających Ci możliwość realnego wpływu na rozwój marki – zarówno Twojego pracodawcy, jak i Twojej własnej.

Master of Business Administration – Zarządzanie marketingiem w erze cyfrowej

Dlaczego warto studiować Master of Business Administration – Zarządzanie marketingiem w erze cyfrowej na studiach podyplomowych?

Widzisz swoją zawodową przyszłość na stanowisku analityka rynku cyfrowego, specjalisty ds. marketingu sieciowego lub menedżera sprzedaży cyfrowej? Jeśli tak, kierunek Master of Business Administration – Zarządzanie marketingiem w erze cyfrowej jest idealnym wyborem dla Ciebie! Jeśli natomiast dodatkowo cenisz sobie praktyczne i nowoczesne podejście do kształcenia, nie mogłeś trafić lepiej! Program nauczania na kierunku został przygotowany z wyjątkową starannością oraz uwzględnieniem potrzeb i wymagań współczesnego rynku. Dlatego też, mimo iż w harmonogramie znajdziesz odpowiednią dawkę teorii, plan studiów nastawiony jest przede wszystkim na praktykę. Co więcej, wszystkie zajęcia odbywające się w ramach kierunku, prowadzone są w formie zdalnej. To natomiast pozwoli Ci na wygodne łączenie nauki z pracą, stażem, innymi obowiązkami, a nawet podróżowaniem po świecie!

Master of Business Administration – Zarządzanie marketingiem w erze cyfrowej

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Zasiadanie w radzie nadzorczej, zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa, wiąże się z szeregiem warunków. Po pierwsze, kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Nie może też być pracownikiem spółki ani posiadać jej akcji.

Od 2017 r. obowiązują dodatkowe wymogi, według których kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: posiadać doktorat z nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; certyfikaty takie jak MBA, CFA, CIIA, ACCA, CFF; lub zdać egzamin przed jedną z kilku określonych komisji.

Pamiętaj, że pełnienie roli w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością za nadzór nad działalnością spółki i wymaga odpowiedniego zaangażowania czasowego.

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 8 900 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość