Aplikuj do nas!
Skontaktuj się z nami.

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Natalia Gut

Pomogę Ci w sprawach rekrutacji do naszej uczelni. Zadzwoń!

 

Michał Kapała
tel. (18) 44 99 101
Specjalista ds. rekrutacji i marketingu

Natalia Bulanowska
tel. (18) 44 99 102

(18) 44 99 103

rekrutacja@uwe.edu.pl

mgr Grażyna Mostowik, tel.: +48 18 44 99 111

E-mail: rektorat@wsb-nlu.edu.pl

Telefon ogólny: +48 18 44 99 131

mgr Jolanta Prędka, tel.: +48 18 44 99 104
mgr Agata Łęczycka, tel.: +48 18 44 99 105
mgr Magdalena Mirek, tel.: +48 18 44 99 106
mgr Agata Horodyska, tel.: +48 18 44 99 148

E-mail: dziekanat@wsb-nlu.edu.pl

Michał Kapała (Specjalista ds. rekrutacji i marketingu) tel.:+48 18 44 99 101
mgr Natalia Gut (Kierownik ds. rekrutacji i marketingu) tel.:+48 18 44 99 103

E-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

mgr inż. Wojciech Bobak, tel.: +48 18 44 99 140
Sławomir Tomaszek, tel.: +48 18 44 99 141
inż. Przemysław Rams, tel.: +48 18 44 99 142

E-mail: it@wsb-nlu.edu.pl

Koordynator programu:
dr Justyna Sokołowska-Woźniak, tel.: +48 18 44 99 107

E-mail: erasmus.office@wsb-nlu.edu.pl

Sprawy finansowo - księgowe:
mgr Agata Tomaszek, tel.: +48 18 44 99 117
Ewa Michalska, tel.: +48 18 44 99 119

Sprawy studenckie, stypendia:
mgr inż. Małgorzata Lewczak-Kątniak, tel.: +48 18 44 99 120

Sprawy płacowe:
mgr Beata Jaskulska-Żołądź, tel.: +48 18 44 99 121

ksiegowosc@wsb-nlu.edu.pl

mgr Magdalena Kierzek, tel.:+48 18 44 99 108
Aneta Janus, tel.: +48 18 44 99 109

E-mail: dod@wsb-nlu.edu.pl

dr Maria Sidor, tel.: +48 18 44 99 127
mgr Marlena Pomietłowska, tel.: +48 18 44 99 128
mgr inż. Marzena Totoś-Gutowska, tel.: +48 18 44 99 129

E-mail: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl

mgr Artur Kornatka, tel.: +48 18 44 99 135

E-mail: akornatka@wsb-nlu.edu.pl

mgr Bartosz Stępień
tel.: +48 18 44 99 122
tel.: +48 502 169 578

E-mail: bartosz.stepien@wsb-nlu.edu.pl

inż. Piotr Cichoński, tel.: +48 18 44 99 139

E-mail: clouda@wsb-nlu.edu.pl

Przewodnicząca Anna Szewczyk, tel.: +48 798 351 829
Zastępca Julia Galica, tel.:+48 790 322 487

E-mail: samorzad@wsb-nlu.edu.pl

Dane do przelewów:

BANK PKO S.A. Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz

PLN:
NRB: 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603
IBAN: PL 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603
SWIFT: PKOPPLPW

EUR:
NRB: 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148
IBAN: PL 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148
SWIFT: PKOPPLPW

USD:
NRB: 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
IBAN: PL 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
SWIFT: PKOPPLPW

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość online