Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania

Oświata to jeden z kluczowych segmentów funkcjonowania każdego kraju.

Szczególnie istotne jest więc umiejętne i efektywne zarządzanie nim. Kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą to program kształcenia, którego celem jest przygotowanie absolwentów do efektywnego zarządzania jednostkami oświatowymi, takimi jak szkoły, przedszkola czy uczelnie wyższe. Program ten skupia się na zagadnieniach z zakresu zarządzania, administracji, prawa oświatowego, finansów i marketingu.

Zarządzanie oświatą to kierunek przeznaczony dla osób, które już pracują w oświacie i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, a także dla osób, które planują rozpocząć karierę w tym sektorze.

Zarządzanie oświatą

Dlaczego warto studiować Zarządzanie oświatą na studiach podyplomowych?

Podyplomowe studia z zarządzania oświatą to praktyczny kierunek, który pozwoli Ci na pozyskanie i poszerzenie kompleksowej wiedzy, jak i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia lub kontynuacji interesującej Cię kariery zawodowej.  Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • Zarządzania jednostkami oświatowymi, w tym szkołami, przedszkolami i uczelniami wyższymi
  • Prawa oświatowego i administracji publicznej
  • Finansów i rachunkowości w oświacie
  • Organizacji i zarządzania projektami w oświacie
  • Kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi

Absolwenci tych studiów mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświatowych, a także w instytucjach i organizacjach związanych z oświatą.

Zarządzanie oświatą

Opłaty za studia

Czesne za cały tok studiów: 3 650 zł

Forma studiów na UWE

Studia interaktywne RealTime Online możemy podzielić na trzy rodzaje zjazdów:

/uploads/p/842/m/022-online-learning.svg
Wykłady

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/843/m/042-elearning.svg
Ćwiczenia/Laboratoria

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów. Odbywają się zdalnie poprzez multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™.

Średnia częstotliwość zjazdów wynosi około 5 na semestr, odbywają się one w piątki po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele.

RealTime Online
/uploads/p/844/m/014-exam.svg
Zaliczenia

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

Obrona pracy dyplomowej/obrona projektu - odbywa się w głównej siedzibie WSB-NLU w Nowym Sączu.*
Praktyki akademickie - Muszą być one zgodne z kierunkiem kształcenia. Zazwyczaj odbywają się fizycznie ale możesz także w niektórych przypadkach zaliczyć je na poczet aktywności zawodowej. 

*Na zakończenie studiów podyplomowych nie obowiązuje obrona. Średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w toku kształcenia będzie oceną końcową na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

RealTime Online

Masz jakieś pytanie dotyczące Zarządzania?

Odwiedź naszą grupę na Facebooku i uzyskaj odpowiedź! Dołącz do dynamicznie rosnącej społeczności skupionej wokół Zarządzania.

studia specjalista sprzedaży
studia public relations

Aplikuj do UWE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 otwarta!

(18) 44 99 190

mgr Natalia Gut - kierownik działu Rekrutacji i Marketingu

rekrutacja@uwe.edu.pl

Napisz do nas wiadomość